Befolkningsvekst:

Her fødes det flest barn i Norge

Nordmenn får mange barn - sjekk fylkene som lager flest.

PRODUKTIVE: Noe som kjennetegner de nordiske landene er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe, sier Marit Rønsen i SSB.
PRODUKTIVE: Noe som kjennetegner de nordiske landene er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe, sier Marit Rønsen i SSB. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

I 2010 var samlet fruktbarhetstall i Norge 1,95 barn per kvinne. Det gjør Norge til et av de landene i Europa som føder flest barn i forhold til folketall.

Samlet fruktbarhetstall er et uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som overlever hele den fruktbare perioden.

Flere barn langs kysten

Fruktbarheten er ikke likt fordelt i landet. De samlede fruktbarhetstallene er, og har vært, høyere langs kysten enn på Østlandet.

- Det er enkelt å tenke seg kulturelle forklaringer som årsak. Kanskje er de mer familieorienterte her. Holdningene kan også skille seg ut, ved at det vanligere å få flere barn. Religion kan sikkert også ha noe å si, sier Marit Rønsen, forsker i Statistisk Sentralbyrås gruppe for demografi og levekår.

I 2010 var det Rogaland som hadde de mest produktive damene. Der føder hver kvinne i fruktbar alder i snitt 2,2 barn.

Sogn og Fjordane følger hakk i hæl med 2,12 barn per kvinne. I Nord-Trøndelag får kvinnene 2,09 barn, mens Aust- og Vest-Agder ikke ligger mye under, med en fødselsrate på henholdsvis 2,04 og 2,06 barn per kvinne.

Mulig å kombinere barn og jobb

Norge er spesielt i europeisk sammenheng fordi vi i tillegg til å ha en høy andel yrkesaktive kvinner, også har en av europas høyeste fødselsrater.

- Noe som kjennetegner de nordiske landene er en politikk som gjør det mulig å kombinere det å ha barn og jobbe. Det må på plass om kvinner skal være villige til å få barn, og spesielt flere barn, sier Marit Rønsen.

Rønsen er med i et prosjekt i SSB som har som mål å studere fruktbarhetsutviklingen i Norge og andre vestlige land, med fokus på nye familiemønstre, endrede kjønnsroller og betydningen av familiepolitikk.

- Her i landet er ikke jobb noe hinder for å få barn. Dessuten har vi et fleksibelt arbeidsmarked hvor det er enkelt å få deltidsjobb. Italia, som er et av landene med lavest fødselsrate i Europa, har påpekt at mangel på deltidsjobber gjør det vanskelig for kvinner å få barn, sier Rønsen.

Island på topp

Fruktbarhetstall 2010

1. Rogaland: 2,20 barn

2. Sogn og Fjordane: 2,12 barn

3. Nord-Trøndelag: 2,09 barn

4. Vest-Agder: 2,06 barn

5. Aust-Agder: 2,04 barn

6-7. Troms og Akershus: 2,00 barn

8-10. Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag: 1,98 barn

11. Finmark: 1,97 barn

12. Nordland: 1,94 barn

13. Oppland: 1,89 barn

14. Østfold: 1,88 barn

15. Telemark: 1,87 barn

16-17. Buskerud og Oslo: 1,84 barn

18. Vestfold: 1,81 barn

19. Hedmark: 1,80 barn

Tallet viser antall barn hver kvinne i fruktbar alder kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.

Rønsen fremhever også norsk økonomi som en mulig årsak til den høye fruktbarheten.

- Norge har gått bra rent økonomisk, med jobber til dem som vil. Foreldre får bedre og bedre råd, og folk har generelt råd til å ha barn. Dessuten er det lav arbeidsledighet, noe som gir tillit til fremtiden. Det å føle trygghet for framtiden er viktig for å få barn, sier hun.

Norge og Sverige veksler mellom å ligge som nummer to i norden, mens Finland og Danmark ligger litt bak sine naboer. Island får flest barn per kvinne, ikke bare i Norden, men faktisk i hele Europa. I 2009 var samlet fruktbarhetstall for landet 2,23, ifølge Eurostat.

- De har lenge ligget på topp, og har generelt hatt et veldig høyt fruktbarhetsnivå, sier Rønsen.

Frankrike og Irland kommer på annen- og tredjeplass etter Island. Landene med lavest fruktbarhetstall i Europa er Latvia, Portugal, Ungarn og Tyskland. Her er fødselsraten på 1,31-1,36 per kvinne. Andre land med lave fruktbarhetstall er Romania, Italia, Østerrike, Slovakia, Spania, Malta og Polen. (Tall fra 2009)

Innvandring gir befolkningsvekst

I går, 14. desember, var vi nøyaktig 4 989 354 mennesker i landet, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Helge Brunborg, forsker i SSB, har estimert at Norges folketall vil passere 5 millioner rundt midten av 2012.

- For at et land skal opprettholde sin befolkning, må hver kvinne føde i snitt 2,06-2,07 barn hver i løpet av sin fruktbare alder. Årsaken til tallet er at kvinner må få barn også for mannen, altså 2, men i tillegg er det noen kvinner som dør før de er ferdig med sin fruktbare alder. Dessuten fødes det noen flere gutter enn jenter, sier Tove Slaastad i seksjonen for befolkningsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå.

Men selv om vi ikke når det magiske tallet 2,1, så vokser likevel Norge raskest i Norden, og i fjor ble vi hele 62 000 flere nordmenn. Den veksten er blant de høyeste i norsk historie.

- Det skyldes i hovedsak høy innvandring, mens utvandringer er betydelig lavere, skriver Helge Brunborg i SSB.

Ifølge en artikkel på SSB er polske statsborgere den største innvandringsgruppen, med svenskene som en god nummer to. Den tredje største gruppen innvandrere er tyskere.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Foreldre & Barns iPad-utgave er på over 140 sider og koster 49 kroner i Apples App Store.

Les også:

De høyeste i Norge bor i Agder

Her er høstens mest populære navn

Svangerskapet fra uke til uke

Regn ut hvor høyt barnet ditt vil bli

Maten i mammas mage avgjør barnets smak

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning