Kan få organer fra dødsdømte

Det er ikke umulig at noen av kinesiske barna som har blitt syke etter melkeskandalen i Kina kan få nyrer fra dødsdømte fanger.

Mao Yongjie, er ni måneder og lider av nyretsein på sykehus i Hefei,  i Anhui provinsen i Kina
Mao Yongjie, er ni måneder og lider av nyretsein på sykehus i Hefei, i Anhui provinsen i Kina Foto: FOTO: Scanpix
Publisert Oppdatert
FARLIG MELK:Meieriprodukter fra 22 kinesiske selskaper er tilbakekalt som følge av skandalen.
FARLIG MELK:Meieriprodukter fra 22 kinesiske selskaper er tilbakekalt som følge av skandalen. Foto: FOTO: Scanpix

Matvareskandalen i Kina vokser, og nesten 53 000 barn er blitt syke etter å ha drukket melaminforgiftet morsmelkerstatning. Fire er døde. De fleste ofrene er under to år, og minst 104 av barna som er innlagt på sykeshus er alvorlig syke, ifølge BBC.

Noen av barna som er syke i Kina kan få varig nyresvikt etter forgiftningen, og muligens trenge dialyse , eller i verste fall nyretransplantasjon.

Ikke kontrollorgan

- Det vekker alltid en bekymring når man snakker om organdonasjon i Kina. Vi har lite innsyn, og mange av de organene som benyttes kommer fra dødsdømte fanger, sier Gerald Kador Folkvord, rådgiver i Amnestey International Norge.

- Kinesisk lov forbyr kjøp og salg av organer og krever skriftlig samtykke av organdonoren. Men på grunn av korrupsjon og mangelen på uavhengige kontrollorganer er det umulig å vite hvor vidt disse reglene overholdes, sier han.

Det er vanlig og mulig å gi nyrer fra en voksen til et barn.

Foreldre og slektninger

- I Norge ber vi alltid foreldre eller andre slektninger om å være givere når barn trenger nyrer, sier Per Pfeffer, seksjonsoverlege ved transplantasjonskirurgisk seksjon på Rikhospitalet.

- Ingen vet helt i hvilken grad Kina bruker organer for eksempel fra foreldre. Ingen vet heller om det kommer til å bli organmangel i denne krisen. Men man vet at Kina har et problem med ulovlig kjøp og salg av organer, og at det fortsatt i dag er praksis å hente organer fra dødsdømte fanger. Samtidig har Kina offisielt gått ut og lovet at de skal forbedre dette systemet.

Umulig å anslå antall

- Da vi hadde e-coli-skandalen i Norge i 2006, trengte ett av barna nyretransplantasjone etter varig nyresvikt. Men det er umulig å si noe om andelen av barn som trenger nyretransplantasjon etter en slik epidimi vi ser i Kina, sier Ole Øyen, overlege ved transplantasjonskirurgisk seksjon på Rikhospitalet.

- Det er verst for de minste fordi en slik infeksjon en større belastning for en liten kropp, og de har et dårligere utviklet immunsysten. Men det er ikke slik at alle de barna som blir syke får akutt nyresvikt. Gener spiller inn på hvor syk du blir av en slik forgiftning, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning