hva dekker husforsikring

Skader som kommer over tid dekkes ikke av forsikringen

De må oppstå plutselig for å dekkes.

HVA DEKKER HUSFORSIKRING: Dryppende rør som forårsaker skader dekkes ikke alltid av forsikringen, særlig dersom det er snakk om rust eller tæring.
HVA DEKKER HUSFORSIKRING: Dryppende rør som forårsaker skader dekkes ikke alltid av forsikringen, særlig dersom det er snakk om rust eller tæring. Foto: ThinkStock
Publisert Oppdatert

Du tenker kanskje at boligforsikringen dekker det meste av det som kan skje med boligen din.

I mange tilfeller har du rett, men det er noen skadesituasjoner den ikke dekker. Og disse kan det være fornuftig å være klar over, blant annet med hensyn på vedlikehold.

- Generelt kan man si at det skal en plutselig hendelse til for at en skade skal dekkes av husforsikringen, sier kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens.

Han legger til at man som forsikringstaker har en plikt til å drive et jevnlig vedlikehold.

- Det som hører inn under normalt vedlikehold, dekkes derfor som hovedregel ikke av forsikringen, utdyper Irgens.

- Gjennomgående dekkes heller ikke skader som følger av vanlig slitasje og elde. Og dersom det oppstår en plutselig skade som følge av manglende vedlikehold, vil man risikere å få avkortning i forsikringsutbetalingen.

Han råder generelt til å lese igjennom både vilkårene og sikkerhetsforskriftene, slik at man gjør seg kjent med hva forsikringen dekker og hvilke plikter man har.

Heksesot

Mange boligeiere har opplevd at de har fått vegger og tak sotet ned. I mange av disse tilfellene er det snakk om såkalt heksesot. Ifølge kommunikasjonsdirekør Christian Brostad i Sparebank 1 Gruppen vil dette vanligvis ikke dekkes av en vanlig boligforsikring.

Et søk i sakene hos Finansklagenemnda (FinKN) viser imidlertid at dersom det er snakk om en plutselig nedsoting, så vil det kunne bli dekket av forsikringen. I en sak avviste forsikringsselskapet kravet fordi de mente det var å anse som heksesot og derfor ikke dekket, fordi slike skader vanligvis utvikler seg over tid.

Men Finansklagenemnda var av den oppfatning at skaden hadde oppstått plutselig og derfor måtte den dekkes.

Vannskader

Vannskader er imidlertid en skadetype hvor det ikke er et absolutt krav at skaden må oppstå plutselig, blant annet fordi rørskader som oppstår over tid kan være vanskelige å oppdage.

LEKKASJE: Vann på avveie er en gjenganger i forsikringsoppgjørene. Lekkasjer som oppstår over tid, for eksempel fra stoppekranen, vil i mange tilfeller ikke dekkes av forsikringen dersom det oppstår skader. Kravet er skaden oppstår plutselig og uforutsett.
LEKKASJE: Vann på avveie er en gjenganger i forsikringsoppgjørene. Lekkasjer som oppstår over tid, for eksempel fra stoppekranen, vil i mange tilfeller ikke dekkes av forsikringen dersom det oppstår skader. Kravet er skaden oppstår plutselig og uforutsett. Foto: Alexander Berg jr.

- Når det gjelder tretthetsbrudd som oppstår over tid, vil hovedregelen være at følgeskadene dekkes av forsikringen mens reparasjonen av rørene faller utenfor, forklarer Irgens.

Men dersom du har kjent til rørets svakhet, blant annet ved at du har sett at det har dryppet men ikke foretatt deg noe, vil det kunne medføre en avkortning i forsikringsutbetalingen.

Men ikke rust

Flere avgjørelser i FinKN viser at vannlekkasjer som følge av korrosjon og rust vanligvis ikke omfattes av den vanlige boligforsikringen.

"Det er på det rene at skader på rør som er vesentlig forringet ved korrosjon eller annen tæring på vannledninger m.v., er unntatt fra dekningen. Etter nemndas mening gjelder dette hva enten skaden er en følge av punktkorrosjon eller annen tæring. Selv om en slik skade kan oppstå raskere enn det som er vanlig for slike skader, er den likevel ikke 'plutselig og uforutsett' i vilkårenes forstand", skriver nemnda i en av sine avgjørelser.

- I noen tilfeller vil det likevel måtte foretas skjønn, utdyper Irgens.

- Dersom et rør plutselig begynner å lekke fordi det er gammelt, vil man kunne få dekket følgeskadene dersom de er vanskelige å oppdage, typisk dersom de er inne i en vegg eller tilsvarende. Dersom derimot røret under kjøkkenvasken er lekk og det stadig renner vann ut på gulvet og det oppstår skader, vil man ikke få dekket det, fordi man har en utbedringsplikt.

RÅTE OG MUGG: Her har det oppstått kondensskader på vinduene. Utgifter til utskifting av disse vil vanligvis ikke bli dekket av forsikringen.
RÅTE OG MUGG: Her har det oppstått kondensskader på vinduene. Utgifter til utskifting av disse vil vanligvis ikke bli dekket av forsikringen. Foto: Alexander Berg jr.

Vannsøl og kondens

Det som helt klart ikke vil bli dekket av en boligforsikring, er skader som følger av vannsøl du selv har forårsaket.

- For eksempel er det slik at dersom du søler vann på parketten, vil ikke det dekkes av forsikringen dersom det oppstår skader på parketten, sier Christian Brostad.

Brostad legger til at skader som følge av kondens heller ikke dekkes. Så om du stadig dusjer med dørene åpne og det etter hvert danner seg råte og mugg i deler av boligen, vil ikke disse skadene dekkes av forsikringen.

Råte og mugg

Men man er ikke helt fortapt om det skulle oppstå råte-, mugg- eller for den saks skyld insekts- eller gnagerskader, fordi man kan tegne en tilleggsforsikring som dekker slike skadetilfeller.

Ifølge Brostad er det også flere andre skadetilfeller som ikke dekkes av den generelle boligforsikringen men som omfattes av en utvidet forsikring.

- Det gjelder blant annet følgeskader av utett tak, utett våtrom og andre utettheter.

Les også: Skjeggkre er veldig ekkel og nesten umulig å bli kvitt

MUS OG ROTTER: Skader forårsaket av gnagere eller insekter dekkes vanligvis ikke av forsikringen, men man kan tegne en ekstraforsikring.
MUS OG ROTTER: Skader forårsaket av gnagere eller insekter dekkes vanligvis ikke av forsikringen, men man kan tegne en ekstraforsikring. Foto: Lennart Falk/Anticimex

Setningsskader

Over tid vil en grunnmur som står på løsmasser bevege seg som følge av at grunnen endrer seg. Dersom det skulle føre til skader på grunnmuren, vil dette ifølge Irgens ikke dekkes av boligforsikringen.

Om man i det hele tatt skal få mulighet til å få slike skader dekket på forsikringen, må setningsskadene oppstå plutselig.

- Man kan tegne tilleggsforsikring for å få slike skader dekket, men det forutsetter at skadene har kommet plutselig og uforutsett, utdyper Irgens.

Dårlige konstruksjoner.

Ifølge Christian Brostad vil det generelt være slik at skader som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering ikke dekkes.

- Og skader som skyldes materialfeil, svak eller feil konstruksjon eller uriktig montering vil heller ikke omfattes av forsikringen.

Ekstraforsikring

Hovedregelen er altså at skader må ha oppstått plutselig og uventet om de skal dekkes av forsikringen. Skader som har oppstått over tid, eller som følge av manglende vedlikehold, dekkes generelt ikke.

En tilleggsforsikring vil imidlertid gi dekning på noen områder, slik som nevnt ovenfor om setningssetningsskader.

- Bygningsskader kan bli dyre å utbedre, derfor kan det være fornuftig å vurdere en ekstraforsikring, sier Irgens.

SETNINGSSKADER: Kostnader til utbedring av setningsskader dekkes vanligvis ikke av forsikringen, men man kan tegne en tilleggsforsikring som dekker plutselige skader.
SETNINGSSKADER: Kostnader til utbedring av setningsskader dekkes vanligvis ikke av forsikringen, men man kan tegne en tilleggsforsikring som dekker plutselige skader. Foto: Alexander Berg jr.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning