Inneklima

Slik sørger du for godt inneklima i nybygg

Sjekk de 12 punktene.

TEK 10: Direktoratet for byggkvalitet har utformet tekniske krav som alle nybygg i Norge blir bygget etter. Allikevel er det ting du bør være oppmerksom på om du kjøper ny bolig.
TEK 10: Direktoratet for byggkvalitet har utformet tekniske krav som alle nybygg i Norge blir bygget etter. Allikevel er det ting du bør være oppmerksom på om du kjøper ny bolig. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

I gamle hus kan det være så som så med inneklimaet. Fuktproblemer og dårlig ventilasjon er bare noen av problemene som kan dukke opp i eldre boliger.

Flytter du inn i helt ny bolig vil inneklima forhåpentligvis ha vært et tema hos utbygger og de fleste vil seg sikre på at et godt inneklima er ivaretatt i nybygg. Men også her kan det være utfordringer.

Går du med tanker om å kjøpe nybygg eller har du allerede gjort det? Da kan det være lurt å sjekke hvordan utbygger har sørget for at byggets inneklima er tilfredsstillende.

Et sunt inneklima behøver nemlig ikke være avhengig av alderen på boligen din.

INNEKLIMA I NY BOLIG: Norges Astma og Allergiforbund rapporterer om at interessen for inneklima er økende blant utbyggerne.
INNEKLIMA I NY BOLIG: Norges Astma og Allergiforbund rapporterer om at interessen for inneklima er økende blant utbyggerne. Foto: FOTO: Getty Images

- Alvorlig glipp

- Det er en alvorlig glipp å ikke sjekke inneklimaet når du er på visning og skal kjøpe bolig, sier Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges Astma og Allergiforbund. Han har 19 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste som yrkeshygieniker og arbeid med miljørettet helsevern i skole og barnehage.

De viktigste faktorene for et godt inneklima

 • Temperatur
 • Inneklima
 • Luft/ ventilasjon
 • Belysning/ stråling
 • Støy
 • Fukt/ muggsoppskader
 • Støv
 • Planter inne og ute
 • Materialvalg
 • Duftfrie soner
 • Ren byggeprosess
 • Kjemikalier

Kilde: Norges Astma og Allergiforbund.

Han mener friske bygninger krever helsefokus helt fra start, da behøver det heller ikke være en fordyrende prosess.

- I planleggingen av en ny bolig er det noen viktige momenter som vil bidra til godt inneklima. Det må tenkes forebyggende fra idéfase til ferdigstillelse. Inneklima må ikke glemmes i energispareiveren. Vi bygger jo boliger for å bo i dem, fastslår Kai Gustavsen.

Han forteller om en økning i henvendelser til rådgivningstjenesten til Norges Astma og Allergiforbund, nettopp om problemer med inneklima i nye boliger.

- Folk forventer at boligen skal fungere slik de er forespeilet og da forventer de et godt inneklima. Kjøper vi en bil får vi overrakt en forståelig brukermanual tilpasset meg som bilkjøper. Slik er det dessverre ikke med nye boliger, sier fagsjefen.

Økende interesse

Direktoratet for byggkvalitet har utformet TEK 10, som er tekniske krav til nye byggverk - og alle nybygg i Norge blir bygget etter denne standarden.

TEK 10 regulerer også større ombygging av eksisterende boliger.

Kai Gustavsen i Norges Astma og Allergiforbund mener at TEK 10 er bra på mange måter, men at det dessverre fokuseres for mye på energisparing og mindre på helsevennlig oppholdsmiljø for barn og voksne.

- Boligbyggere som ønsker å vektlegge inneklima og helse bør se muligheter i kapittel 13 i TEK 10. Omsettes dette til praktisk handling i det enkelte byggeprosjekt, kan bedre inneklima oppnås. Vi samarbeider med flere utbyggere om å bygge helsefremmende boliger og merker at interessen er økende, sier Kai Gustavsen.

EKSPERTENE: Mads Mysen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges Astma og Allergiforbund.
EKSPERTENE: Mads Mysen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges Astma og Allergiforbund. Foto: FOTO: SINTEF OG NAAF

- TEK 10 ivaretar

Mads Mysen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, mener det bør bli et bra inneklima med TEK 10, gitt at arbeidet utføres på riktig måte:

Forebyggende arbeid for godt inneklima

 • Unngå røyking innendørs
 • Unngå høye radonnivåer innendørs
 • Unngå fuktskader
 • Sørg for god ventilasjon/frisklufttilførsel
 • Hold riktig temperatur
 • Sørg for et skikkelig renhold
 • Velg riktige materialer
 • Sørg for riktig belysning
 • Sikre gode lydforhold
 • Sørg for rent bygg i byggeprosessen
 • Sørg for god forvaltning, drift og vedlikehold av byggene

Kilde: Folkehelseinstituttet. Anbefalte faglige normer for inneklima.

- Jeg føler at inneklimaet blir tatt vare på med TEK 10. Kapittel 13 omhandler inneklima og energi og her er energirammene og varmegjenvinning i fokus, og om dette er gjort på riktig måte vil det resultere i god, balansert ventilasjon med et mekanisk balansert anlegg med god varmegjenvinning.

Senioringeniør Knut Helge Sandli, Direktoratet for byggkvalitet, kjenner til meningene om at TEK 10 fokuserer mer på energisparing enn på helse.

- Det er kjente oppfatninger. Hvilket fokus du har vil variere med ståsted. Byggereglene skal ivareta mange hensyn, og direktoratets rolle er å balansere disse. Til sist blir det et politisk spørsmål hvor strenge kravene skal være. Det er korrekt at det er mye fokus på energikravene. Men det er også gitt klare politiske føringer om at energikrav ikke skal gå på bekostning av inneklimaet. Man kan jo alltid ønske mer oppmerksomhet eller strengere krav på innemiljø, men jeg mener at Norge er blant de land med strengest forskriftskrav til flere av inneklimafaktorene, sier senioringeniøren.

Radon og fukt

Han forteller at TEK 10 har mange krav som skal bidra til godt inneklima boliger som oppføres, blant annet til ventilasjon, temperaturforhold, radon, lyd- og akustikkforhold, lys, utsyn, fukt og rengjøring ved byggets ferdigstillelse.

- Det foreligger tall om at det årlig dør cirka 300 personer av lungekreft der radon er en medvirkende årsak. Og fuktproblematikk i boliger er den største årsaken til dårlig inneklima som medfører allergi og astma. Ventilasjonskravene er sentrale i TEK 10 og kan bidra til å redusere begge eksponering av både radon og fukt, sier Knut Helge Sandli.

Sørg for dokumentasjon

Du må sørge for å få dokumentasjon på innreguleringsrapport av ventilasjonsanlegget.

Det skal være innregulert og riktig utført, hvis ikke blir det feil fordeling av luftmengden i de ulike rommene. Da blir det ikke riktig justert luftmengde i hvert rom.

Kilde: Mads Mysen/ SINTEF Byggforsk

Vedlikehold

Du må selv sørge for vedlikehold av ditt balanserte ventilasjonsanlegg.

GOD LUFT: Du må selv sørge for å få dokumentasjon på innreguleringsrapport av ventilasjonsanlegget.
GOD LUFT: Du må selv sørge for å få dokumentasjon på innreguleringsrapport av ventilasjonsanlegget. Foto: FOTO: Getty Images

Du bør skifte filtre en gang i året. Du kan kontakte leverandøren av anlegget - som også leverer filter. Da kan du årlig få nytt filter i posten som en påminnelse om å bytte. Filter på inntaksluften sørger for eksempel for å redusere pollenmengden inn i boligen. Det er også et filter på selve avtrekksluften - og begge må skiftes. En del overser filteret på avtrekket. Det er dumt, for da blir det ubalanse i luftmengden og du risikerer overtrykk i boligen. Dette øker igjen risikoen for fuktskade fordi ikke luften går ut igjennom aggregatet. Dette kan i verste fall føre til råte- og fuktskade i konstruksjonen.

Kilde: Mads Mysen/ SINTEF Byggforsk

Vær obs på nybygg etter 2007

Flyttet du inn i nybygg etter 2007 bør du sjekke den balanserte ventilasjonen jevnlig.

Byggereglene ble nemlig kraftig innskjerpet i 2007 og på grunn av de nye energikravene som kom da er det sannsynligvis balansert ventilasjon. Noen varmegjenvinnere har kondensavløp som må kontrolleres. Jevnlig vedlikehold av avtrekksventilasjon er viktig.

Brukervennlig varmeregulering

VEDLIKEHOLD: Du må selv sørge for vedlikehold av ditt balanserte ventilasjonsanlegg.
VEDLIKEHOLD: Du må selv sørge for vedlikehold av ditt balanserte ventilasjonsanlegg. Foto: FOTO: Getty Images.

Sørg for riktig oppvarming.

Skal du bygge nytt, bør du stille krav om at de ulike rom utstyres med god og brukervennlig varmeregulering slik at familien kan regulere temperaturen i det enkelte rom. Temperaturen inne betyr mye for trivsel, komfort, arbeidslyst og arbeidsevne, og arbeidshastighet. Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon. I fyringssesongen vil 20 til 22 grader vil være en helsevennlig lufttemperatur i oppholdsrommene inne. På soverom bør temperaturen ligge på 14 grader, eller maksimalt 18 grader.

Vi har forskjellig ønsker når det gjelder temperatur, så rominndeling vil bidra til økt trivsel og kontroll i temperaturmiljøet. For varme gulv kan føre til sprekkdannelse i gulv av tre.

ENDRING I LOVVERKET: Flyttet du inn i nybygg etter 2007 bør du sjekke den balanserte ventilasjonen jevnlig.
ENDRING I LOVVERKET: Flyttet du inn i nybygg etter 2007 bør du sjekke den balanserte ventilasjonen jevnlig. Foto: FOTO: Getty Images.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Krev dokumentasjon på radontiltak

Sjekk at det er gjort gode nok radontiltak.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i vårt innemiljø, ifølge Statens Strålevern.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Avgassing fra materialene

Gjør en vurdering om materialene avgir gasser.

IKKE FOR VARMT: I fyringssesongen vil 20 til 22 grader vil være en helsevennlig lufttemperatur i oppholdsrommene inne.
IKKE FOR VARMT: I fyringssesongen vil 20 til 22 grader vil være en helsevennlig lufttemperatur i oppholdsrommene inne. Foto: FOTO: Getty Images.

Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Det kommer stadig nye kjemikalier og materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Ventilasjonsanlegg

Kloakklukt, røyk og eksos skal ikke trekkes inn i ventilasjonsanlegget.

Bygning og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes slik at tilluftskvaliteten sikres. Har ikke uteluften tilfredsstillende kvalitet for å forebygge helserisiko eller risiko for tilsmussing av ventilasjonsinstallasjoner, skal den renses før den tilføres bygning.

RADONMÅLER: Krev dokumentasjon på radontiltak i boligen.
RADONMÅLER: Krev dokumentasjon på radontiltak i boligen. Foto: FOTO: Getty Images.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet.

Renholdsvennlige overflater

Det bør være renholdsvennlige overflater som ikke samler støv.

Når boligen tas i bruk er det viktig at den kan rengjøres effektivt og ikke er utformet slik at den samler støv og bøss.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Avtrekksventiler kjøkken og bad

DÅRLIG LUFT: Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager.
DÅRLIG LUFT: Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Foto: FOTO: Getty Images.

Sørg for gode nok avtrekksventilasjon.

Blir avtrekksventilasjon på kjøkken utformet slik at matos trekkes effektiv ut? Er avtrekksventiler fra bad og toalett dimensjonert og plassert slik at fukt og lukt trekkes effektivt ut? Ved valg av avtrekk over komfyr er det viktig å vektlegge funksjonalitet, hvor godt trekkes matos ut, og ikke bare design. Baderom og toalett er rom med fuktbelastning og forurensning og skal ventileres effektivt. Undertrykk i forhold til omliggende rom vil være viktig.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Sjekk overvann og ekstremnedbør

Du bør sjekke overvann og ekstremnedbør i området der du skal bygge.

VENTILASJON: Kloakklukt, røyk og eksos skal ikke trekkes inn i ventilasjonsanlegget.
VENTILASJON: Kloakklukt, røyk og eksos skal ikke trekkes inn i ventilasjonsanlegget. Foto: FOTO: Getty Images.

Endringer i klima gjør at det kan komme store mengder nedbør på kort tid, noe som kan gi vanninntrenging og fuktskader. Det kan være lurt å kontakte lokale for å høre hvordan området blir når det regner mye og blåser over lengre perioder.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Solavskjerming

Velg riktig solskjerming.

Blir det utvendig solavskjerming eller vinduer som bidrar til at varme stoppes ute? Er du pollenallergiker kan det være solfylte dager du må være inne på grunn av stor spredning av pollen. Svale rom vil da oppleves positivt

RENE OVERFLATER: Boligen bør ha renholdsvennlige overflater som ikke samler støv.
RENE OVERFLATER: Boligen bør ha renholdsvennlige overflater som ikke samler støv. Foto: FOTO: Getty Images.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

Sørg for at regnvann renner av

Sørg for at regnvann ikke samles på taket, men renner effektivt av.

Vann som blir liggende på tak utgjør en risiko for lekkasje, frostskade og fuktskade. Tette tak der vann og snø renner av er et godt valg. Sjekk at takvann og smeltevann fra snø og is renner raskt og effektivt bort fra grunnmur og yttervegger. Snø, is og vann som blir liggende på tak over lengre tid kan bidra til "snikende fuktskade"- at vannet trenger inn gjennom sprekker og det oppstår fuktskade.

Kilde: Kai Gustavsen/ Norges Astma og Allergiforbund

AVTREKK: Ved valg av avtrekk over komfyr er det viktig å vektlegge funksjonalitet, hvor godt trekkes matos ut, og ikke bare design.
AVTREKK: Ved valg av avtrekk over komfyr er det viktig å vektlegge funksjonalitet, hvor godt trekkes matos ut, og ikke bare design. Foto: Inneklima ny bolig
REGN: Du bør sjekke overvann og ekstremnedbør i området der du skal bygge.
REGN: Du bør sjekke overvann og ekstremnedbør i området der du skal bygge. Foto: FOTO: Getty Images.
SOLSKJERMING: Blir det utvendig solavskjerming eller vinduer som bidrar til at varme stoppes ute?
SOLSKJERMING: Blir det utvendig solavskjerming eller vinduer som bidrar til at varme stoppes ute? Foto: FOTO: Getty Images.
RIKTIG TAKUTFORMING: Sørg for at regnvann ikke samles på taket, men renner effektivt av.
RIKTIG TAKUTFORMING: Sørg for at regnvann ikke samles på taket, men renner effektivt av. Foto: FOTO: Getty Images.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning