rense Takrenne

Rengjøring av takrennen

Snart kommer frosten og den kan ødelegge takrennene dine.

RENSE TAKRENNE: Gult høstløv kan være vakkert, men når det ligger og tetter for nedløpet, som her på bildet, kan resultatet bli mindre vakkert. Og dersom løvet føres ned i nedløpsrøret, kan det føre til frostsprengning på grunn av vann som blir stående i røret. Dette er særlig kritisk der nedløpsrøret er ført ned i bakken.
RENSE TAKRENNE: Gult høstløv kan være vakkert, men når det ligger og tetter for nedløpet, som her på bildet, kan resultatet bli mindre vakkert. Og dersom løvet føres ned i nedløpsrøret, kan det føre til frostsprengning på grunn av vann som blir stående i røret. Dette er særlig kritisk der nedløpsrøret er ført ned i bakken. Foto: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Høsten er tid for å rydde opp og gjøre klart for vinteren. Det innebærer også å se etter det bygningstekniske, blant annet å rense sluk både innvendig og utvendig, samt sjekke at dreneringen er i orden.

Takrennene bør være en selvsagt del av denne sjekken, blant annet fordi det samler seg mye løv og skitt i dem som kan få konsekvenser når frosten kommer.

- Løv som blir liggende kan danne propper for vannet, både i selve takrennen og i nedløpsrøret, blant annet der hvor det er knekk eller bøy på rørene, sier produktteknisk rådgiver hos Isola, Thomas Gjessing, til klikk.no.

- Det kan igjen føre til frostsprengning, som i verste fall kan resultere i deformering av tapkrennene.

Gjessing forklarer at utfordringen naturlig nok vil være størst der hvor det står trær tett inn til boligen.

PROBLEM: Alle vinkler på nedløpsrør og takrenner kan være potensielle løvoppsamelere og forårsake at vann blir stående og i neste runde fryser.
PROBLEM: Alle vinkler på nedløpsrør og takrenner kan være potensielle løvoppsamelere og forårsake at vann blir stående og i neste runde fryser. Foto: Alexander Berg jr.

- Men også mose på taket kan samle seg i takrennen og danne hindre for vannet.

Følgeskader

Gjessing forteller at det nødvendigvis ikke vil være kritisk dersom frostsprengningen fører til at vannet flommer ut på gressplenen eller lignende.

- Mer dramatisk kan det bli dersom vannet flommer ut på et fortau eller lignende hvor det ferdes mange mennesker. Da kan det danne seg issvuller som kan forårsake fallskader.

UTFORDRING: Nedløpsrør som forsvinner ned i et såkalt soilrør kan representere utfordringer dersom mye løv blir skylt ned i nedløpsrøret. Løvet kan etter hvert samle seg opp nederst og føre til at vann blir stående, som kan resultere i frostsprengning når kulden kommer.
UTFORDRING: Nedløpsrør som forsvinner ned i et såkalt soilrør kan representere utfordringer dersom mye løv blir skylt ned i nedløpsrøret. Løvet kan etter hvert samle seg opp nederst og føre til at vann blir stående, som kan resultere i frostsprengning når kulden kommer. Foto: Alexander Berg jr.
ENKELT: Kapp bunnen av en brusflaske, hold den i tuten og før den bortover i takrennen slik at den samler opp løv.
ENKELT: Kapp bunnen av en brusflaske, hold den i tuten og før den bortover i takrennen slik at den samler opp løv. Foto: Alexander Berg jr.
RESULTATET: Og når brusflasken er full, er det bare å ta den med til søppelkassen og tømme den for løv.
RESULTATET: Og når brusflasken er full, er det bare å ta den med til søppelkassen og tømme den for løv. Foto: Alexander Berg jr.

Vann på avveie fra takrenner og nedløpsrør kan ifølge Gjessing også føre til skader på bygningsmassen, for eksempel kledningen bak nedløpsrøret.

- Noe annet er det også dersom løv og skitt fra takrennene føres inn i et større system av takrenner og nedløpsrør, eller føres ned i dreneringsrørene. Det kan føre til større problemer.

Han fremhever også at man skal være klar over at det kan dannes istapper dersom nedløp og renne går tett og det fryser på. Istappene kan henge fra takrennen og representere en fare for de som ferdes under.

Les også: Slik tar du taksjekken

Rens takrennene med en brusflaske

Det nærmer seg slutten på løvfallet, og det betyr at desto mer av løvet har samlet seg i takrennene dine.

Sannsynligvis ligger mest på bakken, men takrennene er et yndet sted for løv å samle seg.

Der ligger bladene godt og gjør for så vidt ingen skade. Men det er når de begynner å tette til åpningen til nedløpsrøret, og forsvinner nedover i nedløpsrøret at problemene kan oppstå.

Verst blir det dersom nedløpsrøret forsvinner ned i bakken.

- Dersom nedløpsrøret er utstyrt med en såkalt utkaster i enden er det ikke noe problem, for da blir løvet kastet ut på bakken, forklarer daglig leder hos Storo blikkenslagerverksted, Alexander Johansen, til klikk.no.

- Noe annet er det dersom nedløpsrøret går over i en såkalt soil og forsvinner ned i bakken. Da vil det etter hvert samle seg mye løv i rørene som gjør at vannet ikke forsvinner, og når frosten kommer vil man kunne risikere frostsprengning.

Johansen forteller at det de gjør når de renser takrenner, er å kutte bunnen av en stor brusflaske, beholde korken på og så skyve flasken bortover i takrennen.

- Og når flasken er full er det bare å kaste skitten i søpla.

Les også: Du legger fortere merke til mus enn rotter i boligen

Bruk hageslangen i nedløpsrøret

SPYLING AV NEDLØPSRØR: Nedløpsrøret kan enkelt renses for løv og annet ved å spyle med hageslangen fra toppen og ned. Sørg for at vannet har fri passasje ut i enden av nedløpsrøret.
SPYLING AV NEDLØPSRØR: Nedløpsrøret kan enkelt renses for løv og annet ved å spyle med hageslangen fra toppen og ned. Sørg for at vannet har fri passasje ut i enden av nedløpsrøret. Foto: Alexander Berg jr.

Rensing av nedløpsrøret kan ifølge Johansen lett gjøres med en hageslange.

Man sørger først for at vannet fritt kan strømme ut av nedløpsrøret.

Deretter er det bare å sette hageslangen i toppen av nedløpsrøret og spyle i vei.

- Men dersom du ikke får spylt hel rent, kan du forsøke med et kosteskaft og dytte ut løvet ovenfra, forklarer kjedeleder Raymond Myrland hos Mesterhus Norge til klikk.no.

Han legger til at man også kan bruke hageslangen oppe i selv takrennen dersom det er lite smuss i denne.

Les også: Fukt på vinduer kan være tegn på mugg

- Ikke rist over nedløpsrøret

Det beste ville være å hindre at løv i det hele tatt kom ned i nedløpsrøret eller samlet seg nederst i det.

Det finnes hovedsakelig to løsninger for å unngå at løv blir liggende i nedløpsrøret og neste omgang forårsak frostspreng. Det ene er å montere en løvrist over nedløpsrøret der dette er koblet på takrennen.

Den andre løsningen er å ettermontere en såkalt utspyler på nedløpsrøret.

Ifølge Johansen ved Storo blikkenslagerverksted er det den siste løsningen man bør gå for.

- Vår oppfatning er at dersom man monterer en løvrist, kan man risikere at det samler seg så mye løv der at det hindrer vannet å renne ned. Det igjen vil kunne føre til at vannet tar andre veier, gjerne over kanten på takrennen.

Montere utspyler i nedløpsrøret

Johansen mener at det vil være en bedre løsning å montere en utspyler. På denne måten fortsetter løvet ned nedløpsrøret og forsvinner ut åpningen i utspyleren.

På den måten vil man sørge for at nedløpsrøret blir helt fritt for løv, og vannet kan renne uhindret.

Ifølge produktsjef Thomas Hustoft hos Lindab, som produserer utspyleren, er den konstruert slik at det praktisk talt ikke kommer vann ut av åpningen.

- Det er kun løv og andre større gjenstander som vil bli skilt ut, mens alt vann vil så godt som fortsette videre, forklarer han til klikk.no.

- I vårt sortiment finnes den i to utgaver, en forsterket utgave som passer til større, offentlige bygg og en enklere variant i plast. Denne passer til bolighus og bør være enkel å montere for de fleste.

UTSPYLER: Dette er en selvrensende rist som er montert på et nedløpsrør. Vannet renner forbi og videre ned i bakken, mens løv samles opp og kastes ut på bakken. Dette hindrer at løv samles opp nede i bakken, som igjen kan føre til at vann blir stående i røret og føre til frostsprengning. En enklere variant i plast, beregnet for ettermontering i privatboliger, er å få kjøpt.
UTSPYLER: Dette er en selvrensende rist som er montert på et nedløpsrør. Vannet renner forbi og videre ned i bakken, mens løv samles opp og kastes ut på bakken. Dette hindrer at løv samles opp nede i bakken, som igjen kan føre til at vann blir stående i røret og føre til frostsprengning. En enklere variant i plast, beregnet for ettermontering i privatboliger, er å få kjøpt. Foto: Alexander Berg jr.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning