Doula

Slik fungerer en doula under fødselen

Nå kan du leie inn din egen fødselshjelper som støtter deg før, under og etter fødselen.

FØDSELSHJELP: En doula tilbyr fysisk og psykisk støtte til den fødende kvinnen og partneren før, under og etter fødsel.
FØDSELSHJELP: En doula tilbyr fysisk og psykisk støtte til den fødende kvinnen og partneren før, under og etter fødsel. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

- I gammel billedkunst og eldre skrifter ser man at det var vanlig for en fødende kvinne å ha med seg tjenestepiken sin eller en kvinne med lang erfaring fra fødsler, når hun skulle føde. Denne kvinnen var med i tillegg til jordmor, sier doula Linn Helen Lothe.

Ordet doula kommer fra gresk, og kan oversettes med «kvinne som tjener». I dag brukes ordet om fødselsledsager.

- Heller ikke i Norge er det mange tiår siden det var vanlig å ha flere kvinner rundt seg under fødselen, sier hun.

Leie en doula til fødselen

Selv om doula er relativt nytt i Norge, er det stadig flere som benytter seg av det.

Lothe forteller at en doula tilbyr fysisk og psykisk støtte til den fødende kvinnen og partneren før, under og etter fødsel. Hva denne fødselshjelpen konkret går ut på, kommer helt an på hva den fødende trenger.

Det kan for eksempel dreie seg om samtaler, øvelse i hvordan man slapper godt av, hjelp til å bli kjent med ulike teknikker som kan brukes i møtet med ukjent smerte, og opplæring i hvordan partneren kan utøve massasje.

- Hovedfokuset er uansett at kvinnen og partneren skal gå inn i og komme ut av fødselen med en følelse av trygghet og kontroll, sier Lothe.

Gry Aksnes har fungert som doula i nærmere 22 år, og har selv født tre barn. I september 2009 startet hun Doulaskolen i Oslo, og året etter Doulasenteret.

Både par og alenemødre kan leie en doula, som stiller opp for deg både før, under og etter fødselen.

- Jordmødrene på de store sykehusene må i travle perioder følge med på tre-fire fødsler samtidig. En doula vier derimot all sin tid til den enkelte fødende, forteller Aksnes.

Ikke medisinsk personell

Hvordan Lothe brukes som doula under fødselen kommer også helt an på hva som ønskes.

- Noen vil at jeg skal ha en aktiv rolle, mens andre syns det er trygghet nok å vite at de har en kjent person hos dem som de kan bruke hvis de trenger det, sier Lothe.

Dette gjør en doula

  • Gir fødekvinnen og partneren fysisk støtte gjennom massasje, rettleding og berøring
  • Gir fødekvinnen og partneren psykisk støtte i form av oppmuntring, samtale og bearbeiding av følelser
  • Gir den fødende og partneren verktøy de kan bruke sammen eller hver for seg, som for eksempel ulike måter å massere på og ulike fødestillinger
  • Skaper trygghet ved å være sammen med den fødende i møtet med helsevesenet
  • Snakker med den fødende om forventinger, grenser og rettigheter rundt fødsel
  • Kan være et talerør for dem som opplever å ikke klare å uttrykke seg selv

Kilde: Doula Linn Helen Lothe

Hun understreker at en doula ikke er det samme som en jordmor, og at hun ikke utfører noen som helst medisinsk behandling.

- Hvor mange vi er på landsbasis er litt usikkert, for vi er ennå ikke samlet i noen felles database. Jeg vil imidlertid tro at det er omtrent 20-30 registrerte doulaer i Norge i dag, sier Lothe.

Marit Heiberg, leder i Den norske jordmorforening, presiserer at det i utgangspunktet er jordmor som skal være den støttende personen under en fødsel.

- Kvinnen og hennes partner skal kunne være trygge på at de får den støtte og hjelp de har behov for, uten å måtte betale for det i form av en doula, sier hun.

Forståelse for bruk av doula

Heiberg understreker også at det er hun som jordmor som har det faglige ansvaret for de normale fødselene, og at det ved en eventuell uenighet mellom jordmor og doula helt klart vil være jordmor som bestemmer.

- Imidlertid vet vi at marginal bemanning på mange vakter på fødeavdelingene kan medføre at jordmødrene har ansvaret for flere fødende samtidig. Den fødende kan da bli overlatt til seg selv i perioder, sier Heiberg.

Hun har derfor full forståelse for at enkelte kvinner ønsker å ha med seg en kjent person i form av en doula under fødsel.

- Personlig har jeg opplevd at kvinnene har med seg doula ved flere tilfeller. For meg har dette vært helt uproblematisk. Jeg respekterer kvinnenes ønsker så lenge det er faglig forsvarlig, forteller Heiberg.

Forskjellig utgangspunkt

Hvilken type kvinner som kontakter henne som doula, synes Lothe er vanskelig å si noe om.

Kvinnene som ønsker seg en fødselshjelper er helt forskjellige, og de har også helt forskjellige utgangspunkt for hvorfor de ønsker seg en doula.

- Noen har lest seg opp på aktuell forskning om temaet, og vil ha en doula av den grunn. Andre har behov for å bearbeide opplevelser fra tidligere fødsler før de kan slappe av i tiden frem mot neste, sier hun.

Andre igjen er alene om graviditeten, har fødselsangst, samlivsproblemer eller en partner som føler seg utrygg på fødselen.

- Men det er også mange som har gode samliv med partneren, men ser fordelen av å ha tett oppfølging før og etter fødsel av en kjent person. Det er altså ikke noe som er typisk ved dem som velger å ha med en doula, og jeg tror nok mange flere hadde brukt det dersom de visste om tilbudet, sier hun.

Et viktig prinsipp bak doularollen, er at doulaen skal treffe paret før fødselen for å bli kjent med dem og deres ønsker. Doulaen skal også kunne gi praktisk hjelp - for eksempel med amming, om mor sliter med å få dette til i tiden etter fødselen.

- En doula vil som regel ha født selv, og ha vært doula på mange fødsler. Hun vil derfor være en mer profesjonell fødselshjelper enn en partner som er følelsesmessig involvert i det som skjer, forklarer Gry Aksnes.

Slik fungerer fødsel med doula

Lothe forteller at det vanligste er at en doula er med som en tredjepart under fødselen, og hun pleier å si til partnere at de skal se på henne som en verktøykasse.

- De kan ta meg frem når de står fast og kanskje trenger rettledning og avlastning, sier hun.

Slik blir du doula

- For å bli doula kreves ingen formell utdannelse, men det er selvsagt en fordel at du er opptatt av svangerskap, fødsel og barsel samt ønsker å gi den fødende et helhetlig tilbud om støtte, sier doula Linn Helen Lothe.

Hun anbefaler også å delta på et kurs gjennom Norsk Doulaforening eller andre som tilbyr doulaopplæring.

Dette er imidlertid ikke et krav.

- I tillegg kan en godt ta tilleggskurs innen ulike emner en interesserer seg for. Det viktigste er likevel at du er interessert og kan gi støtte til en medkvinne og hennes partner, sier hun.

Det hender imidlertid også at hun er med den fødende alene, og at hun da er hovedstøtteperson gjennom hele prosessen.

- For meg er dette en stor ære, og jeg er like ydmyk hver gang jeg blir invitert med på å dele denne opplevelsen med den fødende og partneren. Det er sterkt å være med på en fødsel, og det er magisk å være vitne til de båndene som knyttes, sier hun.

Under selve fødselen vil doulaen kunne gi kvinnen naturlig smertelindring i form av massasje, soneterapi, akupressur, blomstermedisin og homeopati. Metodene kan også brukes ristimulerende om fødselen skulle stoppe opp, forteller doula Aksnes.

Hun viser til forskning fra blant annet Sverige og USA som viser at der den fødende har en doula til stede i tillegg til mannen, ble behovet for keisersnitt nesten halvert, og behovet for bedøvelse ble kraftig redusert. Det samme ble lengden på fødselen.

- Doulaen hjelper kvinnen med å føle seg trygg og puste rolig, slik at hun møter riene på en god måte. Hvis hun blir redd, holder pusten og spenner musklene, hemmes de naturlige fødselshormonene oksytocin og endorfin. Stress og redsel gir mer smerte og ødelegger det gode fødselsarbeidet, mener Aksnes.

De som har hatt med seg en doula ammer mer etter fødselen, de har mer interaksjon med barnet sitt, og færre får fødselsdepresjon, angst, feber og infeksjoner, ifølge Aksnes.

Nyttig for innvandrerkvinner

Marit Heiberg, leder av Jordmorforeningen, ser for seg at doulaen kan ha en spesielt nyttig funksjon når innvandrerkvinner skal føde.

- Det er en gruppe som jeg tenker kan ha spesielt god nytte av en doula under fødsel. De kommer fra en annen kultur, og har ikke norsk som morsmål. En doula som kjenner deres kultur og som snakker deres språk, kan være en ekstra trygghet under en fødsel, sier Heiberg.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning