Test av hyttedo: forbrenningstoalett

Forbrenningstoalett

Du har kanskje denne hyttedoen?

Publisert Oppdatert

Eiere av forbrenningstoalett

Antall svar: 135

1. Har hatt utedoen i snitt: 4,6 år. Det eldste er 13 år og de yngste er en måned.

2. Eierne av denne type hyttedo synes det var i forholdsvis enkelt å installere det selv, i snitt svarte de 1,9 hvor 1 er latterlig enkelt og 5 var nesten umulig.

3. De aller fleste synes utedoen er enkel å bruke og rengjøre. I snitt ble poengsummen 1,9  hvor 1 var latterlig enkel og 5 var nesten umulig.

4. De fleste hytteeierne er nesten ikke plaget med lukt inne i toalettrommet. I snitt ble det 1,5 hvor 1 var aldri og 5 er hele tiden.

5.  En gjennomsnittlig oppfattelse av at doen er svært enkel å tømme. Snittet her landet på 1,5.

6. 2,3 ble snittet hvor hytteeierne svarte på hvor krevende ettersyn og vedlikehold av toalettet er. 1 er aldri og 5 er to ganger i året.

Hele 135 svar fikk vi inn fra eiere av denne typen hyttedo.  De aller fleste er fornøyde. Leverandøren Cinderella er dominerende; hele 114 av dem som svarte på undersøkelsen har et forbrenningtoalett fra denne produsenten. Deretter kommer Incinolet med 20 svar og kun én bruker er innehaver av et forbrenningstoalett fra Mulltoa. Sistnevnte har vi valgt å ikke presentere  i testen av forbrenningstoalett da det ikke var sendt inn noen kommentarer til hyttedoen. Produktet skiller seg ikke ut fra de andre når det gjelder spørsmålene som ble besvart.

Når det gjelder svarene fra hytteeierne som har et forbrenningstoalett fra Cinderella, har vi valgt å dele dem opp i fire ulike kategorier: Cinderella, Cinderella Gas og Cinderella på strøm. Produsenten har to ulike modeller som går på strøm: Cinderella Comfort og Cinderella Classic. Men siden fem av svarene vi mottok ikke sier noe om spesifikk modell som går på strøm, har vi valgt å presentere svarene under samme kategori;Cinderella på strøm.

Det var også hele 91 som har oppgitt Cinderella som produktnavn uten å opplyse om de har en modell som går på gass eller strøm. Vi har derfor valgt å presentere alle svarene i en egen kategori som vi navngir for Cinderella.

Eierne har hatt hyttedoen i snitt i nesten fem år. Alle brukerne av forbrenningstoalett mener det var helt middels å installere. De fleste oppgir at de har installert det selv, mens et fåtall skriver at doen var installert da de kjøpte hytta eller at de har fått en profesjonell til å installere forbrenningstoalettet for dem.

De aller fleste synes forbrenningstoalettet er enkel å bruke, og det luker lite. De aller de fleste synes det er helt middels å rengjøre mens enkelte mener det er en smule komplisert å tømme.  Grunnen til dette er at de b.l a skriver:

– Ufullstendig forbrenning tross gjentatt service

– Det er ikke komplisert men tidkrevende. Det må tre til fire runder med skylling og kost for å gjøre skåla rein.

– Skal i utgangspunktet være enkelt, men med barn i huset eller gjester må doen tømmes daglig. Ellers risikerer du at det renner over og utover gulvet. Toalettløsningen øker stressnivået mitt og vi skal bytte den ut med en Snurredass.

Cinderella hyttedo

Det er mange som er fornøyde med forbrenningstoalettet fra denne produsenten. Brukerne skriver at det er enkelt å bruke når man har satt seg litt inn i det og at det har økt komforten på hytta. At toalettet tar liten plass og at toalettrommet så å si er luktfritt, er også noe folk trekker frem som positivt. Andre positive kommentarer er at det er hygienisk og kun krever et hul i veggen til utlufting.

"Vi har fått et toalettsystem på hytta som er perfekt for oss. Toalettet er enkelt å holde rent og vi sipper bark og sånne ting."

"Hadde utedo før, og eneste jeg angrer på var at jeg ikke kjøpte en Cinderella forbrenningstoalett før!"

Det er likevel en del negative tilbakemeldinger i denne hyttedo-testen. De aller fleste nevner ikke kapasiteten på hyttedoen, men noen påpeker at de synes hyttedoen er for liten når det er mange på hytten samtidig. I tillegg er det enkelte som har opplevd mye trøbbel i forhold til ting som har gått i stykker og servicen på hyttedoen. At det har startet å brenne i doen er også noe som nevnes, og at restavfallet av og til er litt fastbrent i metallbeholderen.

"Allerede i fjor ble det trøbbel med toalettet. Luken ville ikke lukkes etter besøk. Viste seg etter service og masse feilsøkning at toalettet ikke tåler fuktighet. Vi har hatt masse trøbbel med dette toaletter. En skikkelig mandagsdo", er en av tilbakemeldingene vi har fått.

"Det var vanskelig å få god nok trekk til at forbrenningen fungerte som den skulle. Toalettet begynte også å brenne med åpen luke et par ganger i forbindelse med barns bruk av det. Vi har nå byttet toalett til Jets på grunn av brannfaren og den dårlige forbrenningen", skriver en annen.

Kun en tilbakemelding gjelder pris. Hytteeieren synes det er altfor dyrt med denne type hyttedo. De skriver at det har vært veldig nøye med renhold og bruk, men at brenneren likevel ble ødelagt etter bare to år og at garantien da ikke gjaldt lenger. Dette kostet dem mye penger, og de mener forbrenningstoalettet fra Cinderella ikke er verdt prisen. Årsmodellen de har er 2006 og at det har blitt en dyr hyttedo.

Cinderella Gas hyttedo

De ti hytteeierne som skriver at de har Cinderella Gas er i snitt like fornøyde som de som ikke presiserer hvilken type Cinderella de har på hytta. "Et ypperlig valg og ingen lukt" er en av kommentarene. En annen sier de har hatt hyttedoen i fem år og at det har fungert knirkefritt. Av negative bemerkninger det det spesielt sjenanse under brenning som nevnes av de fleste.

Et lite hjertesukk fra en av brukerne er at hyttedoen kan plutselig varsle om en eller annen feil uten at du forstår hvorfor eller hvordan feilen oppstår: "Du kan ringe for å få hjelp, men ikke i helgene. Service på toalettet er i Oslo og ventetiden er da cirka 14 dager .Vår hytte ligger 25 mil derfra, og du må være to for å demontere toalettet og det samme for å sette det å plass igjen. Firmaet som selger dette produktet bør kurse ansatte i forretninger som selger hytteutstyr i distrikter der folk har hytter. Det er jo her man har bruk for denne type toaletter".

Cinderella på strøm (Comfort, Classic og produkter oppgitt som Cinderella på strøm)

Ingen av svarene skiller seg spesielt ut fra kommentarene som nevnes under produktet Cinderella eller Cinderella Gas. De fleste nevner at det er luktfritt mens noen også nevner at det ikke lukter svakt brent. Samme nevnes når det gjelder det å ta lite plass, det er enkelt å tømme og lett å rengjøre.

Av negative ting som nevnes er at det bruker litt mye strøm og at det blinker for feilmelding uten at det egentlig er noe galt.

To tips nevnes også: Det ene er viktigheten av å følge bruksanvisningen ved montering, spesielt med lengden på avtrekksrøret. Det anbefales en service hos leverandør hvert tredje år hvis det er mye i bruk, og dersom det er mange jenter som benytter seg av toalettfasilitetene med påfølgende mye tissing, anbefaler hytteeieren en utgave med urinseparasjon. Det andre tipser er at man bør kunne ta inn luften gjennom gulvet under selve toalettet. Dette er fordi vedkommende mener at andre løsninger for lufting vil gjøre rommet gulvkaldt om vinteren.

Incinolet hyttedo

Flere av eierne av et forbrenningstoalett fra Incinolet lot være å sende inn kommentarer til hyttedoen, men svarene som gjelder hvor enkelt det er å bruke, rengjøre og vedlikeholde skiller seg litt  ut i forhold til de som har et forbrenningstoalett fra Cinderella. De fleste har mer negative ting å si om Incinolet; som at det er litt mye støy ved brenne- og nedkjølingsprosessen, at det ikke fungerer optimalt når det er mange folk som skal bruke det over lengre tid og det er dårlig forbrenning. Kun en av brukerne som eier denne type hyttedo skriver at det er helt greit.

"Toalettet fungerer ikke når det blir så intensiv bruk som hos oss. Sekt til ti personer over lengre tid med unger så brenner toalettet hele døgnet og det tåler det ikke. Byttet brenner to ganger og nå røyk styringen på tid og temperatur. Har byttet det ut med snurredass."

"Vi er egentlig ikke fornøyde med en hyttedo til den prisen."

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning