Villmarkspanel

Hvordan skal panelet best monteres?

Publisert Oppdatert

I 2005 satt jeg opp et uthus som ble kledd med villmarkpanel. Problemet er at overliggeren har kuvet seg på de fleste lengdene. Hva er riktig metode ved montering av denne type panel for å ungå problemet?

På forhånd takk.

Alle bord som er flaskskåret, dvs. de er skåret slik at årringene går som en bue gjennom kortenden, vil kuve seg, og med margsiden som det "høyeste" punkt.

Bord som er kantskåret, altså hvor årringene går mer eller mindre loddrett gjennom kortenden, vil nesten ikke kuve i det hele tatt.

En gammel regel sier at kantskårne bord kan settes opp vilkårlig., mens flaskskårne bord helst skal ha margsiden inn når det gjelder underliggerne, margsiden ut når det gjelder overliggerne. Alternativt (men ikke fullt så bra) kan være at både underligger og overligger har margsiden ut. Dermed krummer overliggeren seg inntil underliggerne, og gir en relativt tett vegg.

Men husk at spikrene må være grove nok (iallfall 95 mm til 22 mm tykkelse) og at overliggerens spikre ikke også går gjennom underliggeren, men treffer ved siden av.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning