barn og Mobbing

– Systematisk mobbing gjennomsyrer alt og setter dype spor

Mange barn prøver å skjule at de blir mobbet. Her er tegnene du kan se etter og det du kan gjøre for å hjelpe barnet.

MANGE BARN: Det kan være vanskelig å få oversikt over mobbing når barna begynner på skolen.
MANGE BARN: Det kan være vanskelig å få oversikt over mobbing når barna begynner på skolen. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Mobbing er et tema som kan være tøft å snakke om, både for barn og foreldre. Det er sårt og vondt, men nettopp derfor kan din støtte og forståelse være av stor betydning for barnet hvis det opplever å bli mobbet.

Ikke klandre deg selv

Det er lett å bli redd for at man har gjort noe galt som foreldre dersom barnet blir mobbet. Men det hjelper lite å lete etter feil hos seg selv.

Bruk heller situasjonen til å være nysgjerrig, finn ut hva barnet trenger og hvordan du kan hjelpe til. Kanskje lærer du også noe nytt om deg selv underveis?

– Hvis man gjennom oppveksten til barnet legger til rette for å snakke om følelser – både de gode og de vanskelige – vil man lettere kunne få vite dersom barnet føler seg utenfor sosialt, sier psykolog Elisabeth Sjølie.

Det er viktig å ikke være for streng med deg selv. Det er ikke lett å vite at det foregår mobbing, siden det ofte blir skjult for foreldre. Selv om du og barnet ditt har et godt forhold, kan det være vanskelig å fortelle deg om mobbing.

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag.no har faste artikler i Foreldre & Barn om foreldrerollen, oppdragelse, barns følelser og parforholdet. Foreldrehverdag.no er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rådene bygger på International Child Development Programme (ICPD) og legger vekt på samspillet mellom voksne og barn.

Barn skjuler mobbing

Mange barn som opplever å bli mobbet, synes det er vanskelig å snakke med foreldre eller andre om det. Det kan være flere grunner til at de forsøker å skjule hvordan de egentlig har det:

• Skam eller skyld – barna kan føle at det er dem selv det er noe galt med, siden de blir mobbet.

• Frykter at problemene deres blir en belastning for foreldrene.

• Redd for at foreldrene skal sette i gang tiltak uten at de selv blir involvert – mister kontrollen.

• Frykt for hevn fra mobberne om man «sladrer».

• Tror ikke mobbingen kan stoppes uansett om de forteller noe.

• Det er vanskelig eller uvant å snakke om vonde følelser og opplevelser.

• Frykt for ikke å bli trodd eller tatt på alvor.

Stå sammen med barnet

Barn som blir mobbet, trenger foreldre som tar dem på alvor. Det er ofte en naturlig refleks for oss foreldre å ville «fjerne» alt som er vondt hos barna våre ved å avlede eller bagatellisere.

Spesielt når det er store, alvorlige ting som ikke bare kan «fikses», er det viktig å anerkjenne barnas følelser og stå sammen med dem i det som er vanskelig.

– Mobbing handler om avvisning fra det sosiale fellesskap. De fleste barn tåler fint å oppleve enkeltstående avvisninger i korte perioder, men blir man systematisk gitt en følelse av at man ikke hører til, vil dette alltid sette dype spor. Konsekvensene av mobbing kan likestilles med å bli utsatt for andre traumatiske hendelser i livet. Det gjennomsyrer alt, sier psykolog Elisabeth Sjølie.

Barnet skal få lov til å påvirke

Det er også svært viktig at barnet selv får være med å påvirke hva som skal gjøres, og hvem som skal involveres. Ikke sett i gang en prosess uten å snakke med barnet først.

Hvis barnet ditt føler seg mobbet har barnet rettigheter, nedfelt i opplæringsloven, som slår fast at skolen skal sette i gang konkrete tiltak.

– Som forelder kan du be skolen sette inn tiltak hvis du mener at barnet ditt ikke har det bra. Skolen skal alltid undersøke saken nærmere. Du kan kontakte skolen alene, sammen med barnet ditt, eller sammen med andre foreldre, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Doris Amland.

Ti tegn på at noe kan være galt

 • Vil ikke gå på skolen/barnehagen
 • Er redd for å gå til og fra skolen
 • Går omveier til og fra skolen
 • Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær
 • Unngår venner og andre barn
 • Blir fort sint
 • Mister selvtillit
 • Har mye vondt i magen eller hodet
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker
  Kilde: Utdanningsdirektoratet

Hvis dette allikevel ikke fører fram har du lov til å klage.

– Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort det de skal for å få slutt på mobbingen, kan du melde saken direkte til Fylkesmannen der du bor.

Les også: «Hva har du gjort i barnehagen i dag?» «Ingenting!»

Når barnet forteller om mobbing

Det viktigste er ikke at du kan løse alle problemer, men at du er god til å lytte og at du er der for barnet når det trenger deg som mest.

De aller fleste voksne har opplevd ting som har vært vonde eller vanskelige, i løpet av livet. Og de aller fleste av oss har erfart at det som har vært vanskelig, blir bedre med tiden.

Barn som forteller om mobbing trenger

* Å bli tatt på alvor

* Støtte, trøst og oppmuntring

* Å få være med å påvirke prosessen

* Foreldre som engasjerer seg i hvordan de har det

Denne erfaringen kan du bruke til å leve deg inn i det barnet opplever – og samtidig gi barnet tro på at selv ting som føles veldig tungt, kan gå over. Du skal ikke undervurdere det barnet strir med, men du kan fortelle om ting du selv har opplevd og hvordan du kom gjennom det.

Tenk gjennom:

* Føler barnet seg trygg på deg?

* Pleier dere å kunne snakke om vanskelige og vonde ting?

* Hvordan møter du barnet når hun forteller noe vanskelig? Lytter du? Tåler du det som blir sagt? Klarer du å møte barnet i de vonde følelsene?

* Får barnet være med på videre avgjørelser, eller bestemmer du selv når det er vanskelig?

Du hjelper også barnet gjennom hele oppveksten hvis du bygger opp en god selvfølelse.

– Selvfølelse skapes i våre nære relasjoner. Tilstedeværende og sensitive foreldre som gjennom oppveksten tar godt vare på barnet sitt, legger til rette for en god selvfølelse. Den gode selvfølelsen virker beskyttende for konsekvensene av mobbingen, for eksempel ved at man i større grad klarer å kjenne sin egen verdi adskilt fra tilbakemeldingene man blir gitt, sier psykolog Sjølie.

Les også: Peter bruker evigheter på å legge barna: «Den tiden har jeg»

Hvis barnet ditt mobber andre

For oss foreldre kan det være utfordrende, også hvis barnet vårt er den som mobber andre. Og det kan være enda vanskeligere å oppdage – fordi det er enklere for barnet å holde skjult.

Når dere skal snakke om det, gjelder det å møte barnet på en god måte og ikke være dømmende. Som i de fleste andre situasjoner, kommer man ikke så langt med kjefting. Da blir det vanskelig å ha en konstruktiv samtale med barnet.

Mobbing handler ikke om ond vilje, men om posisjonering eller innlærte mønstre. Kanskje er det noe som plager den som mobber også? Se om du kan finne ut hva det kan være.

Samtidig er det viktig å være tydelig på at det ikke er akseptabelt eller greit å mobbe eller plage andre. Prøv å hjelpe barnet til å forstå hvordan det er å være den som blir mobbet.

Barnet ditt har rett til å ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen. For å hjelpe barnet er det viktig å samarbeide med skolen eller barnehagen.

– Det er viktig at det er en god relasjon mellom skolen og hjemmet – slik at de samarbeider for barnets beste. Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner i skolemiljøsaker. Barn trives bedre når foreldrene samarbeider med skolen – og skolen har en god dialog med foreldrene, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Doris Amland

Du finner gode råd til foreldre om mobbing hos Utdanningsdirektoratet (udir.no) og Barneombudet (barneombudet.no)

Les også: «Når en mamma på skolebussen sier til sønnen min: «den plassen er opptatt», blir jeg vitne til at voksne mennesker er med på ekskludering»

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning