Eiendomsskatt

Hvilket takstgrunnlag skal benyttes ved beregning av eiendomsskatt?

Publisert Oppdatert

Vi har fått utskrevet eiendomsskatt på 3,5 promille av avholdt takst. Vi lurer på om kommunen har rett til bruke en takst som i dette tilfelle er 80 % høyere enn den verdi som brukes i den ordinære ligning ved fastsettelse av inntekts- og formuesskatt.

I prinsippet er det en slags markedsverdi som utgjør grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Det grunnlaget som benyttes ved fastsettelse av inntekts- og formuesskatt ved den ordinære ligning er særskilt fastsatte ligningsverdier som ikke har noe med takst og markedsverdi. Så svaret på spørsmålet ditt blir nok at de kan gjøre det.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning