Graviditet og rusmidler

Dop i svangerskapet

Hvordan påvirker narkotiske stoffer svangerskapet?

Foto: Illustrasjonsfoto: Hideale Emasjoski
Publisert Oppdatert

Klikk Foreldre har hentet ut informasjon fra Helsedirektoratet om hvordan forskjellige narkotiske stoffer påvirker gravide. På deres hjemmesider finnes mer utfyllende informasjon om hvert av stoffene.

Amfetamin

Sentralstimulerende stoff. Enkelte rapporter viser at bruk av amfetamin under graviditeten øker risikoen for aborter. Inntak av større mengder amfetamin under svangerskapet kan føre til at det nyfødte barnet får overirritabilitet og abstinenssymptomer i forbindelse med avvenningen. Andre sentralstimulerende stoffer er khat, nikotin og koffein.

Benzodiazepiner

Gravide som bruker benzodiazepiner gjennom hele svangerskapet, kan oppleve at det nyfødte barnet viser tegn på benzodiazepinabstinens. Det har vært hevdet, men synes ikke overbevisende dokumentert, at benzodiazepiner, særlig brukt i først del av svangerskapet, kan øke risikoen for misdannelser hos barnet.

Cannabis

Cannabis er fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje. Påvirker hormonbalansen i kroppen både hos menn og kvinner. Langvarig bruk av cannabis kan gjøre svangerskapet vanskeligere, redusere fødselsvekten til barnet og gi kortvarige abstinenssymptomer hos den nyfødte. Det er foreløpig usikkert om det fører til misdannelser. Når en vet hvor lang tid det har tatt å påvise at alkohol og nikotin kan gi fosterskader, er det mer enn nok grunn til å advare mot bruk av cannabis under svangerskapet.

Ecstasy

Syntetisk kjemisk stoff som både er oppkvikkende (sentralstimulerende) og hallusinerende (psykedelisk). Foreløpig vet vi lite om skadevirkninger av ecstasy under svangerskap. Men etter all sannsynlighet gir slike stoffer risiko for skader i morkake, på samme måte som amfetamin og andre sentralstimulerende stoffer.

GHB

Gammahydroksybutyrat er et stoff som forekommer naturlig i vev hos mennesker og dyr. Ingen forskning på hvordan det påvirker graviditeten.

Kokain

Sentralstimulerende stoff. Ved undersøkelser av gravide kokainbrukere har en påvist en rekke komplikasjoner under svangerskap og fødsel. Risikoen for spontanabort, misdannelser og dødfødsel øker betydelig. De nyfødte barna har ofte lavere fødselsvekt og lengde. Det hevdes også at barnet kan få varige atferdsendringer, men en kan foreløpig ikke trekke sikre konklusjoner.

LSD

Bruk av LSD under svangerskapet synes å være forbundet med en økt risiko for spontanabort og en høyere hyppighet av misdannelser hos fosteret. Derimot er tidligere funn av kromosomskader ikke bekreftet.

Opioider - heroin, morfin og metadon

Opioider er en felles betegnelse på en rekke stoffer som kommer fra opiumsvalmuen (opiater), eller kunstig framstilte stoffer med en tilsvarende virkning. Gravide kvinner som er opioidmisbrukere, får ofte betydelige komplikasjoner under svangerskap og fødsel. Spontanabort og for tidlig fødsel er ikke uvanlig, og det må derfor ofte utføres keisersnitt. Sjansen for å få et dødfødt barn er større. Barna er mindre enn gjennomsnittet og har ofte akutte infeksjoner. De kan få abstinenssymptomer etter fødselen og har høyere dødelighet enn normalt.

Sniffestoffer

Siden begynnelsen av 1800-tallet har det vært kjent at en kunne inhalere stoffer for å bli beruset (kloroform, lystgass og eter). En vet foreløpig relativt lite om hvordan sniffestoffene virker inn på svangerskap og fødsel, men erfaringer fra dyreforsøk tyder på at det er en økt risiko for misdannelser og skade på fosteret.

De narkotiske stoffene som er ført opp på listen omfattes av narkotikalovgivningen. All bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med narkotiske stoffer og legemidler kan medføre straffeansvar i Norge.

Kilde: Helsedirektoratet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning