Reklamasjon og garanti på hvitevarer

Så lenge skal vaskemaskinen holde

Du kan klage på vaskemaskinen din i inntil fem år. Mange tror det bare er to.

REKLAMASJON OG GARANTI PÅ HVITEVARER: Du kan klage på feil ved vaskemaskinen eller kjøleskapet ditt i inntil 5 år. Mange tror det bare er to.
REKLAMASJON OG GARANTI PÅ HVITEVARER: Du kan klage på feil ved vaskemaskinen eller kjøleskapet ditt i inntil 5 år. Mange tror det bare er to. Foto: Scanpix
Publisert Oppdatert

Mange forbrukere sliter med å skille mellom garanti og reklamasjonsrett

- En garanti skal gi deg bedre rettigheter enn det loven gir deg, sier leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst.

Når du handler som forbruker så har du uansett et vern i forbrukerkjøpsloven. Siden en ikke kan gjøre en avtale som er mindre gunstig enn det loven sier, må garantien være bedre enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage, eller reklamere på mangler ved en vare innen en bestemt frist - normalt innen to år.

- Hvis ikke har garantien ingen funksjon for forbrukeren. Ofte er innholdet i garantien at butikken gir bedre klagefrist, eller at de lover at det ikke er noen diskusjon på mangelen, altså at du får bytte eller reparere uansett skade, forklarer Høst.

Hender det at garantien er dårligere enn reklamasjonsretten?

GARANTI

En avtale mellom kjøper og selger som gir deg rettigheter til å klage hvis det oppstår feil på varen.

Som oftest er den 1 år.

I noen tilfeller kan den være bedre enn loven. Du kan for eksempel få ti års garanti på en vaskemaskin, mens du etter loven har fem år.

- Det hender at den er dårligere. Jeg tror folk synes det høres bra ut når butikken garanterer noe, og vi ser at garantiene kan være litt villedende av og til, sier Høst.

5 års frist for hvitevarer

Det eneste som skiller reklamasjonsretten på hvitevarer fra andre, billigere produkter, er klagefristen.

- Vi skiller mellom 2 og 5 års frist. For produkter med forventet levetid som er lenger enn 2 år, så er det 5 års klagefrist, sier administrerende direktør i Elektronikkbransjen, Jan Adelsten Røsholm.

REKLAMASJON

Rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år.

Det er 5 års reklamasjonsrett for varer som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

Det er ofte store og relativt dyre produkter som faller innunder denne kategorien. Et typisk produkt som har 2 års klagefrist er en hårføner til 200 kroner.

- Folk forveksler reklamasjon og garanti konstant. Det gjelder ikke bare forbrukerne, men også bransjen. De bruker begrepene litt om hverandre, og det skjønner jeg. Skillet mellom de to kan være litt vanskelig å holde styr på, forteller Røsholm.

Les også: Velg riktige hvitevarer etter ditt behov

Dette dekker reklamasjonsretten

Hvis hvitevaren du har kjøpt har en feil eller mangel kan du klage til selger på bakgrunn av reklamasjonsretten.

- Om det skyldes en utenforliggende årsak, som for eksempel lynnedslag eller spiker i lomma på buksen du kastet i vaskemaskinen, vil du ikke få reklamasjon. Det gjelder kun hvis det er produksjonsfeil på produktet, forklarer Røsholm.

Derfor må du dekke reparasjonen selv, om du skulle være så uheldig å ødelegge vaskemaskinen på egenhånd. En eventuell produksjonsfeil kan være vanskelig å oppdage.

- En produksjonsfeil merker du med én gang du mottar varen, eller så kommer det til syne etter en periode. For eksempel hvis det er en ledning som er litt løs, forklarer bransjeforeningslederen.

Mange er ikke klar over hva reklamasjonsretten innebærer og krever ny vare selv om de selv er ansvarlig for skaden på hvitevaren.

- En vanlig misforståelse er at en tror at en kan reklamere uansett feil, så lenge du er innenfor fristen, supplerer Høst i Forbrukerrådet.

Les også: Slik klager du på håndverkeren

Du har ikke rett på ny vare – med én gang

- Selger har rett til å reparere samme feil to ganger. Det er det mange som ikke er så fornøyd med. De vil ha en ny vare og tror ofte at en kan heve kjøpet med én gang, sier Høst i Forbrukerrådet.

Om samme mangel skjer en tredje gang, kan du heve kjøpet og få igjen pengene. Det hender likevel at noen butikker gir deg ny vare med én gang, om det er dyrere å reparere, men for hvitevarer vil ikke dette være så ofte.

- Det er litt opp til produsent og leverandør. Vi ser at det ofte er ombytte på billigere varer, mens produsenten velger å reparere dyrere varer, sier Røsholm.

Han mener forbrukervernet i Norge er i særklasse på verdensbasis. Bare i Sverige har de maksimalt 3 års klagefrist.

- 5 års reklamasjonsrett er veldig bra sammenlignet med andre land. Danmark og EU har to års frist, mens Spania bare har noen få måneder, forklarer Røsholm.

Om du derimot skulle kjøpe vaskemaskinen din på nett, er det reglene i landet til nettbutikken som gjelder.

Les også: Dette må du tenke på før du kjøper nytt kjøleskap

Be om låneprodukt

Generelt har du som forbruker rett på et låneprodukt hvis reparasjonen tar mer enn en uke og du har behov for varen i mellomtiden. Dette vil som oftest gjelde for hvitevarer.

- Da må butikken låne ut en erstatning for den hvitevaren som repareres i mellomtiden, selv om det koster mye å kjøre den ut til deg, forteller Høst.

Hun anbefaler forbrukerne å stå på det kravet om butikken hevder at de, for eksempel, er tomme for låneprodukter.

- De har fortsatt krav på det selv om butikken ikke har det inne. Dette er fort noe det kan bli en tvist av, fortsetter hun.

Slik klager du riktig – husk kvittering

Det er spesielt to ting som er viktig for at klagen skal være gyldig: Skriftlig klage og dokumentasjon på kjøp.

- Klag direkte til selger. Det er et krav for å få saken videre og du må kunne dokumentere at du har gjort det, forklarer Høst.

Derfor, hvis du ringer inn for å klage bør du sende en mail rett etterpå. Da har du skriftlig bevis på at selger har mottatt klagen og du kan unngå eventuelle diskusjoner go misforståelser i etterkant.

- I tillegg så må du bevise at du har kjøpt varen. Her er kjøpskvitteringen viktig. Mange butikker tilbyr å lagre kvitteringen for deg, supplerer Røsholm.

Det er derimot ikke krav om å vise kvittering om du skal klage, hvis du kan dokumentere kjøpet på en annen måte.

- Da holder med en bankutskrift hvor summen stemmer varens verdi. Kan du ikke dokumentere kjøpet i det hele tatt, kan butikken velge å avvise klagen din, sier Røsholm.

Hvis det har gått mindre enn seks måneder siden du kjøpte varen, trenger du ikke bevise at det er en produksjonsfeil.

- Da er det en feil som selger må stå ansvarlig for. Etter seks måneder må butikken sjekke varen og se hva som kan være årsaken til feilen, forklarer Høst.

Les også: Grunnene til at du ikke bør velge svart arbeid

Søk meklingshjelp

Om du ikke blir enig med selger i klagesaken kan du søke hjelp hos Forbrukerrådet. Det finnes egne skjema på nettsidene til Forbrukerrådet for å klage inn en reklamasjonssak.

- Da mekler vi for begge partene. Vi tar ikke stilling til hvem som har rett eller feil, men prøver å få til en god løsning som begge parter kan leve med, forklarer Høst.

Hun forteller at en vanlig misoppfatning er at Forbrukerrådet går inn som ”advokat” på forbrukerens vegne. Deres mål er derimot å komme frem til en god løsning. Og det er mange som søker hjelp.

- Hittil i år har forbrukerrådet mottatt 836 spørsmål og 113 klager om hvitevarer, sier lederen for forbrukerdialog.

Tvisten går ofte på om det er en brukerfeil eller produksjonsfeil og dermed på hvem som har ansvaret for å betale for reparasjon av hvitevaren.

- En vanlig misforståelse er at en tror at en kan reklamere uansett feil, så lenge du er innenfor fristen, sier Høst.

Om du fortsatt ikke kommer til enighet med selgeren, selv med Forbrukerrådets hjelp, må en ta saken videre i rettssystemet. I følge Høst er det flere saker som går til Forliksrådet, da dette ikke er så dyrt, men er ikke kjent med at det har vært saker om reklamasjon på hvitevarer oppe i retten.

Tilleggforsikringer du ikke trenger

Du har sikkert blitt spurt om du ikke skal tegne en forsikringsavtale på vaskemaskinen, mobilen eller tilsvarende da du var i butikken, i tilfelle den ved et uhell skulle bli skadet og må repareres eller byttes ut.

Sannsynligvis trenger du ikke en slik forsikring.

- Vi mener at vi i Norge har et meget godt utbygd forbrukervern gjennom Forbrukerkjøpsloven. I tillegg er de fleste forbrukere også godt dekket hva gjelder tyveri og ulykke gjennom sine innbo- og reiseforsikringer, sier juridisk rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerråde.

Forbrukerrådet er generelt kritiske til denne typen forsikringer, blant annet fordi de mener de er uklare og bidrar til å utvanne den rettsbeskyttelsen forbrukerne allerede har.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning