taktekking

Taksjekken er enkel med vår veiledning

Å skifte tak kan fort bli kostbart, derfor er det lurt å jevnlig foreta en taksjekk.

TAKTEKKING: Ser taket ditt slik ut er det nok lurt å sette i gang med utbedrende tiltak. Foto: Colourbox.com
TAKTEKKING: Ser taket ditt slik ut er det nok lurt å sette i gang med utbedrende tiltak. Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

En undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Infact på oppdrag fra taksteinprodusenten Skarpnes, viser at nordmenn er flinke til å vedlikeholde boligen sin. Men husets femte fasade blir forsømt.

I undersøkelsen ble over 1000 nordmenn spurt om deres forhold til vedlikehold og oppgradering av boligen generelt, og tak spesielt.

Nordlendingene er best i klassen på taksjekk og vedlikehold av taket, mens folk fra Midt-Norge er de som prioriterer taket minst.

- Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger hvert år, vår og høst, forteller seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, Knut Ivar Edvardsen.

Les også: Slik renser du takrennene

Tegn på at taket må skiftes

- De tydeligste tegnene på at taket må skiftes er hvis tekkingen er så skadet at den ikke kan repareres, forteller Håvard Hamansen-Wallstad, markedssjef i Alsvåg Plater AS.

Dette vil variere alt etter hvilken type taktekking man har.

Er det lekkasje i tekkingen, tydelige skader, mye kondens, dårlige eller ødelagte festemidler eller taksikring, må det utbedres eller skiftes ut.

Hvordan foreta en taksjekk

Styreleder i Nor-Dekk AS, Lars Martin Norvik, opplyser at alder kan si mye om takets tilstand. Både takkonstruksjon, oppbygging og type takmaterialer må vurderes .

- Derfor er alder en god indikasjon på når det er tid for å skifte tak. Forhold som klima, beliggenhet og vedlikehold påvirker også takets funksjon og levetid, forteller han.

I følge Alsvåg Plater AS er det ikke bestandig nødvendig å klatre til toppen av mønen når man skal sjekke taket. I de fleste tilfeller holder det at man inspiserer fra takfoten.

Har man gjennomføringer som pipe, luftinger eller takvinduer; inspiser disse nøye. Må man opp på selve taket, er det viktig at man i første omgang bruker den fastmonterte stigen, dette i hovedsak for egen sikkerhet.

Les også: Slik legger du shingeltaket selv

Dette bør sjekkes

Utvendig

1. Er taktekkingen hel, tett og uten sår?

2. Er taktekkingen rundt gjennomføringer og piper tett?

3. Er det mose eller annen skit på taket?

Estimert levetid på de ulike taktypene

Takstein = cirka 50-60 år

Takplater = cirka 40-50 år

Takshingel = cirka 30 år

Takpapp = cirka 30-40 år

Kilde: Styreleder i Nor-Dekk AS, Lars Martin Norvik

4. Er takfot, vindski, pipebeslag, plateendene fri for rust, avskalling eller uten sprekker?

5. Er takrenner tette. Fri for løv, støv og lignende?

6. Er piper, ventilasjonshetter, takvinduer i god stand?

Sjekk om takflaten er varm, dette ses ofte på kalde dager.

Man ser at enkelte plasser på taket tiner frost eller snø, og at vannet som smelter danner istapper ved takfoten og på takrennen.

Dette er et klart tegn på at man har varmelekasje og/eller at man har kondensproblemer.

Innvendig

1. Sjekke undertaket hvis dette er mulig.

2. Har takbordene misfarging, sopp, råte eller dårlig luft?

3. Ser du tegn til lekkasjer, sjekk spesielt der pipe, ventilasjonshetter etc. kommer gjennom.

Mulig å øke levetiden

Hvis det er avvik på noen av disse punktene, bør disse utbedres så snart det lar seg gjøre. Hvis man tar vare på taket, vil takets levetid øke betraktelig.

- Det er viktig at eventuelle skader repareres før de får tid til å utvikle seg videre. Forsømt vedlikehold som fører til blant annet taklekkasjer, ødelagte beslag og takrenner, gir raskt følgeskader som kan mangedoble utbedringskostnadene, forteller seniorrådgiveren ved SINTEF Byggforsk.

Les også: Slik bygger du en utetrapp i stein

Å skifte tak

Å skifte tak kan være kostbart, derfor kan det være lurt å bruke god tid på å vurdere hvilke type tak som er gunstig for akkurat ditt hus.

- I dag finnes det mange taktyper og mange kvaliteter å velge mellom. Man må huske at huset er vår største eiendel, og for å ta vare på det må man velge riktig type tak og kvalitet, Hamansen-Wallstad.

Spør etter totalpris

Ett annet tips er å få komplett pris på taket, ikke bare pris per kvadratmeter.

Norvik fra Nor-Dekk AS anslår en cirkapris på skifting av tak på en gjennomsnittlig bolig, inkludert arbeid, til 150-200 000 kroner.

Monier har utviklet en takkalkulator for deg som har planer om å gå til anskaffelse av nytt tak.

Her vil du få et prisestimat på bakgrunn av hvilken takform, takstein og fasade du ønsker.

Kilder: taknytt.no, alsvag.no, nor-dekk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning