Skoliose

Vil gjeninnføre screening av barn

Etter at en del av helseundersøkelsen ble kuttet ut, oppdages skoliose langt senere enn før.

RYGGPLAGER: Skoliose debuterer når barn er 11-13 år, men på grunn av få symptomer oppdages ikke skjevheten før i 14-15-årsalderen.
RYGGPLAGER: Skoliose debuterer når barn er 11-13 år, men på grunn av få symptomer oppdages ikke skjevheten før i 14-15-årsalderen. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Har du skjev rygg eller ryggplager?

 • Ryggforeningen i Norge er en interesseorganisasjon for personer med ryggplager og rygglidelser. Foreningen har en egen skoliosegruppe med fem kontaktpersoner, samt eget nettverk for skolioserammede og pårørende. Her kan man få råd og informasjon. En gang i året arrangeres et landsdekkende treff. Du finner skoliosegruppen via Ryggforeningen. Telefon: 23 05 45 60. E-post: [email protected]
 • Dansk skolioseforening: www.skoliose.dk.

Dette er skoliose

 • Skoliose er en strukturell ryggskjevhet, der ryggsøylen roterer rundt sin egen akse og krummes sideveis. Bakfra kan ryggen se ut som en S eller en C. Idiopatisk skoliose (idiopatisk = ukjent årsak) er mest utbredt. I 20 prosent av tilfellene er skjevheten medfødt eller har kjent underliggende årsak.
 • Skoliose gir skjevheter i skuldre og hofteparti, og det kan oppstå en mindre pukkel på den ene siden av ryggen.
 • Skoliose debuterer i 11-13 år, men på grunn av få symptomer oppdages den gjerne ikke før i 14-15-årsalderen.
 • Tidligere ble skolebarn screenet for skoliose.
 • Skoliose kan gi trykk på lunger og andre indre organer, nakke og hodepine, muskelplager og stivhet. Mange kan få balanseproblemer når de blir eldre.
 • Studier viser at arbeidstagere med skoliose er lengre i arbeid enn personer med andre rygglidelser.
 • Enkelte får også skoliose etter overgangsalderen på grunn av slitasjeendringer, virvelvridninger eller benskjørhet.
 • Med dagens operasjonsmetoder kan man få en større og mer varig oppretting av ryggen, sammenlignet med operasjonene som ble gjort for noen tiår siden. Operasjonene gjøres både for å rette opp og for å forhindre at skjevheten utvikler seg videre. Skjevheten bør være over 45-50 grader før man velgere å operere.
 • Kjente personligheter med skoliose: Prinsesse Caroline, Isabella Rossellini, Liza Minnelli, Daryl Hannah og Sarah Michelle Gellar.

Små skjevheter i ryggsøylen er svært vanlig. Ved skoliose er skjevhetene så store at de kan gi problemer.

Bør oppdages tidlig

To til tre prosent av Norges befolkning har skoliose. Den vanligste formen for strukturell skoliose oppstår tidlig i puberteten, og mer enn 80 prosent av pasientene er jenter.

Jo tidligere skjevheten oppdages, desto bedre, slik at skjevheten kan hindres i å utvikle seg.

Les også:

Bli kvitt ryggplagene

Ryggbehandlingene som virker

Ønsker screeningen tilbake

Tidligere var undersøkelse av beinlengde og rygg en fast del av helseundersøkelsene blant skolebarn. I dag er screeningen så å si falt bort.

Etter at dette ble kuttet ut, oppdages skolioser mer eller mindre tilfeldig og langt senere.

Dette er ortopedene lite glade for.

- Nå kommer pasientene til behandling opptil to år senere enn før. Hos jenter er det gjerne i forbindelse med tilpassing av konfirmasjonsbunader eller ballkjoler at asymmetrien i hoftenivå og skuldre oppdages, sier lege og spesialist i ortopedisk kirurgi, Raphael Adobor, som arbeider ved Rikshospitalets ortopediske avdeling.

Hindrer operasjon

Oppdager man skoliose tidligere, kan man bruke korsettet, som kan hindre økte skjevheter, og gjør operasjon unødvendig.

- For dem som er utvokst, er det da for sent å bruke korsett som kan bremse skjevheten. Med korsett kan vi også kjøpe tid før operasjoner, forklarer Adobor, som forsker på ungdomskoliose og tar sikte på doktorgrad innen feltet.

Som en del av forskningsarbeidet hans har nærmere 2000 elever i Helse Sør blitt undersøkt for skoliose. Adobor holder på å evaluere resultatene av undersøkelsene.

Han håper de vil dokumentere at screening har gevinst, slik at undersøkelsen gjeninnføres blant norske skolebarn.

Operasjon og korsett

Årlig blir mellom 60 og 70 unge operert på grunn av idiopatisk skoliose i Norge. En operasjon kan rette opp 70 prosent av feilstillingen, men slike operasjoner er kompliserte og kostbare. Skjevhet på mellom 20 og 40 grader blir vanligvis behandlet med bruk av korsett.

Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo, Jens Ivar Brox, forteller at man i andre europeiske land behandler større skjevheter med korsett og treningsøvelser. Så langt er det ifølge Brox ikke dokumentert at dette har effekt.

Men fysioterapi samt variert fysisk aktivitet anbefales som lindring mot smertene.

Gentesting på vei

I fremtiden vil gentester kunne forutsi hvilke barn som vil trenge behandling på grunn av skjev rygg. Og jakten på genetiske markører for skoliose har begynt.

Ifølge spesialist Adobor er minst én genmarkør allerede identifisert. Trolig er flere gener involvert, og forskerne tror i dag at både arv og miljø har betydning for utviklingen av skoliose.

- Ved hjelp av gentester vil vi kunne forutsi om skjevheten hos en ung pasient vil utvikle seg videre eller stagnere. I dag er det først og fremst røntgenbilder av ryggsøylen som avgjør dette, sier Raphael Adobor.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning