Barnefordeling etter samlivsbrudd

Dette bør du vite om 50/50-barnefordeling

Med 50/50-barnefordeling får du mer tid for seg selv og kanskje overskudd til barna. Men når barna blir 14-15 år kan det by på problemer.

KRANGEL: - Mange ekspartnere er dessverre opptatt av å "vinne" kampen og ha den beste argumentasjonen. Og barna er lojale mot foreldrene, forteller psykolog og samlivsmekler Grethe Strand Rolfsen.
KRANGEL: - Mange ekspartnere er dessverre opptatt av å "vinne" kampen og ha den beste argumentasjonen. Og barna er lojale mot foreldrene, forteller psykolog og samlivsmekler Grethe Strand Rolfsen. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert
Med en 50/50-deling får du jo mye mer tid for seg selv når du har barnefri og kanskje mer overskudd til barna når du først er sammen med barna

Et samlivsbrudd er ikke enkelt, hverken for voksne eller barn.

De færreste tar lett på å utsette barn for skilsmisse og foreldrene er bekymret for i hvilken grad skilsmissen vil skade de små.

Men noen ganger er det uunngåelig og til det beste - for alle parter. Man bør nemlig ikke holde sammen for enhver pris.

Enkle kjøreregler kan gjøre samlivsbruddet lettere for barna.

50/50-barnefordeling

Det to ting som er essensielt: foreldrenes evne til samarbeid og at de ikke bruker barna mot den andre parten. På denne måten vil skadeomfanget bli mindre.

Mens det tidligere var vanligst at mor hadde hovedomsorgen for barna etter skilsmissen, er det i dag omtrent like vanlig med en 50/50-barnefordeling som en 80/20.

I praksis vil dette si at foreldrene har én uke med barn og én uke uten. De kan være 100 prosent tilstede for barna den ene uka, og fokusere på seg selv, jobb, trening og venner den uka de ikke har barna.

- Med en 50/50-deling får du jo mye mer tid for seg selv når du har barnefri og kanskje mer overskudd til barna når du først er sammen med barna. Dessuten er det helt klart at pappas inntreden her er bra, sier Grethe Strand Rolfsen. Hun er psykologspesialist og jobber til daglig med mekling ved separasjon og samlivsbrudd i Barne-, ungdoms- og familieetaten.

- Samtidig ser vi at når barna blir 14-15 år orker de ikke å flytte mer. Samtidig er de lojale og har vanskelig for å velge bosted. Fordelen med en 80/20-barnefordeling er at barnet får en rolig base. Ulempen er barnet har mindre direkte kontakt med den andre forelderen.

Derfor understreker psykologen at hun er skeptisk til enkle løsninger.

- Det er aldri slik at én løsning passer alle. Hver familie er forskjellig - og barna har ulike behov.

Derfor mener hun det er barnets behov som skal komme i første rekke. I meklingen forsøker vi å hjelpe foreldrene med å se hva som blir ok sett fra barnets sted, før foreldrenes behov og ønsker.

DELT OMSORG: Fordelen med 50/50-barnefordeling er at foreldrene er 100 prosent tilstede for barna den ene uka, og kan fokusere på seg selv, jobb, trening og venner den andre uka.
DELT OMSORG: Fordelen med 50/50-barnefordeling er at foreldrene er 100 prosent tilstede for barna den ene uka, og kan fokusere på seg selv, jobb, trening og venner den andre uka. Foto: Foto: Thinkstock

Et sjokk å bli alene

PSYKOLOG: Grethe Strand Rolfsen.
PSYKOLOG: Grethe Strand Rolfsen. Foto: Foto: privat

Mekling ved separasjon og samlivsbrudd

Disse må til obligatorisk mekling:

  • ektefeller som skiller lag og som har barn under 16 år.
  • samboere som skiller lag og som har felles barn under 16 år må møte til mekling jamfør barnelovens §51.
  • foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær, etter barneloven.

Ekteskapsloven sier at alle som er gift og har barn under 16 år sammen, må ha gyldig meklingsattest før Fylkesmannen innvilger separasjon. Barneloven sier at før en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett kan bringes inn for domstolen må foreldrene møte til mekling.

Målet med mekling er å få foreldrene til å komme frem til en avtale om:

  • foreldreansvar
  • hvor barna skal bo fast
  • samvær

Avtalen foreldrene blir enige om skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Mekler skal ha fokus på barnas beste. Foreldrene skal gjøres oppmerksomme på barnas rett til å bli hørt og barnas rett til samvær med begge foreldrene jf. barneloven

Kilde: Bufetat.no

- Jeg opplever det som vanskelig å ivareta barnas beste etter bruddet. Barnas pappa og jeg samarbeider veldig dårlig.

- Vi har en samværsavtale som har blitt en del revidert siden det stadig vekk har oppstått konflikter. Min eksmann var utro og forlot meg og det tok et halvt år før et ordentlig samvær mellom ham og barna kom i gang.

Dette forteller en trebarnsmor som Foreldre.no har vært i kontakt med. Av hensyn til barna og eksmannen er hun anonym.

- Det var et sjokk å bli alene med tre barn, den minste var bare 19 måneder. Dette preger fremdeles både barna og meg. Barna vet at vi er uvenner og de forteller lite om hva de har gjort når de har vært hos pappa. De er vel lojale.

Hun merker en atferdsendring hos barna etter en helg hos faren.

- Eldstejenta overnatter hos venner nesten hver helg hun er hos pappa. Dette gjør meg tankefull, sier trebarnsmoren.

Hun har gjort sitt beste for å følge opp barna og gi dem det de trenger, men sliter med dårlig samvittighet og følelsen av utilstrekkelighet. Det å skulle være så alene om oppdragelsen og alle avgjørelser gjør at jeg aldri føler meg god nok som mor.

- De som har 50/50-barnefordeling vil jeg anta samarbeider greit og tar hensyn til hva som er barnas beste. Jeg heier på disse ekspartnerne som greier dette!

True med advokat

Psykolog Grethe Strand Rolfsen kjenner seg igjen i denne kvinnens historie. Fordi det er nesten umulig bli enig om barnas beste.

- For mange er det en utfordring å ta kontakt med eksen angående slike ting. Man er kanskje redd for at eksen skal slenge på røret og true med advokat. En slik reaksjon mener jeg ikke er å ta ansvaret foreldrene har på alvor, sier psykologen.

Et samlivsbrudd er naturlig nok preget av både sorg og fortvilelse, og det er en tilnærmet umulig oppgave å skulle avgjøre fordelingen når man er midt i det. Derfor er det lurt å sette seg ned i fred og ro og drøfte saken. Det skal ikke være en kamp man skal vinne eller tape, heller ingen konkurranse. Foreldrene kan videre bli enige om en prøveperiode hvor de forsøker ut en ny ordning. Denne er det fint om de evaluerer etter en stund, gjerne sammen med barna.

Mange pappaer vil tenke at 50/50-barnefordeling er en rettighet de har - som en god pappa ha i 2013.

Og ja det er mye fordeler med 50/50, sett fra den voksenes ståsted som kan bruke alenetiden på jobb, venner og eventuelt ny kjæreste.

- Allikevel er det noe som knyter seg i magen min. Foreldre er fortsatt foreldre den uken de er "single". Det er mulig de da må handle klær til barnet og hente barnet om det er behov for det. Foreldreansvaret har du også denne uken, men det kan oppstå konflikter. Noen ambisiøse foreldre hyrer inn nanny og barnevakt den uken de har barna. De har ikke tid til kvalitetstid med barna. Jeg er opptatt av å ansvarliggjøre disse foreldrene.

Grethe Strand Rolfsen hoder kurset "Fortsatt foreldre" og her råder hun ekspartnerne til å være saklig og høflig, både når de møtes og på e-post. Tenk etter hvordan du ville behandlet en kollega. "Klarer dere å skape et godt klima, vil barna kunne puste også", er et råd hun pleier å gi.

Barn og karriere

- Jeg har et par venninner som er skilte aleneforeldre med delt omsorg for barna. De forteller at de synes ordningen er helt optimal. Den uka barna er hos dem kan de dedikere seg helt til ungene, mens den uka barna er hos faren kan de jobbe overtid, gå på teater med venninner og dyrke seg selv. Delt omsorg gir dem mulighet til å både å være god mor og til å konsentrere seg om karrieren, sier Karianne Gamkinn. Hun er skribent og foredragsholder, driver av PR-firmaet Gamkinn Media og bloggen Mammadamen.com. Tidligere i år ga hun ut boka "Beklager, jeg må være mamma" om hverdagslivet med mann og to små barn.

MAMMABLOGGER: Forfatter Karianne Gamkinn.
MAMMABLOGGER: Forfatter Karianne Gamkinn. Foto: Foto: privat
Et trygt sted jeg visste var mitt hjem ble ekstra viktig for meg

Stadig flere foreldre velger å dele omsorgen for barna sine 50/50. Det er en fantastisk løsning for at ungene skal fortsette å ha lik kontakt med både mamma og pappa.

- Men delt omsorg betyr oftest også delt bosted og da er det snakk om delt bosted for barna og ikke for de voksne. Kanskje kunne det være lurt for noen mammaer og pappaer å teste ut å bytte bosted annenhver uke før de lar barna gjøre det?

Delt omsorg - 50/50 - takler en ettåring det? spør en småbarnsmor i vårt forum Dinbaby.

Mister kontrollen

Skilsmisse kan være en traumatisk opplevelse for mange barn. Barn har generelt i varierende grad mulighet til å bli med å kontrollere egen hverdag. Den følelsen de har av kontroll over hverdagen betyr mye for deres trygghetsfølelse. Og en skilsmisse innebærer ofte at barna naturlig nok føler de mister kontrollen over livet sitt. Å miste hjemmet i tillegg kan forsterke den følelsen.

- Foreldrene mine skilte seg da jeg var åtte år. Da flyttet søstrene mine og jeg med mamma til ny bolig. Jeg husker jeg følte mye på tap av kontroll og trygghet da mine foreldre skilte seg. Et trygt sted jeg visste var mitt hjem ble ekstra viktig for meg, forteller Karianne Gamkinn.

Hun tror det lett kan oppleves veldig stressende for mange barn bokstavelig talt å bo i en koffert og skifte bosted hver uke.

I tillegg kommer også dette med at mammas hjem kanskje har andre regler, normer og det er andre rutiner der enn i pappas hjem. Også atmosfæren, rutinene og reglene er forskjellige.

- Dette er jo også i en fase av livet da venner betyr mye i hverdagen. Å ikke ha bestevennen i gå- eller sykkelavstand annen hver uke kan bety mye for en tiåring. Jeg skulle veldig gjerne sett pappa mer enn jeg gjorde da jeg var liten. Jeg savnet ham ofte. Men etterhvert som jeg ble eldre synes jeg det også var dumt ikke å få være med på de tingene venninnene min planla sammen de helgene jeg måtte til ham. Da ønsket jeg ofte de voksne ikke alltid var så strenge på dette med mamma- og pappahelg, forteller forfatteren.

Hun mener det er viktig at foreldrene lytter til barna og møter dem på deres ønsker - for eksempel om de skulle ha behov for å bo lenger hos far enn planlagt. Å velge delt omsorg trenger heller ikke å bety for alltid.

Slitsomt for barnet

Også Nina Misvær, helsesøster, forfatter og førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus, mener det er mange fordeler med 50/50-deling. Foreldrene får ladet opp i "friuken" og er mer opplagt og uthvilt når de først er sammen med barnet.

PAPPATID: Kanskje er delt omsorg det nærmeste vi kommer et fullstendig likestilt familieliv? spør forfatter, mammablogger og skilsmissebarn Karianne Gamkinn.
PAPPATID: Kanskje er delt omsorg det nærmeste vi kommer et fullstendig likestilt familieliv? spør forfatter, mammablogger og skilsmissebarn Karianne Gamkinn. Foto: Foto: Thinkstock

Men hun poengterer også at det kan være litt slitsomt for barnet. Foreldrene vil kanskje gjerne ha barnet rundt seg døgnet rundt den ene uka, og kan bli skuffet om barnet heller vil ut med venner.

OVERSKUDD: For mange er 50/50 en optimal løsning. Foreldrene kan yte 100 prosent den uka de har barna.
OVERSKUDD: For mange er 50/50 en optimal løsning. Foreldrene kan yte 100 prosent den uka de har barna. Foto: Foto: Thinkstock
HELSESØSTER: Nina Misvær.
HELSESØSTER: Nina Misvær. Foto: Foto: privat

- Faren er at det kan være slitsomt å være i sentrum. Du får fylt opp ditt foreldrebehov, men utfordringen kan eventuelt bli at det blir vel mye oppmerksomhet som igjen blir en belastning for barnet - som også ønsker å få være litt i fred.

Hun slår også et slag for at foreldre nøye vurderer hva som er mest praktisk for barna, spesielt i forhold til bosted.

- Hvorfor er det ikke mor og far som flytter annenhver uke? Særlig like etter samlivsbruddet er det lurt å endre på minst mulig for barnet, slik som bolig, barnehage og skole.

Hun råder også skilte foreldre til å opptre som trygge på den avgjørelsen som er tatt - og å unngå å bøte på eventuell dårlig samvittighet med godteri eller gaver. Barn er avhengig av at foreldrene også har det bra, så oppsøk profesjonell hjelp om du føler sorg eller sinne er i ferd med å ta overhånd.

Les mer:

Seks alenemødre deler sine sine beste tips

Slik skilles dere uten å skade barna

Slik forteller du barna om din nye kjæreste

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen