Tidlig ultralyd

Tidlig ultralyd kan avdekke 40 alvorlige misdannelser

Dette skjer på tidlig ultralydundersøkelse.

TIDLIG ULTRALYD: Stadig flere gravide tar ultralyd ved privatklinikk før rutineultralydundersøkelsen i uke 18.
TIDLIG ULTRALYD: Stadig flere gravide tar ultralyd ved privatklinikk før rutineultralydundersøkelsen i uke 18. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Stadig flere gravide tar ultralyd ved privatklinikk før rutineultralydundersøkelsen i uke 18.

En undersøkelse gjennomført av Rikshospitalet i 2010 viste at 85 % av de spurte (200 kvinner som hadde fødeplass ved Rikshospitalet i Oslo) hadde vært på minst en ultralydundersøkelse før uke 18.

Gynekolog Peter Molnar ved Majorstuaklinikken i Oslo kan bekrefte trenden.

- På de 15 årene jeg har jobbet med ultralyd i Norge har jeg merket en eksplosiv økning. Svært mange gravide benytter seg av tidlig ultralyd, i hvert fall i byene hvor tilbudet er stort, sier Molnar.

Når ta tidlig ultralyd?

Hvis man ønsker å betale for en ultralydundersøkelse før rutineultralydundersøkelsen i uke 18, når bør man bestille time?

Dette avslører tidlig ultralyd

- Uke 5 - 6: Du kan se om det er liv, om hjertet slår. Du kan også se om du bærer på ett eller flere fostre.

- Uke 12 til 14: Nå kan det oppdages om fosteret har rundt 40 andre alvorlige misdannelser, deriblant Downs syndrom. Det er også mulig å anslå en termindato.

- Uke 16: Kjønnet kan noen ganger bestemmes fra uke 16.

Kilde: Peter Molnar ved Majorstuaklinikken

- Det kan være fristende å ringe med en gang du får en positiv graviditetstest, men kun noen uker inn i svangerskapet er det ikke så mye ultralyden kan fortelle deg.

Rundt uke 5-6 kan en se om det er liv, og hvor mange fostre det er.

De som ønsker ultralyd så tidlig i svangerskapet er gjerne dem som har hatt en spontanabort tidligere og som derfor er ekstra engstelige.

De fleste venter imidlertid til rundt uke 12. Mange fordi de ønsker en bekreftelse på at alt ser ok ut før de forteller venner, familie og jobben den store nyheten.

Rundt uke 12 kan ultralydundersøkelsen også gi deg litt flere svar.

- Det er mye snakk om Downs syndrom, men mellom uke 12 og 14 kan man faktisk oppdage rundt 40 misdannelser - mange langt mer alvorlige enn Downs syndrom, sier Molnar.

Rundt uke 12 er det også mulig å anslå en termindato, selv om det er termindatoen du får på rutineultralydundersøkelsen du forholder deg til.

Se kjønn på tidlig ultralyd

Det mange er spente på når de kommer til rutineultralydundersøkelsen er om de venter jente eller gutt. Men går det an å finne ut kjønnet på babyen før uke 18?

- Det kan være vanskelig å se kjønnet før uke 18, men i noen tilfeller er det mulig å fastslå kjønn fra og med uke 16, forklarer Molnar.

En del gynekologer ønsker imidlertid ikke å uttale seg om dette på tidlig ultralyd på grunn av stor feilmargin.

Omstridt

Det mest omstridte ved tidlig ultralyd, har vært at den kan gi indikasjon på Downs syndrom. Mange, deriblant organisasjonen Menneskeverd, mener derfor at tidlig ultralyd kan føre til at vi får et sorteringssamfunn.

- Ultralydundersøkelser i seg selv, er ikke noe Menneskeverd er imot. Man kan nettopp på grunn av ultralyd redde barn i mors liv, og det er fantastisk at dette er mulig. Men når det gjelder tidlig ultralyd, kan det se ut til at vi mister flere enn vi redder. Ultralyd i uke 12 er best egnet til å oppdage Downs syndrom. Downs kan ikke behandles, eneste "behandlingen" er abort. Om ultralydundersøkelsen blir brukt for å sortere bort noe, er dette mot sin hensikt og etisk problematisk, sier Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd.

Les også: Slik foregår 3D-ultralyd

Er uke 18 for sent?

Molnar er en av dem som synes det er for lite med kun en ultralydundersøkelse i løpet av graviditeten, og at første ultralyd i uke 18 er for sent.

- Det er mye som kan oppdages lenge før kvinnen har kommet så langt i svangerskapet. Dersom fosteret for eksempel har en alvorlig misdannelse som fører til abort vil belastningen på kvinnen være større i uke 18 enn i uke 12.

- Hvorfor er uke 18 valgt som tidspunkt for rutineultralydundersøkelsen hvis mye kan oppdages tidligere i svangerskapet?

- Tidspunktet ble valgt for ca. 25 år siden. Det er en tid i svangerskapet hvor man kan få en ganske god oversikt over fosterets anatomi, særlig den kompliserte oppbyggingen av hjertet kan være vanskelig å kartlegge tidligere, forklarer Synnøve Lian Johnsen, seksjonsoverlege ved seksjon for fostermedisin og ultralyd på Haukeland universitetssykehus.

Dette oppdages best tidlig i svangerskapet

Johnsen påpeker imidlertid også at enkelte ting kan være letter å oppdage før uke 18.

- Type flerlingsvangerskap (en- eller toeggede) finner vi best ut tidlig i svangerskapet og kartlegging av dette er viktig for å vite hvilken risiko svangerskapet har og dermed hvilken oppfølging som er mest fornuftig. Undersøkelse av risiko for trisomier (trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13 og trisomi 18) gjøres best mellom uke 11 og 14.

Riktig termindato

Et av målene med rutineultralydundersøkelsen er å fastsette termin. Molnar mener at uke 18 ikke er et optimalt tidspunkt for å fastsette termin.

- Det er lettere å fastsette termindatoen rundt uke 12. I uke 18 kan man bomme med så mye som 10 dager, sier han.

Johnsen forteller at ekspertene strides om hvorvidt tidlig terminbestemmelse er bedre enn sen.

- I de senere år har vi begynt å skille på fosterets alder og forventet termin. Fosterets alder bestemmes mest nøyaktig tidlig i svangerskapet fordi variasjon i fostervekst øker utover i svangerskapet. Om tidlig terminbestemmelse er bedre enn sen (uke 18), vet vi ikke sikkert ennå. Fostrene vokser ulikt og noen studier tyder på at fostre som vokser raskt har noe kortere svangerskapslengde ved fødsel enn dem som vokser langsomt.

Det er uansett de færreste som faktisk får barn på termindatoen.

- Det er ca. 4 % av kvinnene som føder på den termindatoen de har fått, så det er stor variasjon knyttet til naturlig svangerskapslengde, forklarer Johnsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning