STATSBUDSJETTET

Mer permisjon til pappa

Fedrekvoten blir utvidet fra seks til ti uker.

UTVIDET FEDREKVOTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mener lengre pappapermisjon vil føre til at mer likestilt foreldreskap.
UTVIDET FEDREKVOTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mener lengre pappapermisjon vil føre til at mer likestilt foreldreskap. Foto: FOTO: Erik Norrud
Publisert Oppdatert

Alle som blir fedre etter 1. juli neste år, får fire uker ekstra pappapermisjon. Det foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2009. Totalt får mor og far til sammen to nye uker permisjon. De to andre ukene blir tatt fra foreldrepermisjonen, som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene.

LES flere saker om statsbudsjettet på klikk.

Doblet fedrekvote

-Vi øker fedrekvoten til ti uker, og fedrekvoten er dermed doblet i denne regjeringsperioden. Fedre ønsker å tilbringe mer tid sammen med barna det første året og ta større omsorgsansvar. Dette legger regjeringen nå til rette for, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Selv om stadig flere fedre tar ut mer enn sine seks uker, så mener barne- og likestillingsministeren at utviklingen går veldig sent.

- Nå vil fedrenes bruk av foreldrepermisjonen øke vesentlig samtidig som familiene beholder fleksibiliteten, sier Huitfeldt.

Ikke egen opptjeningsplikt

Fortsatt mangler far selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.I dag har far rett til å ta ut den permisjonen som mor ikke tar og får foreldrepenger basert på egen lønn. Hvis mor i perioden har vært hjemmeværende, uføretrygda eller har jobbet mindre enn 50 prosent i perioden før fødselen, mister far rett til fedrekvote. Dessuten er fars rett til å ta permisjon med betaling utover fedrekvoten helt avhengig av at mor er i arbeid.

Slik blir det

Dette er nytt: Fedrekvoten utvides med fire uker fra seks til til 10 uker.

Det betyr:

  • Den samlede stønadspermisjonen ved fødsel er inntil 46 uker med 100 prosent lønn, eller 56 uker med 80 prosent lønn.
  • Ved adopsjon er tallene 43 uker med 100 prosent lønn, og 53 uker med 80 prosent.
  • Mor kan få de to ekstra ukene av pappapermisjonen dersom ikke far har rett til fedrekvoten, eller har unntak fra å bruke den.

- Lengre permisjonsuttak blant fedre vil føre til mer likestilt foreldreskap. Mors og fars deling av foreldrepermisjonen legger et viktig grunnlag for deling av omsorgsoppgavene også etter at permisjonen er over, sier barne- og likestillingsministeren i en pressemelding.

LES OGSÅ: Billigere barnehageplass.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning