Innløsning av punktfestet tomt

En grunneier kan ikke nekte innløsning bare fordi det dreier seg om punktfeste.

Publisert Oppdatert

Vi har hytte på et punktfeste og har krevd innløsning iht. tomtefestelovens regler. Ettersom festeretten pr. definisjon omfatter grunnen under hytta, er vi avhengig av å få oppmålt en fornuftig tomt utover dette. Grunneier mener at vi ikke kan få tildelt større tomt enn vi har hatt og at innløsningensretten ved punktfeste derfor er illusorisk. Hva gjør vi?

Det er for så vidt riktig at tomtefesteloven ikke har bestemmelser som sier noe om hvor stor tomten skal bli ved innløsning av punktfester. Men dette har ingen betydning for retten til innløsning av punktfester. Dersom partene ikke blir enige om størrelsen på tomten kan de nemlig be Fylkesmannen avgjøre hva som skal følge med ved innløsning, herunder størrelsen på tomten. Så grunneier kommer nok ikke unna innløsning på det grunnlaget!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning