Gravid med diabetes

Svangerskap ved kjent diabetes

Det aller viktigste når du har diabetes type 1 er at svangerskapet er planlagt.

DIABETES OG GRAVID: Gravide kvinner med diabetes går gjennom et såkalt risikosvangerskap, og må ha tett og god oppfølging gjennom hele svangerskapet.
DIABETES OG GRAVID: Gravide kvinner med diabetes går gjennom et såkalt risikosvangerskap, og må ha tett og god oppfølging gjennom hele svangerskapet.
Publisert Oppdatert

Kvinner med diabetes type 1 som ønsker å bli gravide bør planlegge graviditeten godt. Et svangerskap der mor har kronisk diabetes, betegnes som et risikosvangerskap.

- Å ha type 1 diabetes og være gravid krever en betydelig egeninnsats, og kravene til blodsukker, medisiner og kontroller er strenge. Det anbefales egenmåling av blodsukker 7-10 ganger om dagen, for noen enda flere.

Det opplyser overlege og dr.med. ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo Universitetssykehus, Bente Kilhovd.

Reagerer annerledes

Kravene er like strenge ved både type 1 og type 2-diabetes. Den gravide må måle blodsukkeret like ofte, men ved type 1 kan det være vanskeligere å finne riktige doser. I starten må du også ha veldig god kontroll.

Kilhovd forklarer at en stor utfordring med å ha diabetes og være gravid, er at varslene på føling blir helt annerledes enn hva de normalt er. Blodsukkeret kan synke fort uten at den gravide merker det på samme måte, særlig i første trimester.

Å merke følingen dårligere kan imidlertid vedvare i hele graviditeten, men det gjelder spesielt mellom uke 8 og 16, og for dem som ikke merker lavt blodsukker så godt i utgangspunktet.

- Lavt blodsukker er ikke farlig for barnet, men kan være en risiko for mor. Ketoacidose «syreforgiftning» er farlig for barnet, og må unngås, sier overlegen.

Godt regulert blodsukker

Jordmor ved Oslo jordmor- og kvinnesenter, Karin Johansson, forteller at et godt regulert blodsukker er veldig viktig før du blir gravid.

- De fleste med diabetes har allerede god oppfølging fra helsepersonell, men du bør snakke med en spesialist dersom du planlegger å bli gravid, råder hun.

Kilhovd sier at norske retningslinjer anbefaler at blodsukkeret fastende bør være mellom 3,4-5,5. Blodsukkeret målt ca. to timer etter måltid skal ligge under 7,1.

- Det er ikke alltid mulig å få til ved type 1-diabetes, blodsukkeret kan svinge mye, så enkelte høye verdier må du regne med. Det må imidlertid håndteres raskt, understreker hun.

Planlegg godt

Hos kvinner med type 1 diabetes er ca. 40 prosent av svangerskapene ikke planlagt. Det er ifølge Kilhovd og Johansson ikke veldig heldig, da det aller viktigste hos kvinner med diabetes er å planlegge svangerskapet. HbA1c, langtidsblodsukkeret, skal være under 7,0 prosent i god tid før du bli gravid.

- Du må være forsiktig under hele graviditeten, men et dårlig regulert blodsukker er skumlest i første trimester, og risikoen er høyere for komplikasjoner, sier Johansson.

Kilhovd forklarer at norske retningslinjer anbefaler at langtidsblodsukkeret skal være mellom 5,6 og 6,0 prosent fra uke 16-18.

- Det er viktig å planlegge graviditeten, for dersom langtidsblodsukkeret er veldig høyt når du blir gravid, er det en risiko for medfødte misdannelser hos barnet, eller spontantabort.

Med et godt regulert blodsukker har du imidlertid det beste utgangspunktet, og du har gjort det du kan.

- Hos gravide med diabetes er det tidligere vist 3-4 ganger høyere risiko for svangerskapskomplikasjoner, som svangerskapsforgiftning, prematur fødsel eller dødfødsel sammenlignet med svangerskap hos kvinner uten diabetes. Trolig er risikoen noe lavere nå, sier Kilhovd.

Johansson legger til at gravide med diabetes har et veldig godt opplegg. Det går bra med de aller fleste fordi de har et stabilt og godt blodsukker, og unngår de store svingningene.

- Om det ikke er et optimalt svangerskap, så må det passes mer på under fødselen. En god graviditet gir imidlertid også en god fødsel, understreker hun.

Jevnlige kontroller

Den gravide må gå til jevnlige kontroller gjennom hele svangerskapet, helst annenhver uke, og minimum en gang i måneden.

- Kontrollene skal sikre jevn og riktig medisinering, at alt står bra til med babyen og at ting ser normalt ut, forteller Johansson.

Ideelt sett skal den gravide inn til kontroll være hver 14. dag, men langtidsblodsukkeret kan også måles hos fastlegen dersom sykehuset ligger langt unna. Da må målingen meldes inn til sykehuset hvor kontrollen vanligvis foregår.

- Kontrollen går ut på møter med endokrinolog hver 14. dag, i tillegg til et standardisert opplegg med oppfølging hos gynekolog og jordmor eller diabetessykepleier, sier Kilhovd.

Gynekolog er mer inne i bildet mot slutten av svangerskapet.

Ifølge Helsedirektoratet skal gravide også undersøkes hos øyelege før graviditeten, og så tidlig som mulig i svangerskapet, fordi retinopatien kan endres i løpet av svangerskapet.

Halvparten tas med keisersnitt

- Hos friske kvinner øker keisersnittfrekvensen, men hos gravide med diabetes har den vært stabilt på 50 prosent i mange år, informerer Kilhovd.

Årsaken er at gravide med kjent diabetes som behandles med insulin, skal vurderes for keisersnitt ved uke 38, og iverksetting av keisersnitt senest ved termin, ifølge Helsedirektoratet.

- Den gravide skal ikke gå over termin, sier Kilhovd.

Barn blir tatt med keisersnitt enten fordi fosteret ikke vokser tilstrekkelig eller er veldig stort, forandring i fostervannsmengde, eller svangerskapsforgiftning hos mor.

- Det anbefales av norske retningslinjer at kvinner med diabetes skal føde på sykehus hvor det er barnelegeberedskap tilstede, da det er et risikosvangerskap, forklarer overlegen.

Den fødende skal selv sette insulin og spise så lenge som mulig i fødselsforløpet.

Går vanligvis bra

Lavt blodsukker kan være farlig fordi kvinnen kan miste bevisstheten, og det er i utgangspunktet bare farlig for mor og ikke barnet.

- Høyt blodsukker kan være farlig fordi barnet får det samme blodsukkeret som mor. Etterhvert produserer barnet sitt eget insulin, og når barnet lagrer det ekstra sukkeret vil barnet kunne bli ekstra stort, forklarer Kilhovd, og legger til:

- Et stort barn er vanskeligere å føde, og det er forbundet med økt risiko for svangerskapsforgiftning og fødselskomplikasjoner.

Johansson legger til at det er mange utfordringer, men det går som regel bra. Kvinnen skal også ha lav terskel for å kontakte sykehuset dersom noe skulle oppstå.

- Det er en økt belastning på kroppen å være gravid med diabetes, men det går som regel bra. Kvinnene er flinke til å ha god kontroll og leve etter sykdommen, avslutter jordmoren.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning