Bytte til rentbrennende vedovn

Sjekk om du bør bytte vedovn

Du kan få penger for å bytte ut din gamle vedovn.

RENTBRENNENDE VEDOVN: Alle nye vedovner som selges i Norge i dag er såkalt rentbrennende ovner. Eldre ovner, de som er produsert før 1998, både forurenser mer og er mindre energieffektive. Foto: Per Erik Jæger
RENTBRENNENDE VEDOVN: Alle nye vedovner som selges i Norge i dag er såkalt rentbrennende ovner. Eldre ovner, de som er produsert før 1998, både forurenser mer og er mindre energieffektive. Foto: Per Erik Jæger
Publisert Oppdatert

Fyrer du riktig, kan du spare både din egen helse og miljøet. Feil vedfyring fører nemlig til blant annet langsom opptenning og lav temperatur, noe som igjen fører til at utslippet av svevestøv blir mangedoblet.

Sjekklista er å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk. Dette gir lavere utslipp av klimagasser og sot.

Ifølge TEK 10 (Direktoratet for byggkvalitets tekniske krav til nye byggverk) skal ikke utslipp av partikler fra ovnen overstige ti gram per kilo forbrent ved.

Alle nye vedovner som produseres i dag, skal være innenfor reglene, men du må søke om å få installere gamle vedovner.

Mer effektive vedovner

Alle nye vedovner som selges i Norge i dag er såkalt rentbrennende ovner. Ny forbrenningsteknologi gjør at de nye ovnene utnytter energien i veden bedre. Det innebærer både lavere partikkelutslipp og lavere vedforbruk, en fordel både for miljø og lommebok.

Ifølge Enova gir rentbrennende ovner langt mindre utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle vedovner. De gamle vedovnene har ofte ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende vedovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LUKKET PEISINNSATS: Har du en gammel åpen peis kan du sjekke muligheten for å montere inn en lukket peisinnsats. Du har alt å vinne både på vedforbruk og miljøskadelige utslipp.
LUKKET PEISINNSATS: Har du en gammel åpen peis kan du sjekke muligheten for å montere inn en lukket peisinnsats. Du har alt å vinne både på vedforbruk og miljøskadelige utslipp. Foto: FOTO: Getty Images.

Noen kommuner støtter kjøp

- Eldre vedovner, produsert før 1998, produserer 5-6 ganger flere partikler enn nye vedovner, så her blir det mye forurensning. Oslo kommune gir deg pengestøtte om du bytter fra gammel vedovn til ny, forteller Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk varme.

Det er ikke alle kommuner som har denne støtteordningen, så du bør sjekke om din kommune gir støtte til installering av rentbrennende vedovn.

Oslo kommune har en kampanje der de som bor innenfor Ring 3 får dobbelt tilskudd, 6000 kroner, for å bytte til rentbrennende vedovn. Kampanjen varer ut 2016 og søknadsskjema finner du her.

Morten Seljeskog, forsker i Sintef Energi, anbefaler heller å bytte ut den gamle vedovnen enn å montere en såkalt etterbrenner bak vedovnen.

- En slik løsning kan medføre temperaturhevinger på ovnsflatene som rett og slett kan medføre branntilløp i nærliggende treverk. Dette er en løsning Sintef ikke anbefaler.

Lukket peisinnsats

Har du en gammel åpen peis kan du sjekke muligheten for å montere inn en lukket peisinnsats. Du har alt å vinne både på vedforbruk og miljøskadelige utslipp.

Trikset er å fyre på en måte som gjør at kubbene varer lenger og gir mer varme.

Sintef Energi anbefaler alle som har vedovner som er produsert mellom 1940 og fram til 1998 å bytte til en moderne vedovn. Vedovner som er eldre enn 1940 defineres som en antikvitet og kommer ikke inn under loven som sier at disse vedovnene ikke kan reinstalleres.

- Slike installasjoner og godkjennes ved at de må passe inn i husløsningen, eksempelvis bevaringsverdige bygg og lignende. Til denne typen vedovner, altså fra før 1940, finnes det et system på markedet som skal kunne forbedre forbrenningen, en såkalt etterbrenner, sier Seljeskog.

Han anbefaler heller å bytte ut den gamle vedovnen enn å montere slike etterbrennere i bakkant av vedovnen.

- En slik løsning kan medføre temperaturhevinger på ovnsflatene som rett og slett kan gi branntilløp i nærliggende treverk. Dette er en løsning Sintef energi ikke anbefaler. Bytt heller til en moderne vedovn hvis vedfyring er en viktig oppvarmingskilde i huset – sett den gamle til pynt.

Selv om virkningsgraden er mye dårligere kan en del gamle vedovner fremdeles fungere helt utmerket når det gjelder skadelige utslipp så lenge du fyrer på høy effekt.

- Vårt råd er imidlertid at man helst setter den gamle vedovnen til side, som pynt, og heller investerer i en moderne vedovn. Dette er masse ved å spare når det gjelder vedbæring og økonomi, altså hvor mye av varmen som produseres man får tilført rommet, understreker Seljeskog.

Vedovnene fra mellom 1940 og fram til 1998 kan beholdes slik de står per i dag. Det er og lov å selge dem. Derimot kan ikke kjøper i følge loven, installere den hos seg og ta den i bruk.  

Oppgradering av skorstein

Mange skorsteiner i dag er slitt innvendig og trenger en oppgradering. En oppgradering av skorsteinen kan være den eneste løsningen for å ivareta sikker og drift av vedovnen.

- Tidligere hadde mange ildsteder høye avgasstemperaturer, helt opp til 900 grader.  De høye temperaturene har forårsaket sprekkdannelser i skorsteinsløpet. Disse sprekkene kan forårsake redusert skorsteinstrekk samt brannfare dersom disse er store nok. På grunn av de høye temperaturene er det derfor viktig at eldre ovner ikke remonteres etter en rehabilitering av skorsteinen. Typegodkjente ildsteder i dag ligger på ca. 350 grader, forklarer Torstein Hjelmeland, teknisk sjef i Dovrepeisen.

(Kilder: Miljødirektoratet og Enova)

Interessert i arkitektur, interiør, boligmarked, rengjøring eller hage? Følg Klikk Bolig på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning