Selvstendige barn

Slik får du selvstendige barn

Hver gang du gjør noe for barnet, som barnet egentlig kan gjøre selv, føler barnet seg mindre enn det det er.

KLARE SELV: Lar du barnet prøve seg på ulike oppgaver, vil det styrke både mestringsfølelse og selvfølelse.
KLARE SELV: Lar du barnet prøve seg på ulike oppgaver, vil det styrke både mestringsfølelse og selvfølelse. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Alle foreldre ønsker vel selvstendige barn som har tro på seg selv. Men hvordan kan du oppdra barna til å bli selvstendige individer?

- Det aller viktigste å huske på er at barn som får lov å være seg selv også blir seg selv, fastslår psykolog og terapeut Hedvig Montgomery.

Hun er selv trebarnsmor og holder inspirasjonskurs for foreldre.

Barna må få gjøre sine valg, men de trenger din veiledning til å gjøre kloke valg.

Barn trenger også å være til nytte og føle de er en del av familien.

- Ikke barnearbeid

Hedvig Montgomery sier det er svært viktig at barn får bidra i hjemmet. Blir de derimot kun servert, vil de ikke utvikle en god selvfølelse.

- Det er ikke barnearbeid å la barnet hjelpe til med husarbeidet. Derimot hjelper du barnet med å utvikle selvstendighet, sier psykologen.

Oppgavene kan vært varierte: Det kan vært alt fra å stemple konvolutter, lage juice og holde orden på egne klær. Hver gang barnet får bidra, gir det barnet en sunn selvfølelse.

- Hjemme hos meg har vi pleid å gjøre det litt «omvendt». Barna har hjulpet til med å rydde kjøkkenet, mens jeg har hjulpet dem med å holde orden på deres rom, forteller psykologen.

MESTRINGSGLEDE: Det er viktig for barn å føle at de klarer ulike oppgaver - så får heller vi voksne tåle litt søl.
MESTRINGSGLEDE: Det er viktig for barn å føle at de klarer ulike oppgaver - så får heller vi voksne tåle litt søl. Foto: Foto: Thinkstock

Må passe barnets ferdigheter

Tips til småbarnsforeldre

  • La barna bidra i hjemmet
  • Prøv å finn tid og vær tålmodig - barnet vil bruke lenger tid på oppgaven enn deg
  • Sørg for at oppgavene passer barnets alder og ferdigheter
  • Kler du på barnet når hun/ han egentlig klarer det selv, vil barnet føle seg mindre enn det er
  • Gi oppgaver som barnet synes er interessante
  • Hjelp til om barnet blir frustrert
  • Ha hensyn til barnets energinivå

Kilder: Hans Holter Solhjell og Hedvig Montgomery

Hun mener trinn to for foreldre, må være å sette seg inn i hva barnet kan til hvilken alder. Ikke gi umulige oppgaver. En toåring har for eksempel ikke nok balanse til å få på seg støvlene. Oppgavene må passe barnets alder og ferdigheter.

- Barn elsker fellesskap, så det å skape rom for fellesskapet er noe av det viktigste du kan gjøre.

Psykologen minner om at hver gang du gjør noen for barnet, som barnet egentlig kan gjøre selv, føler barnet seg mindre enn det det er.

- Skjærer du opp barnets mat, når barnet helt fint klarer dette selv, vil barnet føle seg mindre. Derfor må du være våken og skjønne når barnet blir større, oppfordrer Hedvig Montgomery.

Hun forstår at mange foreldre har dårlig tid og selvfølgelig føler det går fortere om de gjør det selv. Men husk at om du bare «server» barnet, vil det til slutt føle seg som en arbeidsbyrde for familien.

- Du gjør barnet en bjørnetjeneste om du har så dårlig tid at du ikke lar barnet få prøve selv. Ha tillit til barnets utvikling og legg inn tid til samarbeid. Slik skaper du selvstendige barn med god selvfølelse.

Se på barnets interesser

Hans Holter Solhjell har hovedfag i pedagogikk og er daglig leder for Famlab Norge. I tillegg driver han Foreldrekompetanse.no, som har fokus på blant annet barn og søvn, kommunikasjon og trassalder.

Han mener det er viktig å se på interessene til hvert barn slikt at oppgavene varierer i forhold til barnets alder, utvikling og ferdigheter.

Noen toåringer kan kle på seg selv, hjelpe til med å dekke på bordet og kutte opp en agurk, men andre barn ikke klarer det fordi finmotorikken ikke er helt utviklet enda.

- Det er også viktig for små barn at oppgavene er interessante. Foreldrene må tilrettelegge slik at barna kan ta en naturlig del av det som skjer. Det er da mest hensiktsmessig, og bidrar til mest trivsel og læring for barna, om du tilrettelegger rundt de aktivitetene barna selv viser interesse for, og går i gang med. Og at det i hovedsak foregår i en positiv form de gangene vi voksne ønsker å styre barnas aktivitet, oppfordrer pedagogen.

Hjelp til om barna blir frustrerte

Foreldre bør altså ta hensyn til barnas energinivå og hjelpe dem hvis oppgavene blir vanskelige og barna viser frustrasjon.

Vi voksne vil jo naturlig nok utføre oppgavene mer effektivt enn barna og i mange tilfeller er det helt ok å gjøre alle oppgavene selv. Det er viktig å ha et realistisk perspektiv på det. Men som hovedregel bør vi allikevel skape rom for at barna kan gjøre noe selv også, delta og være sammen med oss mens vi gjør ulike oppgaver, for eksempel lage middag, mener Solhjell.

- Prøv å se hva som er mulig å få til. Har du tid og tålmodighet nok til å la barna delta, er det flott. Dette vil gjøre barnet mer selvstendig og øke selvfølelsen, mestringsferdigheten og selvtilliten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning