Barn og overvekt

Nord-Norge har flest overvektige barn

Det er en økning av overvektige barn i Norge, og verst er det i Nord-Norge.

FLERE FETE NORSKE BARN: Det er en økning av overvektige barn i Norge.
FLERE FETE NORSKE BARN: Det er en økning av overvektige barn i Norge. Foto: Anthony PICORE
Publisert Oppdatert

Fra 2008 til 2010 økte andelen overvektige barn i Norge i gjennomsnitt fra 16 til 19 prosent, mens i Nord-Norge er andelen hele 23 prosent.

Det kom frem under barnevekststudien 2010, en landsomfattende studie som startet i 2008 for å overvåke vekstutviklingen blant norske 3. klassinger over tid.

- Undersøkelser av denne typen som viser vektutviklingen over tid, er svært viktige. At andelen overvektige 8-åringer i Norge har økt, og at 22 prosent av jentene i denne alderen nå har overvekt eller fedme er urovekkende, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet på Folkehelseinstituttets egne hjemmesider.

127 skoler deltar

Dette er den eneste studien i Norge som overvåker barns høyde, vekt og livvidde. I alt deltar 127 skoler i dette helseovervåkingsprosjektet, og neste måling er planlagt i 2012 ved de samme skolene.

Deltakelsen blant elevene har vært god og nesten ni av ti elever har deltatt i studien både i 2008 og 2010.

Debatt: - Sønnen min blir kalt tjukk på skolen. Er han det?

Mørketidas skyld?

Prosjektleder Ragnhild Hovengen i Folkehelseinstituttet mener denne studien gir en mulighet til å forebygge overvekt blant barn, og er spent på tallene for 2012.

Hovengen sier at Nord-Norge kommer dårligere ut enn resten av landet under begge målingene, men finner ingen konkret årsak til hvorfor.

- Det blir spekulasjoner, men det kan ha en sammenheng med den lange og mørke vinteren de har. Det er større avstander mellom naboene og barna blir kjørt mer, både til venner, skole og andre aktiviteter, antyder Hovengen.

Også i andre studier som er gjennomført med ungdom og voksne kommer Helse-Nord dårligst ut, og her spiller også utdanningsnivå en rolle.

Sammenlikner du by og land ser man en høyere andel overvektige på bygda. Prosjektlederen mener det er viktig å starte gode vaner så tidlig som mulig.

Resultatene fra Barnevekststudien 2010 viser at:

  • 19 prosent av jentene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 3 prosent fedme. Til sammen 22 prosent.
  • 12 prosent av guttene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 5 prosent fedme. Til sammen 17 prosent.
  • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.
  • Gjennomsnittsvekten er 29,3 og 29,6 kg for henholdsvis jenter og gutter.

Barnehagene er best

- De beste i klassen når det kommer til å påvirke foreldrene i en positiv retning, er barnehagene. Der ser vi tendensene til færre sjokoladekaker, og mer frukt og grønt , sier Hovengen.

Og selv om tallene på overvektige har økt fra 2008 til 2010 ligger Norge fremdeles godt an i forhold til andre land i Europa.

- Vi har fremdeles en mulighet til å forebygge, og blant annet helsestasjonene bør kunne mer om vekt og kost, slik at gode kunnskaper formidles tidlig og rutinemessig til alle barneforeldre, før eventuelt overvekt er synbart og foreldrenes sårbarhet øker. Da er det ikke mindre viktig med kostsamtaler, men samtaleformen og rådgivningen blir mere krevende for å få til endring, mener Hovengen.

Vanskelig tema

Helsesøster Helén Wevang Hanssen, ved Smestad skole i Rælingen, er ikke i tvil om at det er flere overvektige barn enn før, og i 2012 skal hun være med på et prosjekt som heter "Friskere barn og unge".

Hun mener det er essensielt at helsepersonell tør å ta den vanskelige samtalen med foreldrene dersom barnet er overvektige.

- Mange kvier seg for å ta det opp, og overvekt er ofte et sårt tema. Kanskje foreldrene selv har hatt en vanskelig oppvekst på grunn av det, men det er utrolig viktig å snakke om det. Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe, sier Hanssen.

Og hun påpeker at alle må være delaktige for at det skal være hensiktsmessig.

- Vi involverer hele familien i denne prosessen, og finner først ut den underliggende årsaken til overvekten for deretter å sette inn konkrete tiltak og livsstilsendringer, sier Hanssen.

Ikke slank barna

Og det kan være en tidkrevende og vanskelig prosess, men heldigvis er de aller fleste familie villige til å gjøre de nødvendige endringene slik at barna skal klare å gå ned i vekt.

Hun understreker at dette ikke handler om slanking.

- Man skal aldri sette et barn på en slankekur. Ofte handler det like mye om fysisk aktivitet, eller mangelen sådan. Når barna er unge har vi muligheten til å stoppe vektøkningen mens barna fremdeles er i vekst, og på den måten forebygge overvekt i tenårene, understreker Hanssen.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Foreldre & Barn iPad-utgave om graviditet og fødsel er på over 140 sider og koster 49 kroner i Apples App Store.

Les også:

Barnevernet bør hjelpe tjukke barn

La barna gå selv

Ikke tving barna til å spise mat de ikke liker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning