EQ er viktigere enn IQ

Det er opp til deg å få et barn alle vil være venn med

- Den nødvendige kompetansen må læres.

VÆR SOSIAL: Få med deg barna på sosiale aktiviteter. Da lærer de seg å være sammen med mange ulike mennesketyper.
VÆR SOSIAL: Få med deg barna på sosiale aktiviteter. Da lærer de seg å være sammen med mange ulike mennesketyper. Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Denne saken er fra 2012, men fortsatt like relevant!

Husker du han som alltid ble plukket først når det skulle velges lag? Eller hun som alle håpet skulle komme i bursdagsselskapet sitt?

Noen mennesker har en helt egen evne til å få andre til å like seg. Og den evnen, er det du som kan gi til barnet ditt, mener pedagogisk-psykologisk rådgiver, Odd Ivar Strandkleiv, ved elevsiden.no.

Sosiale barn er lykkelige

- De populære barna er de som er trygge på seg selv, omtenksomme, gode til å leke, og flinke, uten å være selvhevdende, sier han, og fortsetter;

- Barn som får til det sosiale samspillet er også lykkeligere enn barn som kommer til kort i samvær med andre. Og foreldrene har et stort ansvar for å legge forholdene til rette for at barna skal få utvikle sine sosiale egenskaper, forklarer han.

EQ er viktigst

Selv om man ofte er opptatt av høy IQ (intelligenskvotient) når man snakker om smarte og vellykkede personer, har man også de siste årene blitt mer opptatt av den emosjonelle intelligensen (EQ). Og det med god grunn.

Det viser seg at EQ faktisk er viktigere enn IQ når det gjelder å lykkes i livet.

- Forskning viser at kun 20 % av en persons framgang i livet, både privat og i arbeidslivet, har med IQ å gjøre, og 80 % styres av den emosjonelle intelligensen, sier Louise Mebius hos Inspiro EQ Consulting.

Foreldrenes ansvar

En person med gode sosiale evner...

- har god selvfølelse

- har kontakt med følelse sine

- er selvstendig

- tør å vise hva han/hun mener

- har gode relasjoner til andre

- er empatisk

- håndterer stress og impulser

- er fleksibel

- er løsningsorientert

- er optimistisk

- har god balanse i livet

(Kilde: Louise Mebius, Inspiro EQ Consultant)

Mebius veileder bedrifter innen lederskap, teamutvikling og coaching og har spesialisert seg på opptrening av sosiale ferdigheter. Hun mener at en god sosial kompetanse er noe det viktigste en person kan bære med seg gjennom livet, og at opptreningen bør starte tidlig.

- Ved å jobbe med livskunnskap og sosiale evner, fostrer man barn til å bli gode medmennesker som både tror på seg selv og har en god forståelse for andre, sier hun til Foreldre&Barn.

Er det slik at høyt utdannede ofte har lav EQ? Det diskuteres i vårt forum Barn i magen;

"Jeg opplevde i skoletiden at mange av de flinkeste elevene ikke var så empatiske (...)", sier en av forumbrukerne.

Barn krever mest

For et barn vil konsekvensene av sosiale ferdigheter være like merkbare og tydelige som hos en voksen. Har ikke barnet den nødvendige sosiale kompetansen kommer det raskt til kort i møte med andre barn.

- For barn stilles de sosiale evnene ofte mest på prøve i møtet med jevngamle. Har man svake sosiale evner er det vanskelig å bli likt av andre barn, sier Odd Ivar Strandkleiv.

Det kan også oppstå andre konsekvenser hvis barna først får for dårlig sosial stimuli.

- Barn som ikke får til det sosiale samspillet vil ofte utvikle problematferd hjemme, i barnehage og skole. Det er også sterk sammenheng mellom barns sosiale ferdigheter og barns psykiske helse. Dette sier noe om viktigheten av å tilegne seg gode sosiale ferdigheter, sier Strandkleiv.

Arv og miljø

Noen barn kan være så heldige å være født med gode sosiale evner. Men det betyr ikke at de nødvendigvis kommer til å ha bedre sosiale ferdigheter enn andre, på sikt.

Slik gir du barna høy EQ

- Vis at du er trygg sammen med både kjente og ukjente.

- Gi barnet mye sosial stimuli. Oppsøk ulike mennesker og miljøer.

- Gå mye på besøk, og ha ofte besøk i hjemmet.

- Snakk om følelser og få barnet også til å sette ord på sine.

- Gjør barnet bevisst på at det kan såre andre med ord og handlinger.

- Lær barnet at alle er forskjellige, og forsøk å forklare hva andre tenker.

- Legg til rette for at barnet kan leke mye sammen med andre barn, både små og store, gutter og jenter.

- Forklar hvordan man kan støtte og oppmuntre andre.

(Kilde: Odd Ivar Strandkleiv, pedagogisk-psykologisk rådgiver, elevsiden.no)

Forskning viser at både arv og miljø spiller inn for hvor sosialt kompetente vi blir.

- Det sies alle barn blir født med en emosjonell legning. Barn som er blyge vokser for eksempel ofte opp til å bli blyge voksne også.

Men det aller viktigste grunnlaget for vår sosial kompetanse er den vi lærer oss gjennom oppveksten, påpeker Mebius.

Hun er også opptatt av at de sosiale egenskapene skapes tidlig i livet, og at det derfor er viktig at både foreldre og de som jobber i barnehager og i skolen tar den sosiale kompetansen på alvor.

- Eksperter sier at voksne mennesker som først har opparbeidet seg dårlige sosiale evner må jobbe lenge for å endre dette. Derfor er det viktig å begynne den sosiale treningen når barna er små, sier hun.

Her er 9 ting du ikke skal si til barnet ditt.

Vær oppsøkende

Men hvordan lære barna å bli sosialt smarte?

- Vær en sosial rollemodell for ditt barn, oppfordrer Strandkleiv.

Opptrer du med selvsikkerhet i møte med kjente og ukjente, vil den tryggheten smitte over på barnet ditt, mener han.

Utsett også barnet for mye sosial stimuli, slik at det blir vant til å takle mange ulike mennesker og miljøer.

- Gå på besøk, og inviter til besøk i hjemmet. Etabler og vedlikehold nettverk rundt barnet, både i form av slekt, venner, fritidsaktiviteter, barnehage eller skole. Oppsøk også varierte miljøer, slik at barnet ditt kan takle et mangfold av mennesker og kulturer, sier Strandkleiv.

Snakk om følelser

For å opparbeide empati er det helt avgjørende at barnet forstår hvordan andre tenker.

- Lær barnet ditt at alle mennesker er forskjellige og snakk mye om hvordan andre tenker og hvorfor mennesker gjør som de gjør. En forståelse av hvordan andre tenker er helt avgjørende for å få til den sosiale samhandlingen, sier pedagogen.

Å lære barnet å snakke om følelser er også viktig for at det skal fungere godt sammen med andre.

- Hjelp barnet å sette ord på egne følelser og behov. Snakk om hva som er lurt å si og gjøre i ulike sammenhenger, og hvordan en kan støtte og oppmuntre andre. Forklar også at det vi sier og gjør kan såre andre. Da vil barnet også være godt rustet til å forstå menneskene rundt seg, sier Strandkleiv.

Les også:

Slik får barna god bordskikk

Unngå foreldrefellene

Slik unngår du trassige barn

Uengasjert far er mors feil

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning