Kjøpe hytte ved sjøen

Dette må du sjekke før du kjøper hytte ved sjøen

Her er sjekklisten.

SJØNÆR: Det er hytter på fastland, men nær sjøen som er de mest attraktive. Gode solforhold er også viktig for de fleste.
SJØNÆR: Det er hytter på fastland, men nær sjøen som er de mest attraktive. Gode solforhold er også viktig for de fleste. Foto: Illustrasjonsfoto: Per Erik Jæger
Publisert Oppdatert

Fjorårets varme sommer og den lave renta satte fart i hyttemarkedet. Det er særlig på sommerhyttene at den sterke veksten er synlig. Det er hytter på fastland, men nær sjøen, som er de mest attraktive. Nå ønsker folk kort reisevei og enkel adkomst.

Det er mange ting å ta hensyn til ved hyttekjøp, og beliggenhet er bare en av dem. Er du en av dem som ønsker å kjøpe deg hytte kan det være lurt å lage seg en sjekkliste over de punktene som er viktige før du starter hyttejakten.

Beliggenhet og reisevei

Det er naturlig å velge beliggenhet først, deretter hytta. Ta utgangspunkt i hvilke interesser dere har, om dere har familie eller venner i nærheten og andre elementer som er viktige for dere.

- Tidligere var beliggenhet det viktigste for de fleste, men i dag er det flere andre faktorer som også spiller inn, sier Tore Solberg, eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1- Vestfold. Kort reisevei er avgjørende for mange, særlig siden flere og flere velger å jobbe fra hytta. Bilvei frem til hytta og beliggenheten på fastland er blitt viktigere for mange de siste årene.

- Gode solforhold veier ofte tyngre enn bra utsikt, sier Solberg. Men begge deler er en stor bonus. Det kan være lurt å sjekke sol- og vindforholdene ved akkurat den hytta dere ser på. Er hyttekjøpet tenkt som en investering kan nærheten til sjøen være en avgjørende faktor. Jo nærmere jo bedre.

Fiks ferdig

Flere ønsker å komme til en ferdig hytte, slik at de slipper å bygge om og på hytta. De betaler gjerne litt ekstra for å komme til dekket bord. Føler man likevel behov for å gjøre endringer er det flere punkter som bør sjekkes før hytta kjøpes.

- Hvilket område hytta hører til? Ligger det noen planer der fra kommunen? Sjekk kommuneplanens arealdel.

- Er det et grøntområde?

- Er det et eksisterende hytteområde?

- Ligger det innenfor eller utenfor 100-metersbeltet?

- Det er viktig å huske at i LNF-områdene (landbruks-, natur- og friluftsområde) er hovedregelen at det er byggeforbud, forklarer advokat Harald Ramm fra Langseth advokatfirma. Det gjelder også utvidelse av eksisterende hytter. Vi ser likevel at kommunene i utfyllende bestemmelser i arealdelen av kommuneplanen gir enkelte åpninger for utvidelser inntil en viss størrelse. Men dette varierer fra kommune til kommune. Det er derfor lurt å sjekke med kommunen der hytta ligger hva som gjelder for det aktuelle område når det gjelder mulige utvidelser.

Få teknisk vurdering

En utfordring kan være at mange feil og mangler ved en hytte er vanskelig å oppdage.

- Det kan for eksempel være feil med drenering og fundamentering hvor man ofte må grave for å sjekke tilstanden, forteller Ramm. Vi har også  mange saker hvor bjelkelag under gulv er råttent på grunn av manglende lufting. Andre svake punkter er piper og pipegjennomføring og vinduer.

- Vårt råd er at en kjøper bør engasjere en fagkyndig som kan gå gjennom hytta og vurdere forholdene før kontrakt. Han vil raskt kunne registrer knirking i gulvet og fatte mistanke om det er noe galt. Råte vil også være lett å oppdage for en kyndig på grunn av lukten. Det er også lett å avdekke råte i vinduer og karmer med små stikkprøver med en lommekniv.

- Vi opererer med boligsalgsrapport, sier Kjetil Lossius fra Sørmegleren. Det er viktig å få en fornuftig, teknisk vurdering og en god oversikt over de byggetekniske forholdene.

 

KLAPPET OG KLART: Mange vil komme til en ferdig oppgradert hytte slik at de slipper å bygge om og pusse opp.
KLAPPET OG KLART: Mange vil komme til en ferdig oppgradert hytte slik at de slipper å bygge om og pusse opp. Foto: Per Erik Jæger

Vann og kloakk

De aller fleste ønsker seg i dag vann og avløp.

- Jeg opplever at mange vil ha samme standard som de har hjemme. Folk vil ha komfort sier Solberg. Det er viktig å forsikre seg om at det er godkjent avløp. Er det ikke vann og avløp bør man sjekke mulighetene for å få det.

Felling av trær

Mange kan være fristet til å felle trær for å få bedre utsikt. Om det er en mulighet eller ikke kommer an på hvem sin tomt trærne står på. Om det er et ønske å felle trær bør dette avklares med nabo eller grunneier før hytta kjøpes.

- Ikke ta utsagn om en ålreit nabo som tillater trehogst for god fisk, råder Solberg. Be selger ta byrden med trehogst med en gang, før et eventuelt salg.

FELLE TRÆR: Ønsker du å felle trær ved hytta du vil kjøpe bør du undersøke om dette er mulig før du underskriver kontrakten.
FELLE TRÆR: Ønsker du å felle trær ved hytta du vil kjøpe bør du undersøke om dette er mulig før du underskriver kontrakten. Foto: Per Erik Jæger

Er det veirett?

- En typisk fallgruve for mange er at de ikke har undersøkt om det er veirett frem til hytta, elle rom det er veirett for andre over eiendommen til hytta, påpeker Lossius.  Båtrett bør også sjekkes om man ønsker tilgang til brygge og båt.

Sjekk kontrakten nøye

Og sist men ikke minst, sjekk kontrakten. Er det festetomt eller eiet tomt?

- Det er viktig å være klar over at mange standardkontrakter som brukes ved salg av hytter pålegger kjøper en omfattende undersøkelsesplikt. Har ikke kjøper foretatt slike undersøkelser kan han ikke påberope seg feil og mangler som slike undersøkelser ville avdekket. Dette er særlig viktig når det gjelder eldre hytter som ofte er selvbygd og hvor kvaliteten varierer sterkt, sier advokat Ramm.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen