Alkohol tidlig i svangerskapet

1 av 3 har drukket alkohol tidlig i svangerskapet

Mens 90 prosent kutter det helt ut når de oppdager at de er gravide.

ALKOHOL TIDLIG I SVANGERSKAPET: Mange gravide har drukket alkohol tidlig i svangerskapet, før de visste om graviditeten. Slik kan det påvirke babyen å drikke alkohol som gravid.
ALKOHOL TIDLIG I SVANGERSKAPET: Mange gravide har drukket alkohol tidlig i svangerskapet, før de visste om graviditeten. Slik kan det påvirke babyen å drikke alkohol som gravid. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

- De som bekymrer seg mest, er nok de som vet at de har drukket mye alkohol før graviditeten ble oppdaget, sier jordmor Lisbeth Kopperud, daglig leder av klinikken Din jordmor, som tilbyr oppfølging gjennom svangerskapet, fødselsforberedende kurs og hjemmefødsler.

Det er mange som blir uplanlagt gravide og som ikke oppdager svangerskapet før etter inntak av alkohol ved en eller flere anledninger. Er det grunn til bekymring?

- Her vil mengden på alkoholforbruket ha stor betydning. Hvis kvinnen har vært sterkt beruset mange ganger, øker risikoen for skader betydelig. Men som oftest går det bra, sier seniorrådgiver Marianne Virtanen i Helsedirektoratet.

Avstå fra alkohol i svangerskapet

Helsedirektoratets retningslinjer sier klart at gravide bør avstå totalt fra å drikke alkohol gjennom hele svangerskapet. Fosteret får samme promille som mor, og alkoholen kan skade celler og hemme danning av nye celler. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

De aller fleste norske kvinner følger disse anbefalingene: Mer enn 90 prosent kuttet ut alkohol helt da de fant ut at de var gravide, viser en undersøkelse fra 2016 gjennomført av Actis – rusfeltets samarbeidsorgan.

Av de som oppga at de hadde drukket alkohol i løpet av svangerskapet, svarte syv av ti at de hadde drukket ett glass øl/vin eller mindre. 21 prosent svarte at de hadde drukket tre glass vin eller mer.

Drukket alkohol i svangerskapet

Jordmor Kopperuds erfaring er at de aller fleste kutter ut eller blir svært forsiktige med alkohol når de prøver å bli gravide. Men omtrent halvparten av alle gravide har blitt gravid uten at det var planlagt. Mange har derfor drukket alkohol uten å vite at de var gravide. Ifølge Actis-undersøkelsen hadde 35 prosent med høy sannsynlighet drukket alkohol tidlig i graviditeten, før svangerskapet ble oppdaget.

- Jeg kan ikke si så mye annet enn at i de fleste tilfellene går det bra, sier Kopperud.

- Og noen ganger går det ikke bra. Fram til uke 12 vil kroppen stort sett ordne opp selv, og dersom fosteret er alvorlig skadet vil det i mange tilfeller ende med spontanabort, legger hun til.

Hun er enig med Helsedirektoratets anbefaling om totalavhold gjennom hele graviditeten, og råder sine pasienter til å droppe alkoholen helt.

- Norske helsemyndigheter støtter seg på forskning som sier at totalavhold er det tryggeste. Jeg pleier å vise til undersøkelser som har vist at det skal svært små mengder alkohol til for å gi skade. Så er det slik at det kan se ut til at noen barn tåler det, mens andre gjør det ikke. Men vi vet jo ikke hvordan skaden kan manifestere seg. Nyere forskning viser at mors helse i svangerskapet arves til barnets gener, og får betydning for barnets fremtidige helse. Derfor er avhold tryggest, sier Kopperud.

Les også: Gjør 30 minutter husarbeid hver dag – ta fri hele helgen

Samboere drikker mer alkohol

Jordmorens oppfatning er at de fleste gravide har lite problemer med å holde seg unna alkohol i svangerskapet:

- Det hender noen sier de savner et glass vin på lørdagskvelden, men det er ikke noe stort problem. De fleste er mye mer opptatt av maten, og gleder seg veldig til å kunne spise spekemat igjen etter fødselen, sier hun.

I Actis’ undersøkelse fra 2016 kom det fram at et fellestrekk ved gruppen som hadde drukket under svangerskapet, var at de bodde sammen med ektefelle/samboer og barn, og at husstandens samlede årsinntekt var høy. De aller fleste oppga at drikkingen hadde skjedd ved spesielle anledninger.

- Vi har et levesett i dag der alkohol er en del av selskapslivet til de aller fleste, og i enkelte miljøer er det heller ikke uvanlig å drikke et glass vin i hverdagen. Jeg kan tenke meg at det er mer akseptert i høyere sosiale lag å drikke et lite glass selv om man er gravid, forteller Kopperud.

Ingen alkoholskader hos barn

Et stort forskningsprosjekt om graviditet og alkoholforbruk gjennomført av forskere ved Universitetet i Århus i Danmark i 2012, viste at mødre som hadde drukket mellom en og seks enheter alkohol i uken i løpet av svangerskapet, fikk like intelligente og velutviklede barn som mødre som avsto totalt fra alkohol.

Heller ikke i tilfeller der mødrene hadde vært berusede helt på starten av svangerskapet hadde barna fått skade - til tross for høy promille.

Forskningsresultatene ble basert på undersøkelser av 1628 barn fra den danske fødselsundersøkelsen "Bedre sunnhet for mor & barn", hvor mødrene ble spurt om deres alkoholforbruk under graviditeten. Da barna ble fem år gamle ble de testet på IQ og oppmerksomhet, samt evne til å planlegge og organisere.

Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe med jevnaldrende barn, der mødrene ikke hadde drukket alkohol under graviditeten. De danske forskerne fant ingen forskjeller på de to gruppene.

Les også: Tidlig ultralyd kan avdekke 40 alvorlige misdannelser

Ikke ta sjansen

Men forskningen spriker: Mens den danske undersøkelsen viser at små mengder alkohol ikke nødvendigvis er skadelig, finnes det andre undersøkelser som sier det motsatte - at også små mengder alkohol er skadelig og kan forstyrre fosterets utvikling.

Virtanen ser altså ingen grunn til å myke opp Helsedirektoratets retningslinjer om totalavhold.

- Det finnes ingen mengde alkohol, og ikke heller et tidspunkt i svangerskapet, som kan regnes som trygg. Det er individuelt og avhengig av mange faktorer hvor mye alkohol babyen kan utsettes for uten at det bli skadet. Noen tåler mer og andre mindre. Poenget er at vi ikke vet - før etterpå. Selv om risikoen skulle være liten, hvorfor ta sjansen? spør Virtanen, og minner om at alkoholskader varer livet ut.

Trygt med alkohol i mat når du er gravid

Når det gjelder alkohol i mat, er det lite å bekymre seg for i graviditeten.

I vinbaserte sauser og gryter fordamper alkoholen når maten koker, og gravide kan trygt spise slike retter. I desserter og sjokolader er alkoholen ikke kokt bort, men mengden er så liten at Virtanen mener det ikke er noe å frykte:

- Man kan med god samvittighet spise desserter og konfekter som inneholder litt alkohol også når man er gravid, så lenge det er i begrensede mengder og bare av og til, sier hun.

Virtanen har vært ansvarlig for Helsedirektoratets informasjonskampanjer for alkoholfritt svangerskap siden 2007. Tall fra spørreundersøkelser som er utført i sammenheng med kampanjene, viser at en stadig større andel av befolkningen mener alkohol og svangerskap ikke hører sammen. I 2009 svarte 40 prosent at det var ok å ta et glass vin til maten også når man var gravid. I 2013 mente bare 19 prosent det samme.

- Det har vært en fantastisk utvikling i holdningene til alkohol og svangerskap blant Norges befolkning. På begynnelsen av 2000-tallet fikk vi mange tilbakemeldinger på at det var pirkete å skulle "nekte" gravide å drikke et lite glass vin. Nå er det langt færre som mener det samme, sier hun.

Kutt ut alkohol før du blir gravid

Virtanen poengterer at i mennesker i stadig flere land får de samme holdningene til svangerskap og alkohol som Norge. I tillegg er det økt fokus på at kvinner som prøver å bli gravide også bør være forsiktige med eller unngå alkohol helt.

- Hvis man prøver å bli gravid, bør man kutte ut alkohol. Ikke bare fordi det vil øke sjansen for å bli gravid, men også fordi det ofte tar flere uker før kvinnen vet om hun er gravid. Hvis hun er avholdende, trenger hun ikke å være bekymret etterpå, forteller Virtanen.

Les også: Så skadelig er er snus under svangerskapet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning