sykdom i barnehagen

Disse reglene gjelder ved sykdom i barnehagen

Du skal vente 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før barnet sendes i barnehagen.

SYKDOM I BARNEHAGEN: De fleste barnehager har klare regler hvorvidt gjelder sykdom hos barn i barnehagen. Foto: Gettyimages.com.
SYKDOM I BARNEHAGEN: De fleste barnehager har klare regler hvorvidt gjelder sykdom hos barn i barnehagen. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Høst og vinter betyr nye runder med feber, diaré og forkjølelser for de fleste småbarnsforeldre. Barnehageansatte opplever gjerne en oppsving i sykdom i perioden november til mars.

- Her er det spesielt slutten av november og desember som er ille. Da er vi mer innendørs, og barna går tettere på hverandre, sier styrer ved Trollskogen barnehage på Raufoss, Lise Bjørkli.

Sykdom i barnehagen

Men når skal barnet holdes hjemme, og når er det greit å sende barnet i barnehagen? Og dersom barnet har feber eller omgangssyke, når er det greit å sende barnet tilbake i barnehagen? De fleste barnehager har klare regler hvorvidt gjelder sykdom.

- Foreldre skal alltid holde barnet hjemme etter at det har kastet opp, selv om barnet bare spyr én enkelt gang. For man vet aldri. Det kan være omgangssyke. Jeg skulle ønske at foreldre respekterte reglene for feber, diaré og oppkast, for de er der for en grunn, sier styrer i Glomfjord barnehage i Meløy kommune, Marthe Barvik.

Les også: Guide til barnets avføring

Diaré og oppkast

Barnehager opererer oftest med regelen om at et barn skal være feberfri i 24 timer før det returnerer til barnehagen. Hvorvidt gjelder akutt diaré og oppkast skal barnet holdes hjemme i minst to døgn etter at det ikke lenger viser symptomer. Regelen gjelder også i de tilfeller hvor barnet kun har kastet opp én gang og hvor foreldrene er i tvil om det faktisk er omgangssyke det dreier seg om.

- Det er svært viktig å forholde seg til 48 timers-regelen. Det er en påkjenning for både store og små når omgangssyken ikke gir seg. I verste fall kan det ta flere måneder før barnehagen blir kvitt smitten, sier Barvik.

Vanskelig å vurdere

Bjørkli har full forståelse for at det kan være vanskelig for foreldre å vite når de skal holde barnet hjemme, og når det er greit å sende det i barnehagen.

- Jeg skjønner at det kan være vanskelig å vurdere noen ganger. Barn kan være litt tufsete den ene dagen og i fin form den neste. Og dersom barnet kaster opp er det ikke alltid like lett å vite om det er omgangssyke på vei eller bare noe barnet har spist, sier Bjørkli.

Hun mener at god kommunikasjon og gjensidig respekt er viktig, og setter stor pris på foreldre som snakker med barnehagepersonalet når de er i tvil.

- Hvis det er tvilstilfeller, og barnet er litt tufsete, vil vi gjerne vite om det. Da kan vi føle ekstra nøye med, og eksempelvis måle temperaturen utover dagen. Og så kan vi ha en litt lavere terskel for å ringe foreldrene dersom barnet blir dårligere i løpet av dagen, sier Bjørkli.

Hun legger til at alle barn er forskjellige, og at det er viktig å se hvert barn individuelt i tvilstilfeller.

Les også: Dette bør du vite om feberfantasier hos barn

Frisk nok til å delta

Seksjonsleder for folkehelsearbeid i helseetaten i Oslo kommune, Meera Grepp, har noen enkle retningslinjer for når barn skal holdes hjemme.

- I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand og eventuelle feber som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller om det skal holdes hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldrenes skjønn, sier Grepp.

- Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og en temperatur på mer enn 37,5 grader om morgenen regnes som feber, legger hun til.

Smittefare og hygiene i barnehagen

I tillegg kommer hensynet til de andre barna i barnehagen, så lenge en sykdom fortsatt er smittsom. Tidligere måtte barna være hjemme fra barnehagen når de hadde øyekatarr, men dette er det slutt på.

- Ved vanlig øyekatarr kan barnet gå i barnehagen. Ved øyekatarr med rikelig med puss bør legen kontaktes og så bør barnet holdes hjemme til det har vært hos legen, sier Grepp.

Hvorvidt gjelder vanlige forkjølelser som inkluderer snørr og hoste, kan barnet gå i barnehagen, såfremt det ikke har feber. En av grunnene til dette er at barnet kan være sykt og smitte andre før det får symptomer selv, så å holde barnet hjemme ved vanlig forkjølelse har vist seg å ha en begrenset effekt på smittespredningen.

Retningslinjer ved sykdom i barnehage

Feber: Temperatur mer enn 37,5 grader om morgenen og 38 grader på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør holdes hjemme til det er feberfri.

Forkjølelse: Den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå i barnehagen hvis allmenntilstanden tilsier det.

Hoste og andre luftveissymptomer: Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake i barnehagen hvis allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Kikhoste: Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri fem dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme i denne perioden. Ved behandling senere vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Influensalignende symptomer: Kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake i barnehagen når feberen er borte og hvis allmenntilstanden tilsier det.

Diaré med eller uten brekninger: Barn med akutt diaré må holdes hjemme og kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. I de fleste barnehager gjelder samme regel også ved oppkast.

Øyekatarr: Barnet kan gå i barnehagen ved mild til moderat øyekatarr. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Meslinger: Kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden ellers er god.

Brennkopper: Kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll.

Vannkopper: Må bli hjemme til blemmene har tørket ut.

Hodelus: Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt, men må så raskt som mulig begynne på lusekur.

Ørebetennelse: Barnet kan gå tilbake i barnehagen hvis det ikke har feber og hvis allmenntilstanden tilsier det.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning