Utsikt hjelper ikke på prisen

Men det gjør låsbar bakgård. Sjekk hva som påvirker prisen på leiligheten din.

NY RAPPORT: Bokvalitet i by.
NY RAPPORT: Bokvalitet i by. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Hva er viktig for deg?

Hva er du villig til å betale ekstra for? Delta i debatten

Dette øker prisen

 • Status: 11 401 kr/kvm
 • Heis: 594 kr/kvm
 • Gjennomgående lys: 799 kr/kvm
 • Nærhet til Oslomarka: 1352 kr/kvm
 • Avsondret fra vei eller stikkvei: 1030 kr/kvm
 • Godt kollektivtilbud: 844 kr/kvm
 • Inngjerdet gårdsrom: 1195 kr/kvm

Dette senker prisen

 • Leil. ligger i høy blokk: -2306 kr/kvm
 • Nær hovedgate: -1778 kr/kvm
 • Mangler balkong: -1441 kr/kvm
 • Dårlig sanitærstandard: -1247 kr/kvm
 • Dårlig materialstandard: - 1094 kr/kvm
 • Leil. ligger i storkvartal: -1505 kr/kvm

Hvorfor er 50 kadrat på Frogner verdt det dobbelte av en tilsvarende leilighet på Stovner? I første omgang kan svaret virke innlysende, men går man saken nærmere etter i sømmene er det langt fra opplagt. Bokvalitet og status er bestemt av en rekke faktorer, og Byggforsk som nylig ga ut rapporten "Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper" fikk seg flere overraskelser når de undersøkte hvorfor folk foretrekker et bosted fremfor et annet.

- Motivet har vært å forstå hva slags strøk som verdsettes høyest, og hvilke faktorer som er med på å gi strøkene verdi, forklarer Thorbjørn Hansen ved Sintef Byggforsk, en av medforfatterne til rapporten.

Rapporten bekrefter det folk flest vet og mange eiendomsmeglere bruker for alt det er verdt - at balkong, gode grøntarealer og rolige omgivelser teller positivt for trivsel og pris.

Mer overraskende er det at utsikt ikke er særlig attraktivt, og at høy etasje eller ubearbeide grøntarealer teller direkte negativt for prisen på leiligheten.

Resultatene for indre og ytre by avviker i flere henseender, men målt i forhold til en 50 kvm leilighet i indre by er tallenes tale klar: Har du balkong kan du plusse på 1600 kr per kvadratmeter. Bor du nær hovedgate kan du trekke fra omtrent tilsvarende sum. Svømmehall i umiddelbar nærhet gir deg over 500 kr ekstra per kvadrat når du selger, og med låsbart gårdsrom kan du fryde deg over ca. 2500 kr/kvm.

Godt kollektivtilbud er verdt 933 kr, og nyoppusset gård 948 kr.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i en rekke områder av Oslo, fra de mest sentrale til drabantbyene i utkanten. Uavhengig av område, viser tallene at faktorer som balkong, klart definerte grøntarealer, godt kollektivtilbud og lite biltrafikk teller positivt for verdien på boligen.

- Det mest overraskende, og som vi strevet med å forstå, var hvorfor såkalte restlandskaper - altså opprinnelig landskap som står igjen i bebyggelsen - har negativ effekt på prisene. Planlagte grøntanlegg nær bebyggelsen har derimot positiv verdi.

Undersøkelsen viser at folk vil ha klart definerte områder, og at de vil vite hvordan områdene rundt bebyggelsen skal brukes. Diffuse flekker er en negativ faktor, som trekker prisen på boligene ned.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning