leppe-, kjeve- og/eller ganespalte hos baby

Alt om leppe-, kjeve- og/eller ganespalte hos baby

Babyer med ganespalte har gjerne flere problemer med ørene og hørsel og kan i tillegg være plaget med tetthet i nese og nasal tale.

¨LEPPE-, KJEVE- OG/ELLER GANESPALTE HOS BABY: En isolert ganespalte er vanskeligere å legge merke til på ultralyd, sammenliknet med den åpne. Foto: Gettyimages.com.
¨LEPPE-, KJEVE- OG/ELLER GANESPALTE HOS BABY: En isolert ganespalte er vanskeligere å legge merke til på ultralyd, sammenliknet med den åpne. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Ifølge barnelege hos doktorbarnegod.no, Annette Resch, er leppespalte en av de vanligste misdannelsene hos nyfødte. Hun forklarer at lukkingen av leppen skjer rundt uke fem i svangerskapet, mens ganen lukkes et par uker senere - og at dersom dette ikke skjer, fødes barnet med en spalte som må opereres.

- Tidlig i fosterutviklingen har alle fostre to spalter i det som senere blir ansiktet. Åpningene går gjennom leppe, kjeve og gane. I løpet av svangerskapet skjer det vanligvis en gradvis sammensmelting av de ulike ansiktsdelene, men hos noen uteblir eller stopper prosessen. Da ender man opp med to deler som skilles av en ”spalte” i leppe og/eller ganen, sier Resch.

Leppe- og/eller ganespalte hos baby

Leppe-, kjeve- og/eller ganespalte hos baby:

- Ganespalte er en spalte i ganen, og denne ser man ikke før man kikker inn i munnen til babyen.

- Leppespalte er en spalte i leppen, og da bare i bløtvevet. Er det i tillegg også en spalte i kjevekammen, er det også kjevespalte.

- Leppe-kjeve-ganespalte er en spalte gjennom leppe, kjevekam og gane.

- Spaltene kan være enkeltsidige og dobbeltsidige.

- Ved åpen ganespalte er det en åpning mellom munnhule og nesehule.

- Ved skjult ganespalte ser det normalt ut i ganen, men muskelen fungerer ikke optimalt.

Kilde: Hans Christian Sylvester-Jensen, avdelingssjef og overlege ved avdelingen for plastikk-, hånd- og mikrokirurgi ved Haukeland Universitetssykehus.

Ifølge barnelegen blir leppen til ved at vev fra hver side av hodet smelter sammen mot midtpartiet og tilslutt danner et ansikt og ansiktsstrukturer. Leppe- og/eller ganespaltene oppstår imidlertid når denne sammensmeltingen ikke er fullstendig.

- Leppe- og/eller ganespaltene kan være av svært variabel størrelse, men de største går gjennom hele leppen og til bunnen av neseboret, sier Resch.

Hun forklarer at en leppespalte, med eller uten samtidig ganespalte, oppdages i omtrent 70 prosent av tilfellene på rutineultralyd i uke 18-19, og at resten oppdages under eller etter fødsel.

- Dersom barnet har isolert eller såkalt skjult ganespalte er det vanskeligere å oppdage ved ultralyd, samt at det heller ikke synes like godt ved fødsel. Ofte oppdages ganespalten først når den nyfødte har spisevansker og talevansker, så en undersøkelse av barnets gane bør inngå når man undersøker babyer som sliter med amming, sier Resch.

Risikofaktorer for spalte hos baby

- Leppe-, kjeve- eller ganespalte forekommer hos cirka 2 av 1000 nyfødte barn. En norsk studie fant ut at 51 prosent hadde kombinert leppe-, kjeve- og ganespalte, mens 25 prosent hadde leppespalte og 24 prosent hadde isolert ganespalte, sier barnelegen.

Hun forklarer at genetiske faktorer spiller en viktig rolle, som at en rekke forskjellige gener i kombinasjon sammen (kompleks arv) kan medføre spalte. Spalter er også vanligere hos barn som i tillegg har kromosomavvik, syndromer eller andre misdannelser.

- Risikoen for å få et barn med leppe-, kjeve- og/eller ganespalte er også høyere dersom mor, far eller eldre søsken har det, eller ved røyking eller alkoholinntak i svangerskapet, sier Resch.

Behandling av spalte hos baby

Avdelingssjef og overlege ved avdelingen for plastikk-, hånd- og mikrokirurgi ved Haukeland Universitetssykehus, Hans Christian Sylvester-Jensen, forteller at behandlingsmetodene de bruker er kirurgi, kjeveortopedi og logopedi.

- Dette er barn som i utgangspunktet er helt friske, men som har avvik i utseendet. Barna med ganespalte har gjerne flere problemer med ørene og hørsel og kan i tillegg være plaget med tetthet i nese og nasal tale, sier han.

Han forklarer at barn med skjult spalte som ikke har symptomer, heller ikke må behandles. For øvrig er tegnene på skjult ganespalte at barnet ikke får produsert riktige lyder fordi ganen ikke fungerer optimalt.

- Leppespalten lukkes ved 3-4 måneders alder. Ganespalten opereres ved cirka 1 års alder, beintransplantasjon utføres ved 7-12 års alder og nesekorreksjonen utføres etter fylte 16 år, sier Sylvester-Jensen.

Les også: Slik foregår babyens motoriske utvikling

Leppe-kjeve-ganespalte foran hareskår

Det finnes mange ulike kombinasjoner av spalte. Ifølge Resch kan den være høyre-, venstre- eller dobbeltsidig, og samtidig kan det være spalte i leppa, kjeven, ganen - eller alt på en gang. Hun forklarer at alvorlighetsgraden varierer og at det kan være alt fra et lite synlig hakk i leppen eller i ganen, til en dobbeltsidig totalspalte.

- Leppe-, kjeve- eller ganespalte er en psykisk belastning for mange pasienter fordi en slik misdannelse kan være svært iøynefallende i sentrale deler av ansiktet, sier barnelegen.

Hun forteller at hareskår er den gamle fellesbetegnelsen for leppe-, kjeve- og ganespalter og at ordet ”hareskår” kan oppleves som et meget belastende begrep.

- Det mest vanlige er å ha spalte i både leppe, kjeve og gane, og årlig fødes det rundt 90-100 barn med denne tilstanden i Norge. Hareskår er et begrep som henger igjen fra gamledager, men begrepet leppe-, kjeve- eller ganespalte, eventuelt bare spalte, er absolutt å foretrekke, sier Resch.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning