Kloakklekkasje eller vannlekkasje i kjeller

Dette gjør du når du har kloakklekkasje

Vet du egentlig hva du bør gjøre dersom du skulle være så uheldig å få kloakk i kjelleren?

EKKELT: Slik ser det ut når fett avleires i kloakksystemet og delvis tetter rør og fett og vann kommer tilbake i sluket.
EKKELT: Slik ser det ut når fett avleires i kloakksystemet og delvis tetter rør og fett og vann kommer tilbake i sluket. Foto: FOTO: Mycoteam
Publisert Oppdatert

Å få kjelleren sin oversvømmet innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen du eventuelt får kan som regel aldri oppveie for de ulempene dette medfører. Heldigvis finnes det noe du kan gjøre for å forebygge dette.

Rørleggermester Carsten Skottner Engh hos Porsgrunn Rørleggerforretning forklarer til Klikk.no at dette med kloakk i kjeller er et økende problem.

- Særlig siden det er et voldsomt etterslep på vedlikehold av kommunalt ledningsnett

- Dette sammen med klimaendringene medfører en overbelastning på eksisterende røranlegg.

Er røranlegget gammelt?

Rørleggermesteren understreker at det viktigste er at røranlegg er moderne og i orden.

- Dersom røranlegget er utført i gamle og utdaterte materialer som har nådd sin tekniske levealder så bør du få foretatt en TV-kontroll med rapport.

- Dersom rapporten tilsier en for dårlig kvalitet så bør dette skiftes innen rimelig tid, eller i det minste innen du får driftsproblemer.

Dersom eget rørsystem er i orden og det er kommunale ledninger som er feilkilden, bør du ifølge Skottner Engh varsle kommunen eller sette inn tilbakeslagsventiler inne i kjellergulvet eller på utsiden av huset (plassert i kum).

TETTE RØR: Tilbakeslag av kloakk fra sluk.
TETTE RØR: Tilbakeslag av kloakk fra sluk. Foto: FOTO: Mycoteam

Bekjemp vann med vann

Sjekkliste ved vannskade

 • Står vannet høyt, skal sikringene tas ut for å hindre overledning og kortslutning.
 • Berg det som berges kan! Fjern ting som er blitt våte, og sett dem på et tørt sted. Sørg for at alt står så luftig som mulig. Det meste fungerer igjen når det er blitt tørt.
 • Kommer det vann opp av sluk i kjelleren, kan innsiget reduseres eller til og med stanses helt ved å tette det med et håndkle eller en klut og dekke det til med et lokk med en vekt som holder det på plass.
 • Tøm bygningen for vann så raskt som mulig.
 • Ta kontakt med et skadebegrensingsfirma. Åpne dører og vinduer for å fremskynde tørkingen. Vanlig uteluft som sirkulerer fritt, kan gi gode muligheter for uttørking.
 • Fjern slam og rester etter vannet. Rengjør gjenstander så godt det lar seg gjøre. Bruk gjerne mye vann. Dette har liten betydning for fuktbelastningen. Hvis du er bekymret for smitte, kan du benytte støvmaske. Den har god effekt. Du kan godt benytte rengjørings-midler og desinfiserende midler om du ønsker.
 • Søk råd hos fagfolk om tørking og utbedring.
 • Ikke riv ned for mye uten å gjøre avtale med forsikringsselskapet eller takstmannen. Når materialene tørker, kan de være helt bra igjen.
 • Hvis antikviteter er utsatt, er det meget viktig at du snarest mulig rådfører deg med lokale, antikvariske myndigheter. Som regel vil det være fylkesantikvaren.
 • Kontroller at avløpet fungerer før ledningene tas i bruk. Sjekk hvor vannet kommer fra. Hvis avløpene er tette, må du slutte å bruke vann.
 • Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg, som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Hvis ting er skadet, ta bilder for å dokumentere skadene.
 • Er gjenstander blitt møkkete, spyl med rent vann.

Kilde: Mycoteam

Kolbjørn Mohn Jenssen er daglig leder i Mycoteam. Han understreker at kloakk som regel ikke er så mye verre enn andre vannlekkasjer.

- Det er viktig å få ut vannet, renske konstruksjoner og åpne vegger/gulv slik at du unngår følgeskader i form av muggsopputvikling.

- Bruk mye rent vann - vannskaden blir allikevel ikke større. Du kan godt benytte rengjøringsmidler eller desinfiserende midler om du ønsker.

Mohn Jenssen understreker at det vanligvis ikke vil være nødvendig med desinfeksjon, men en grundig rengjøring som ved alle vannlekkasjer.

Slik oppdager du kloakk i kjeller

Du kan ifølge Mohn Jenssen merke «dårlig avløp» og at vann ikke renner godt nok vekk i rørstammen.

- Når det begynner å komme vann opp av sluket i kjelleren er det et tegn på at rørsystemet begynner å gå tett.

Forebyggende tiltak mot kloakk i kjeller

- Unngå å helle fett i avløpet, det stivner når det blir avkjølt og kan være med på å tette rør. Dessuten er det mat for rotter, påpeker daglig lederen i Mycoteam

- Rensk avløpet ved å kontakte et rørleggerfirma.

De største skadene kommer ifølge Jenssen ofte på grunn av tilbakeslag på hovednettet ved store nedbørsmengder.

- Dette er ikke så lett å unngå, men vet du at avløpsnettet kan være utsatt for tilbakeslag så kan det monteres en tilbakeslagsventil for å hindre at vann strømmer fra kloakknettet, tilbake og inn i huset.

Han påpeker at det også er mulig å hindre mye om du oppdager at det kommer vann opp fra sluket i kjelleren ved midlertidig å tette det med et håndkle og et lokk.

- Unngå å sette kostbare gjenstander på kjellergulvet om man vet at huset kan være utsatt for tilbakeslagsskader.

Etter vannskaden

Vannskader skal alltid meldes til skadelidtes forsikringsselskap, som registrerer og gjør en vurdering av skaden. Som registrerer og gjør en vurdering av skaden.

Saksbehandleren informerer skadelidte om hva som skal skje i forbindelse med utbedring av skaden. Skadebegrensning bør igangsettes umiddelbart slik at man etablerer effektiv tørking eller riving i løpet av den første uken. I prinsippet bør alle skader kartlegges av personell med spesialkompetanse innen fukt i bygninger.

Skademelding

Vannskader som oppstår på en forsikret eiendom, og som medfører krav om utbetaling fra et forsikringsselskap, skal alltid meldes til den skadelidtes selskap.

Dersom selskapet antar at skaden skyldes en monteringsfeil eller en produktfeil, kan det i ettertid rette krav til montørens eller håndtverkerens ansvarsforsikringsselskap eller til produsenten av produktet.

Kilde: Mycoteam

Les også:

Her er forsikringsselskapenes verste skrekkbilder

Vannet flommer når mildværet kommer

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i inspirasjonsguiden

Her får du hjelp mot tette avløp

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning