Dusjing og inneklima

Dette kan være et tegn på at du har dårlig ventilasjon

Fuktighet fra badet kan forårsake råte og mugg i boligen.

UØNSKET DUGGING: Dusjer du med åpen baderomsdør og dårlig ventilasjon, kan du risikere at det samler seg fukt på uønskede steder.
UØNSKET DUGGING: Dusjer du med åpen baderomsdør og dårlig ventilasjon, kan du risikere at det samler seg fukt på uønskede steder. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Fukt og muggdannelse er et problem for inneklimaet i mange boliger. En av årsakene kan være dårlig ventilasjon, som hindrer at vanndampen transporteres ut av boligen. Det kan føre til helsemessige konsekvenser som blant annet søvnproblemer.

Dusjing med åpen baderomsdør kan være en del av denne problematikken, og den kan også få konsekvenser for det bygningstekniske.

- Det som er problematisk er fuktdannelse på steder man ikke ser. Over lengre tid kan dette føre til muggdannelser, sier daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jensen, til klikk.no.

"I boliger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og rom med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller, kjeller og støpte gulv på bakken. Et meget vanlig skadested er innredede boligrom under terreng", utdyper de på sine hjemmesider.

Murhus og eldre bygg spesielt utsatt

Dugg som avsettes på vegger, vinduer og andre flater oppstår som følge av at vanndampen fra dusjen kondenseres mot kalde overflater. Dette er et fenomen som særlig oppstår om vinteren, og noen bygningstyper er mer utsatt enn andre.

- Særlig murhus vil kunne være utsatt, forteller Mohn Jensen.

Årsaken er at murbygninger er meget tette, men samtidig er murbygninger eldre enn 1980-tallet ofte dårlig isolert.

- Derfor vil man kunne få kuldebroer samtidig med høyere fuktighet inne, og dermed også kondensproblemer, forklarer Mohn Jensen.

- Eldre trehus som er pusset opp innvendig og gjerne også tettet, vil likevel kunne være dårlig isolert. Og da vil man få den samme problematikken med kuldebroer og luftfuktighet som for murhus.

Dugg på vinduene et tegn

RESULTATET: Får fukten lov til å stå lenge nok, vil det blant annet kunne føre til råte, som i denne vinduskarmen.
RESULTATET: Får fukten lov til å stå lenge nok, vil det blant annet kunne føre til råte, som i denne vinduskarmen. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

Vanndamp som fordeler seg i boligen om vinteren, behøver nødvendigvis ikke være et problem, forutsatt god ventilasjon.

- Om vinteren blir luften ofte tørr, derfor kan det faktisk være en fordel at det fordeles vanndamp i den, forklarer Mohn Jensen.

- Men dersom det avsettes fukt på for eksempel vinduer, vil det likevel være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer tilfredsstillende, fortsetter han.

- Dugg på vinduene kan også indikere at vinduene har dårlig isolasjonsevne, utdyper seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Mads Mysen, overfor klikk.no.

- Gode vinduer vil derfor redusere et synlig problem med kondens.

Mysen trekker også frem at åpen baderomsdør med påfølgende transport av fukt, nødvendigvis ikke er et problem dersom fukten kan spres over et stort luftvolum.

- Med hensyn på risikoen for råtedannelse på badet, kan det i en slik sammenheng være fornuftig å spre fukten over et større volum. Det forutsetter imidlertid at man generelt har en god ventilasjon i boligen, for ellers kan fuktproblematikken spres til andre rom.

Duggen forsvinner ikke

Under en dusjsekvens vil det ifølge forskningsleder ved SINTEFs vannskadekontor, Lars-Erik Fiskum, uansett danne seg fukt på overflater som blant annet speil og baderomsvindu.

FUKTSKADE: Dersom fuktigheten ikke trekkes tilfredsstillende ut av badet, kan det forårsake skader på interiøret, som her på et baderomsskap.
FUKTSKADE: Dersom fuktigheten ikke trekkes tilfredsstillende ut av badet, kan det forårsake skader på interiøret, som her på et baderomsskap. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

- Utfordringene kan oppstå dersom duggen ikke forsvinner i løpet av en halvtime eller mer. Det kan være et tegn på at et eventuelt avtrekksanlegg er underdimensjonert, forklarer han overfor klikk.no.

- Det samme gjelder dersom du må ha baderomsdøren åpen for at duggen skal forsvinne. I alle slike tilfeller hvor duggen ikke forsvinner automatisk i løpet av en halv time, bør man foreta seg noe med avtrekkssystemet.

Den skjulte fukten problematisk

Men en ting er den kondensen man kan se på kalde flater, noe annet vil ifølge Mohn Jensen være den fukten man ikke observerer.

- Det er denne fukten som er problematisk, fordi den du ser kan du tørke av. Derimot kan det samle seg fuktighet bak lister og møbler som står inn til vegger, som blant annet sengegavler.

"Mange muggsoppskader er lite synlige på overflaten. Av den grunn må man ofte benytte seg av ulike former av målinger og prøvetaking for videre analyse", beskriver Mycoteam på sine nettsider.

Foreta fuktsjekk

Dersom fukten får lov til å sette seg uten å bli fjernet, vil det over tid kunne utvikle seg mugg.

- Da vil man kunne få vakker og grønn muggsopp blant annet på baksiden av lister, beskriver Mohn Jensen.

GOD UTLUFTING: Avtrekket på badet bør være mekanisk, slik at den fuktige luften trekkes godt ut og ikke avsettes rundt om i boligen, som kan forårsake råte.
GOD UTLUFTING: Avtrekket på badet bør være mekanisk, slik at den fuktige luften trekkes godt ut og ikke avsettes rundt om i boligen, som kan forårsake råte. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

- Har man mistanke om at ventilasjonen i en bolig ikke transporterer fukten tilfredsstillende, så bør man jevnlig sjekke blant annet rundt og bak møbler og skap som står inn til ytterveggen. Og sørg for å få ventilasjonen opp på maksimalt nivå.

Han råder også til å tørke der hvor man oppdager fukt i vinduskarmer.

God håndtering av fukt

I løpet av en femminutters dusj, kan det ifølge Kolbjørn Mohn Jensen produseres rundt en liter vanndamp. Denne fuktigheten må føres bort på en tilfredsstillende måte. Hos Anticimex har man gitt anvisninger om hvordan dette kan skje, og det betyr at det ideelt sett bør finnes avtrekksvifter som suger ut vanndampen.

"Den skal helst sitte lengst bort fra døren og høyt oppe på veggen eller i taket. Da blir effekten best ettersom varm, fuktig luft stiger. Ventilen skal sitte slik at den ikke får vann på seg", skriver de på sine nettsider.

- Ventilen bør imidlertid ikke stå over dusjsonen, for det kan føre til at man opplever kaldlufttrekk i dusjen, utdyper Mysen.

- En optimal plassering av avtrekksviften bør derfor være i ytterkant av dusjsonen.

Mysen understreker at det generelt ikke vil holde med et naturlig avtrekk på badet.

- På en eller annen måte må avtrekket forseres, slik at den fuktige luften trekkes ut. Uten det vil man på sikt kunne få økt risiko for råte.

Avslutt med kald dusj

Har man ikke et slikt mekanisk avtrekk på badet og i tillegg opplever kondensproblematikk, bør man ifølge Mysen forsøke å oppgradere ventilasjonsløsningene.

- I eneboliger kan dette gjøres ved å føre avtrekket ut gjennom for eksempel en vegg. I en leilighet vil dette imidlertid kunne være vanskelig, så der må man eventuelt finne andre løsninger.

FUKTSKADE: Kondens og mugg i hjørnet i et soverom. For liten utlufting i leiligheten.
FUKTSKADE: Kondens og mugg i hjørnet i et soverom. For liten utlufting i leiligheten. Foto: FOTO: Mycoteam

Ett alternativ er ifølge Mysen å avslutte hver dusj med kaldt vann.

- Man trenger selvfølgelig ikke stå i dusjen med det kalde vannet, men ved å avslutte med kaldt vann vil det til en viss grad binde opp fuktigheten i luften og man reduserer kondensen. Og så bør man også forsøke å bruke minst mulig tid i dusjen, i det minste i vinterhalvåret når det er kaldt utenfor veggene.

Les også:

Slik unngår du fukt i kjelleren

Vann på parketten bør fjernes fortest mulig

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning