Vennskap i barnehage

Slik fungerer vennskap i barnehagen

Hjelp barna til å lage vennskap i barnehagen

VENNSKAP I BARNEHAGE: Å knytte vennskap i barnehagen gjennom lek er vanlig. Dere som foreldre kan også tilrettelegge på hjemmebane for at vennskapet knyttet i barnehagen blir sterkere. FOTO: Getty Images.
VENNSKAP I BARNEHAGE: Å knytte vennskap i barnehagen gjennom lek er vanlig. Dere som foreldre kan også tilrettelegge på hjemmebane for at vennskapet knyttet i barnehagen blir sterkere. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Det å få venner er viktig, også for de aller minste. Faktisk kan det å knytte vennskap tidlig gjøre mye for et lite barn.

- Vennskap betyr mye for menneskers liv, alle mennesker har glede av å ha en venn uavhengig av alder. Det gir trygghet å ha en du er glad i og ha det gøy med, leke med og ha felles interesse med. Det betyr mye for mennesker å ha noen som er litt ekstra glad i deg og som du er litt ekstra glad i, sier Anne Greve, førsteamanuensis ved høyskolen i Oslo og Akershus.

Hun har tidligere skrevet en doktorgradsavhandling om vennskap mellom de yngste barna i barnehagen.

Greve får støtte av Kathrine Fagereng, barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og fagbokforfatter av boken Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne.

- Vennskap er livsviktig. Det å ha noen som venter på deg når du kommer til barnehagen, noen du gleder deg til å møte og dele hverdagen med. Noen du utvikler deg sammen med. Noen som utfordrer deg, eller noen du kan tøyse og le sammen med, sier hun.

Greve mener det ikke er noe oppskrift på hvordan barn får venner. Likevel er det ting barnehagen eller du som forelder kan bidra med for å hjelpe de små på vei.

Lek skaper vennskap

- Jeg har stor tro på leken. Gjennom lek der barn har det morsomt sammen kan det utvikles et vennskap. ”Husker du hva vi gjorde i går?” kan de da si. Slik bygges relasjoner langsomt opp, sier Greve.

De voksne kan også være med å leke, under forutsetningen at det er lekne voksne. Vær med på innspill fra barna.

- Da er det lettere å få fram de barna som er forsiktige, eller de som ikke er så flinke til å dele. Et vennskapsforhold må være gjensidig, begge må gi og ta. Hvis barnet ikke er vant til å dele leker med andre kan bli problematisk. De som ikke er så flinke til å leke vil slite. Leker barna mye, opparbeider de seg en lekekompetanse som er viktig, sier Greve.

Les også: Slik får du den gode samtalen med barnet ditt

Jobbe med vennskap i barnehagen

- Det å gjøre noe meningsfylt sammen kan føre til et vennskap, på lik linje som med voksne. Det kan gi en opplevelsen av at nå er det bare ”vi”, og det kommer an på alder. Du kan avtale å treffes med andre foreldre, for eksempel å gå en tur sammen, sier Greve.

Det kan være lurt å møtes på en nøytral grunn, og det trenger ikke være så veldig avansert. Det er nok at det gir en opplevelse av at nå er det bare ”vi”.

Rammeplanen i barnehagen sier at ”sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området” og at ”de må få trening i å medvirke til positive former for samhandling. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen” (RP 2.4 s. 34).

Fagereng viser til hvordan hun skaper fellesskap i barnehagen. Gjennom gjensidige gleder i hverdagen, felles opplevelser og interesser, skapes vennskap mellom barnehagebarna.

- Vi jobber mye med fellesskapsbåndet ved å samle oss om felles opplevelser. Gjennom felles opplevelser på avdelingen knyttes nye vennskapsbånd og det skapes felles rollelek, sier hun.

Barn beskytter leken

- Voksne kan legge til rette for at nå er det bare ”vi”. Det er dårlig praksis at barnehagen har en regel om at man ikke har lov å si nei. Hvis man tvinger barna til å si ja, kan den som kommer inn i leken få en dårlig rolle, sier Greve.

William Corsaro er en amerikansk forsker og sier at barn beskytter den leken de vet fungerer. Det at de sier nei betyr ikke at de er usosiale. Får du med en tredjeperson kan leken gå i stykker.

- Du kan sammenligne det med voksne som sitter i gruppearbeid. Hvis det da kommer en nye personen som ikke har vært med kan det gå i stykker. Det vet barn.

Corsaro mener det er strategier man kan lære.

- Du kan lære barnet til å stå og observere litt. Kanskje det trengs en bestemor, eller kanskje postmannen kom inn? Kanskje det ringer på og så kommer noen som passer inn i leken.

Corsaro sammenligner det med når voksne er i et selskap: Du spør ikke om å få være med i en samtale, du sklir mer naturlig inn. Det er på samme måten overført i lek. Nøkkelen er at de ansatte blir med på leken, og kan være en sikkerhet for å megle tidlig.

Les også: Slik sørger du for at barnet ditt får sosial kompetanse

Lek og vennskap i barnehagen

Her kan en barnehagelærer bruke profesjonelt skjønn til å hjelpe barn inn i lek. Det finnes ingen fasit, alle barn er forskjellige, sier Greve.

Hun oppfordrer til å snakke med barnehagepersonalet. Er det noen barnet har det gøy med i barnehagen? Bygg videre på det. Er du bekymret, ta det opp med personalet.

Fagereng mener litt hjelp på veien kan komme gjennom støttende tilstedeværelse fra de voksne.

- I barnehagen snakker vi om hvordan vi skal være mot hverandre. Vi leser bøker og holder rollespill om vennskap. Når ulike konflikter går på avdelingen må vi snakke om det som skjer og hvorfor man blir lei seg. Barna utvikler seg i ulikt tempo og lærer seg lekekoder underveis i utviklingen, det er mye som skal observeres og forstås. Det er viktig å ha fokus på vennskap, hvordan vi er gode mot hverandre og lære å dele, sier Fagereng.

Påvirk barnet hjemme

Det er lurt å ha samme fokus hjemme: Snakk med barnet om hvordan vi skal være mot hverandre, og hvordan dere kan ordne opp i konflikter.

Når barna finner hverandre i barnehagen er det også veldig hyggelig å være sammen på fritiden.

- Her er det viktig å snakke med barnehagen om det er flere som leker sammen, slik at ikke noen i en trio faller på utsiden når de begynner å være med hjem, sier Fagereng.

Greve poengterer at foreldre også bør tenke over hvordan man snakker om barna i barnehagen.

- Vis at du har en positiv holdning til de andre barna. Det kan være stor suksess å treffes utenom barnehagen, og små episoder gjør at de finner hverandre. Legg til rette for at det oppstår situasjoner der det er bare ”vi”. Det kan bli en byggestein i et vennskap, sier Greve.

Les også: Slik lærer du barnet ditt empati

Sliter med å få venner

- De som ikke har språk av ulike årsaker, for eksempel ikke snakker norsk eller ikke snakker, kan slite mer med å finne venner, poengterer Greve, og tilføyer:

- Jeg er skeptisk til å ha språkgrupper, fordi barn lærer gjennom lek. Leken er barnets språk, de er ikke avhengig av verbalt språk. Jo eldre barnet blir, jo viktigere blir det å utrykke seg gjennom språk, sier Greve.

Barn som har hatt lite kontakt med andre barn kan ha vansker med å forstå hvordan man skal ta kontakt. Det handler om å leke seg frem erfaring. For noen tar det lengere tid på grunn av utvikling og personlighet.

Noen barn er stille og sjenerte og kanskje usikre på hvordan de skal finne veien inn i en barnegruppe. Da er det viktig at barnehagepersonalet sammen med foreldrene hjelper barnet til å finne seg til rette i gruppen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning