Oppvarming med bioetanol

Slik får du en sikker bioetanolpeis

- Følg bruksanvisningen til punkt og prikke, sier ekspertene.

FARLIG IDYLL: Biopeiser har vært årsaken til fire alvorlige ulykker det siste året. En risikofri bruk er helt avhengig av at man følger bruksanvisningen nøye (Peisen på bildet er en godkjent peis fra Biopeis AS).
FARLIG IDYLL: Biopeiser har vært årsaken til fire alvorlige ulykker det siste året. En risikofri bruk er helt avhengig av at man følger bruksanvisningen nøye (Peisen på bildet er en godkjent peis fra Biopeis AS). Foto: Foto: Produsenten
Publisert Oppdatert

I løpet av det siste året har det vært fire alvorlige ulykker med bioetanolpeiser. Tre av disse skjedde ved påfylling.

Bioetanol er en lettantennelig væske som krever at man er svært forsiktig ved bruk. Ved forbrenningen vil bioetanolpeiser og gasspeiser uten pipe forbruke oksygen og de må derfor ikke benyttes i små rom med dårlig ventilasjon.

- Disse ovnstypene har en miljømessig side som vi er usikre på, forteller administrerende direktør i SINTEF Norsk Brannlaboratorium (NBL), Atle William Heskestad, til klikk.no.

- Når de er i bruk produserer de CO2 som kan få konsekvenser for inneklimaet, og det er disse følgene vi er usikre på. Det har også medført at vi har vært forsiktige med å utstede produktdokumentasjon for denne typen ovner.

Del

I kveld kommer TV2 hjelper deg til å ta opp risikoene omkring biopeiser.

Brannfare og brukerfeil

Ifølge senioringeniør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Steinar Tegneby, har tre av de fire ulykkene som har skjedd i Norge det siste året medført alvorlig brannskade.

- Det skyldes brukerfeil. Man etterfyller bioetanol før flammen har slukket og da skjer det nærmest en eksplosjon som kan få alvorlige konsekvenser, forteller han til klikk.no.

Følg bruksanvisningen

Det krystallklare rådet fra Tegneby er derfor at man følger bruksanvisningen til punkt og prikke.

Montering og bruk av biopeiser

  • Det er absolutt viktig at biopeiser monteres slik monteringsanvisningen sier og i den avstand fra brennbart materiale som oppgis.
  • Ved bruk av bioetanolpeiser, må man passe på å ikke søle ved påfylling.
  • Ved fylling etter at det har brent ut, må man vente i ca 15 minutter og forsikre seg grundig om at det fortsatt ikke er fyr i beholderen.

- Det er helt avgjørende at man konstaterer at flammen har slukket, gjerne ved å kjenne etter med en finger. Og regelen er jo at man ikke skal etterfylle før 15 minutter etter at flammen har slukket.

Ønsker ikke flere ulykker

Tegneby understreker at DSB ikke ønsker en gjentagelse av det siste årets ulykker med bioetanolpeiser.

- Derfor vil vi gå ut med informasjon for å bevisstgjøre på faremomentene ved bruken av disse ovnene.

Fransk system

Ifølge Tegneby har bare en tredjedel av ovnene på det norske markedet vært testet her på berget, og at mange er produsert i Kina hvor sikkerhetskravene har vært lavere.

- EU vil om et par år komme med nye og strengere krav, men allerede nå har Frankrike innført et sikkerhetssystem som gjør det umulig å etterfylle bioetanol før flammen har sluknet, utdyper han, og legger til at noen norske importører vurderer å ta inn ovner med det franske sikkerhetssystemet.

Ikke for oppvarming

Ifølge Heskestad i NBL brukes bioetanolovnene som permanente varmekilder, noe de ikke er beregnet til.

- Som en følge av dette øker forbruket av bioetanol, som igjen fører til at folk jakter på billigere drivstoff med dårligere kvalitet og det igjen kan få alvorlige følger under bruk.

- Når de blir brukt som varmekilder øker også behovet for etterfylling, og det igjen medfører at risikoen for ulykker øker, supplerer Tegneby i DSB.

Dårlige veggfester

I Danmark inntraff det en ulykke hvor en ovn løsnet fra veggen og falt ned på en kvinne som lå på gulvet under.

Årsaken var at veggfestene løsnet.

- En ting er å feste ovnen i en solid murvegg, noe annet er å feste den i en gipsvegg som kan bli sprø som følge av varmeutvekslingen fra ovnen, beskriver Heskestad.

- Det som skjer er at skruene som ovnen er festet med blir varme. Det igjen fører til at den naturlige fuktigheten i gipsen fordamper med den følge at skruene løsner.

- Den norske gipsplateprodusenten Norgips har bekreftet at gipsvegger vil bli sprø når de utsettes for direkte varme, supplerer Tegneby.

- Vanskelige bruksanvisninger

Heskestad reflekterer også over at beskrivelsen for hvordan ovnen skal festes i vegg kan oppleves komplisert for en bruker.

- En av de som har testet ovnene hos oss, som er en teknisk kyndig person, klagde over at han ikke klarte å feste ovnen slik bruksanvisningene beskrev.

Les også:

Tenn gnisten med ny ovn

Små, smarte vedovner

Optimal og trygg vedfyring

Derfor bør du droppe sovepiller

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning