Test av hyttedo: Biologisk toalett

Biologisk toalett

Er du en av dem som har denne type hyttedo bør du lese dette.

Publisert Oppdatert

Spørsmål til eiere av biologisk toalett

1. Har hatt utedoet i snitt: 10,9 år. Det eldste er 40 år og det yngste er 1 år.

2. De 84 hytteeierne synes det var i snitt middels enkelt å installere det selv, i snitt så svarte de 2,5 hvor 1 er latterlig enkelt og 5 var nesten umulig.

3. Hvor enkelt er toalettet å bruke?

De aller fleste synes utedoen er enkel å bruke og rengjøre. I snitt ble poengsummen 1,6  hvor 1 var latterlig enkel og 5 var nesten umulig.

4. De fleste hytteeierne er lite plaget med lukt inne i toalettrommet. I snitt ble det 2 hvor 1 var aldri og 5 er hele tiden.

5. Helt gjennomsnittlig oppfattelse av om doen er enkel å tømme. Snittet her landet på 2,4.

6. 2,3 ble snittet hvor hytteeierne svarte på hvor krevende ettersyn og vedlikehold av toalettet er. 1 er aldri og 5 er to ganger i året.

 

84 hytteeiere har et biologisk toalett på hytta, og det er 11 ulike produkter som er representert i svarene vi fikk samlet inn. I gjennomsnitt synes alle det er middels vanskelig å installere hyttedoen selv, men den er enkel å bruke, rengjøre og tømme. Helt middels er gjennomsnittet også når det gjelder å vedlikeholde hyttedoen.

Litt komplisert

Det  var det bare fem svar som skilte seg negativt ut hvor folk mente det var alt for komplisert å tømme. Eierne av hyttedo fra Vera,TODO, Snurredass, Mullto og  Husquarna mener det er forholdsvis komplisert å tømme hyttedoen. Grunnen til dette er blant annet følgende:

Vera: "Selve tømmingen er ikke komplisert, men hvordan man blir kvitt innholdet i dunkene. Det samles for mye urin i bunnen, 3-4 centimeter, som er umulig å få bort da utløpet er cirka fem centimeter opp på bakveggen. Det burde være i bunnen for at det ikke skal fryse på vinteren. Dette lager ubehagelig lukt."

TODO: "Kompostering virket ikke og det er vanskelig å snu kammerne rundt i selve tanken da de blir tunge. De er også laget av tynt og dårlig materiale som sprekker og revner."

Snurredass: "Man må ha et egnet sted å grave det ned, men stort sett er det greit. Litt litt ekstra jobb. Har man en nedgravd type med lokk på toppen medfører dette at det er litt vanskelig å grave ut av kammeret."

Mulltoa: "Væsken fordamper ikke nok slik at ting renner ut over gulvet. Selve skuffen er vanskelig å få ren og med mer enn to brukere noen dager på rad fungerer ikke komposteringssystemet i det hele tatt."

Husquarna: "Må løfte og bære den ut. Det blir problem hvis det blir for fullt før en tømmer det."

Dette har vi gjort

Vi har valgt å presentere hyttedoer med samme produktnavn i samme gruppe og heller trekke frem spesifikke kommentarer til enkeltprodukter hvor dette er naturlig. En del av svarene som kom inn gjelder produktnavn som eierne ikke vet navnet på, eller navn som ikke eksisterer på produktsiden. Disse er tatt med i betraktningen når det gjelder svarene på de ulike spørsmålene vi stilte, men det er ikke tatt hensyn til kommentarene som ble sendt med.

Dette er fordi vi har valgt å bruke de innsendte kommentarene som en guide til leserne våre, og ved kommentarer tilknyttet hyttedo hvor eierne ikke vet hva produktnavnet er, har vi valgt å utelate disse. Produkter som bare en hytteeier har, har vi valgt å slå sammen i en samlet gruppe kalt "andre". Der hvor enkelte produkter skiller seg spesifikt ut med hensyn til kommentarer har vi valgt å presisere dette med produktnavnet.

Vera

25 hytteeiere har en hyttedo fra Vera og de er alle veldig fornøyde. De aller fleste kommenterer at de ikke har trøbbel med lukt ved bruk av vifte, at den er enkel å bruke og at den produserer god kompost. Kun én svarer at det er litt problematisk med tømming som nevnt tidligere i artikkelen, mens en annen kommenterer at det er litt problematisk å tømme urinen som legger seg i bunnen av hyttedoen.

Det er fem ulike produktnavn som er innsendt når det gjelder modeller fra Vera. Ti personer skriver at hyttedoen heter Vera, ni stykker svarer at de har Vera snurredass, fire svarer at de har Vera Pioner, to stykker svarer at de har Vera Lux og en svarer at de har Vera lux. Vi er litt usikre på om eierne av et Vera snurredass egentlig mener Snurredass eller en modell fra Vera, men vi har valgt å presentere dem som Vera snurredass siden det er dette som er oppgitt av leserne våre. Det er ikke noe spesielt som skiller svarene fra hverandre, men vi har likevel valgt å presentere dem hver for seg.

De ti brukerne av hyttedo navngitt som Vera skriver blant annet at hyttedoen er ukomplisert å bruke og at den fungerer fint til to voksne og to barn. Dette med vifte nevnes også, for at lukt skal forsvinne.

Det nevnes at det er nødvendig å tappe urin en til to ganger per sommer avhengig av hvor mange som bruker hyttedoen, og at fullt kammer er tungt når den skal flyttes (men dette løses ved å bruke sekketralle). Kun én bruker skriver at de ønsker seg veldig et forbrenningstoalett da det er mindre avfall.

Vera snurredass

Blandt de ni som svarte at hyttedoen er et Vera snurredass er det kun lovord å spore. Som en av brukerne skriver:

"Dette er enkelt. Lukk opp lokket og sett deg. Gjør det du skal og husk å lukke lokket når du er ferdig. Ingen fiksfakserier. Mange på hytta ingen problemer. Det er god daglig kapasitet, lite vedlikehold. Har bare lovord å si om denne hyttedoen."

Et par tips fra brukerne ser å bruke sanitærbark, eller grov ferdigbark etter hvert dobesøk. Da holder det seg luktfritt.

"Før jeg bruker grov ferdigbark som dekke etter bruk, har jeg tømt barken i en bastkurv og ristet den godt utenfor. Dermed forsvinner alt det fine melet, og jeg sitter igjen med ren bark. Dette fungerer mye bedre etter vår mening", skriver en av hytteeierne.

Vera Pioner

Fire hytteeiere har en hyttedo av typen Vera Pioner. De er også positive til denne type hyttedo, men nevner blant annet problematikken med å bli kvitt urinen i bunnen av toalettet. Som en av dem skriver:

"Det er litt problematisk å bli kvitt urinen i bunnen, da slangen er lagt ned i grunnen via støpt plate. Videre er den yngre generasjon ikke begeistret for å måtte tømme bøtter."

Lukt er heller ikke noe problem for hytteeiere med Vera Pioner og et tips om å legge utløpsrør eller slange lavt og gjennom gulvet kan være greit å notere seg.

Vera Lux og Vera Komfort

Tre hytteeiere har en hyttedo av typen Vera Lux eller Vera Komfort. Her var det ikke så mange kommentarer, men det nevnes at de produserer god kompost, men er ellers kostbart å kjøpe ekstra dunker.

Mulltoa

Det er 13 hyttedoer fra Mulltoa som er representert av de totalt 84 innsendte svarene. I gjennomsnitt er eierne av denne type hyttedo litt mer misfornøyd enn resten av de andre respondentene når det gjelder bruken av hyttedoen. Men det er likevel et par kommentarer som er positive.

En bruker forteller oss at hyttedoen fra Mulltoa er en velfungerende biodo som gir hele familien en følelse av å være miljøbevisste.

"Når vi tar ut 8-10 bøtter jord uten lukt, har vi en følelse av at vi tar vare på miljøet. Doen har fungert effektivt i 40 år. Alt vi må gjøre er å tilsette noe torv med litt innblandet kalk. Vi har en elektrisk vifte over taket som holder luftsirkulasjonen i orden", skriver de i testen.

En annen skriver at hyttedoen kunne ha kompostert litt bedre, men de har hytte i kaldt strøk så dette kan kanskje være noe av grunnen. De er ellers veldig fornøyd, og med en vindvifte på taket fører det også til minimalt med lukt.

Det er også en som skriver at lukt i toalettrommet forsvant helt da de monterte en ventil i setehøyde bak hyttedoen. Samme bruker kommer også med er tips om å bruke bark og kalk for å unngå problemer med insekter.

"Om sommeren må en være nøye med bark og kalk i doen for å unngå å få fluer i toalettrommet. Er en oppmerksom på dette er det ikke noe problemer. Vi fikk fluer første sommeren, og jeg vil kalle det en nybegynnertabbe som ikke har skjedd siden."

En gledens dag da det ble solgt

Brukere som ikke var så fornøyde med hyttedoen skriver at det aldri har fungert godt, og at det er umulig å regulere spesielt ved helgebruk, men også ved bruk over lengre tid. I tillegg er det en som kommenterer at det er en fryktelig hyttedo å tømme da mekanismen ikke fungerer som den skal.

"En gledens dag da det ble solgt", skriver en annen. Det griset til gulvet ved tømming da inneholdet gikk over kanten på samleskuffen.

"Det er ubrukelig om vinteren. Tok flere dager før det var tint opp og vi måtte sette på veldig mye strøm for å få varmet opp toalettrommet slik at hyttedoen kunne tas i bruk igjen. Eneste fordelen med Mulltoa er at den gir godt materiale til kompostdunken."

Et tips fra en eier av Mulltoa er greit å få med seg: "De første årene var vi ikke så flinke til å bruke riktig dopapirtype, hvorpå disse surret seg rundt knivene og rørepinnen, og titt og ofte gjorde at hele røremekanismen stoppet opp og et par brudd på stiften som kobler rørepinnen til motoren. Det igjen har da medført at doen har måttet bli tømt for hånd (ikke en spesielt tilfredsstillende oppgave). Etter å innsett dette gikk vi over til å kaste papiret i en egen separat søppelbeholder, hvorpå vi har vært så og si helt forskånet fra andre problemer enn korte perioder med lukt som følge av feil innstilling på varmeelementet i kombinasjon med at vi har hatt større innrykk av familie og venner på hytta. Også viktig å røre i doen hvis den ikke har vært brukt på en stund, da stiften på rørepinnen fort kan gå hvis knivene har satt seg fast pga tørket halvkompost."

Snurredass

Denne type hyttedo er representert med 18 innsendte svar. Her var det gjennomgående positive kommentarer, med unntak av et par stykker som synes det kan lukte urin til tross for vinddrevet vifte over tak og en som mener at hyttedoen er ubrukelig uten vifte.

"Doen er luktfri når avtrekksviften i lufterøret er slått på. Den var ikke montert som standardutstyr og er satt inn i etterkant. Det er sterk lukt uten vifte/ubrukelig do. Snurredass bør selges med vifte som standardutstyr."

De fleste synes likevel ikke det lukter spesielt vondt fra snurredassen. Unntaket er ved tømming eller hvis strømmen går. Det at den ikke krever noen ressurser eller ikke forurenser er det også en som påpeker.

Smarte løsninger

"Blir kald i baken om vinteren og det blir kaldt i rommet på grunn av behov for ventiler for å få undertrykk i toalettet. Ellers er det lettvint å ikke måtte ha bruksanvisning til gjester", er det en som kommenterer.

Folk er generelt fornøyd og har i tillegg sine egne, smarte løsninger når det gjelder urinseparering.

"Helt uproblematisk å rengjøre Snurredassen. Vi benytter oss av vanlig vask av isoporsete, og heller av og til en bøtte med sterkt klorvann i håndvasken. Dette går via avløpsrør til "tisserenna" . Denne er laget av en takrenne montert helt foran i dokammeret med litt fall. Avløp fra tisserenna går ut i gråvannsavløpet til grusfilter i grøft nedenfor hytta. Det eneste man må gjøre, er til en viss grad å styre urinstrålen mot renna. På den måten har vi fått urinseparering!"

Superdassen fra Sunwind

Tre personer er innehavere av denne type hyttedo og de er alle fornøyde med valg av toalett. Eneste som nevnes som negativt er at urinen burde vært ledet vekk fra det faste avfallet. Ellers mener ben av brukerne  at det fungerer veldig bra med god ventilasjon mens en annen sier følgende:

"Genial do når man ikke har innlagt vann og strøm. Vi bor på Svalbard hvor komposteringen går sakte. Man kan kjøpe ekstra bøtter/kammere for kompostering. De er ikke større enn at mor sjøl kan flytte på de. (Har hatt snurredass i Telemark tidligere og det var en drittjobb å holde i orden, og tungt arbeid). Rart at denne doen ikke har større mediaomtale. Det fortjener den. Vi er superfornøyde!"

TODO

Fire hytteeiere har et biologisk toalett fra TODO og de er i gjennomsnitt litt mer misfornøyd enn resten av de som har svart. "Den er en helt grei hyttedo, men den lukter ammoniakk når det er vindstille" er en av kommentarene. I tillegg er det som tidligere nevnt i artikkelen en bruker som skriver at det er problematisk å tømme fordi komposteringen ikke  virker. Det er også vanskelig å snu kammerne rundt i selve tanken da de blir tunge. De er laget av tynt og dårlig materiale som sprekker og revner, er tilbakemeldingen.

En annen skriver at det tetter seg fort i hullene for avrenning til fordamper-delen av selve tanken da de skal dekkes av et tynt lag dopapir før bruk.

"Ved montering av tank i kjeller blir det ikke mye naturlig varme for fordampning. Skulle vært en renne i bunn for avrenning til gråvannsgrøft. I tillegg er det utrolig dårlig materiale kammerne er laget av. De egner seg dårlig for tømming når de er fulle av bløt masse."

Cinderella og Husquarna

To av brukerne har hver sin hyttedo fra de nevnte produsenter og svarene skiller seg ikke ut fra resten av produktene i denne kategorien. De skriver at hyttedoen fungerer helt greit for til deres behov. Det eneste man kan bemerke seg er kommentaren tilknyttet det å tømme hyttedoen fra Husquarna som nevnt tidligere i artikkelen. Brukeren mener den er problematisk å tømme fordi man må løfte og bære den ut, og at det er et problem hvis det blir for fullt før en tømmer hyttedoen.

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning