Smarte løsninger i leilighet

Eieren ville ha både sovesofa og kontorkrok i den lille leiligheten

Se interiørarkitekten sin smarte løsning.

FUNKSJONELLE LØSNINGER: Den plassbygde sofaen som ble bygget, har skjulte rom for oppbevaring under setet. Det er valgt gode og dype madrasser, slik at den kan brukes som sovesofa for to. En forlengelse av sittedelen fungerer som avlastningsbord. Pynteputene er fra Kremmerhuset og Ikea. Veggen bak sofaen er malt i en mørk gråfarge som har fargekoden NCS S 7000-N. Hyllene er hjemmesnekret i kryssfiner, og noen av dem er malt grå. Beboeren hadde bordet fra før.
FUNKSJONELLE LØSNINGER: Den plassbygde sofaen som ble bygget, har skjulte rom for oppbevaring under setet. Det er valgt gode og dype madrasser, slik at den kan brukes som sovesofa for to. En forlengelse av sittedelen fungerer som avlastningsbord. Pynteputene er fra Kremmerhuset og Ikea. Veggen bak sofaen er malt i en mørk gråfarge som har fargekoden NCS S 7000-N. Hyllene er hjemmesnekret i kryssfiner, og noen av dem er malt grå. Beboeren hadde bordet fra før. Foto: FOTO: Espen Grønli
Publisert Oppdatert

Det er ikke alltid like lett å få plass til alt du vil i en liten leilighet.

I dette tilfellet var leiligheten både upersonlig og kaotisk, og beboeren ønsket seg i stedet gode oppbevaringsløsninger og en helhetlig stil. Eieren ville også ha en sofa med sove­mu­lig­he­t, samt en kontorkrok. Alt på begrenset budsjett!

Smarte oppbevaringsløsninger

For å innfri beboeren sine ønsker, valgte interiørarkitekt Ida Lundqvist å sat­se på en plass­bygget sofa med fle­re funk­sjo­ner, og smar­te opp­be­va­ringsløsninger. Selv mener hun at valg av ma­te­ria­ler gir et hel­het­lig ut­trykk.

Hva ble gjort for å ska­pe sen­ge­plass til gjes­ter – og bed­re opp­be­va­ring?

- En lav, plass­byg­get sofa med gode mad­ras­ser fun­ge­rer også som gjes­te­seng.

- Et­ter­som den er spe­si­al­til­pas­set kun­ne vi in­te­gre­re fle­re funk­sjo­ner, og un­der sit­te­de­len er det god plass til opp­be­va­ring. Veg­gen bak so­fa­en fikk smar­te, hjem­me­snek­re­de hyl­ler, og ved spisebordet ble det satt opp et stort skap, som går fra gulv til tak. Si­den vi lag­de en li­ten krok med kon­tor­pult, slip­per spi­se­bor­det å fyl­les med bø­ker og skrive­sa­ker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FØR OG ETTER: Leiligheten har fått et ryddig uttrykk etter forvandlingen.
FØR OG ETTER: Leiligheten har fått et ryddig uttrykk etter forvandlingen. Foto: FOTO: Privat

Personlig preg

Hvor­dan kom­mer per­son­lig­he­ten frem?

- Eieren har bodd i Ja­pan, og må­let var å få frem hen­nes per­son­lig­het i in­ter­iø­ret, og ska­pe en rød tråd og hel­het. Den lave so­fa­en, hylle­veg­gen og de røde sto­le­ne er med på å un­der­byg­ge den ja­pans­ke fø­lel­sen. Hyl­le­ne be­står av tre uli­ke mo­du­ler, og det gir et le­kent, men li­ke­vel ryd­dig ut­trykk. Jeg har lagt vekt på å ha gjen­nom­gå­en­de far­ger for å unn­gå at det blir ro­te­te. Eieren er vel­dig glad i plan­ter, og nå fin­nes det man­ge hyl­ler å plas­se­re dem på.

Hvor­dan holdt du ut­gif­te­ne nede?

- Vi mal­te og trakk om fle­re av de gam­le møb­le­ne, og hand­let el­lers på Ikea. Den plassbygde sofaen var den største utgiften.

 

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

UTNYTTET PLASSEN: 1. Det ble laget en smart arbeidskrok i hjørnet i stuen. Den plassbygde sofaen har en innebygget kasse i enden, den bidrar til å holde madrassen på plass, og kan også brukes til oppbevaring. 
2. I hver ende av den spesiallagde sofaen er det bygget løsninger for oppbevaring. På den ene siden er det også en bordflate, hvor en kan sette fra seg pc, pynt, bøker, og andre ting. 
3. Eieren hadde
spisestuestolene og bordet fra før. Bordet ble malt grått og stolene i en sterk rødfarge. De ble også trukket med nytt tekstil fra Ikea. Rødfargen
er valgt for å få inn impulser fra Japan. I det store skapet, bygd opp av kjøkkenmoduler fra Ikea, er det rikelig med oppbevaringsplass. Interiørarkitekten har laget en nisje for å gi veggen liv – og dynamikk. Lampene er fra Ikea. Fargekoden på stolene er NCS S 1080-Y80R, og på bordet, NCS S 7000-N glans 60.
UTNYTTET PLASSEN: 1. Det ble laget en smart arbeidskrok i hjørnet i stuen. Den plassbygde sofaen har en innebygget kasse i enden, den bidrar til å holde madrassen på plass, og kan også brukes til oppbevaring. 2. I hver ende av den spesiallagde sofaen er det bygget løsninger for oppbevaring. På den ene siden er det også en bordflate, hvor en kan sette fra seg pc, pynt, bøker, og andre ting. 3. Eieren hadde spisestuestolene og bordet fra før. Bordet ble malt grått og stolene i en sterk rødfarge. De ble også trukket med nytt tekstil fra Ikea. Rødfargen er valgt for å få inn impulser fra Japan. I det store skapet, bygd opp av kjøkkenmoduler fra Ikea, er det rikelig med oppbevaringsplass. Interiørarkitekten har laget en nisje for å gi veggen liv – og dynamikk. Lampene er fra Ikea. Fargekoden på stolene er NCS S 1080-Y80R, og på bordet, NCS S 7000-N glans 60. Foto: FOTO: Espen Grønli

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning