BEISING AV HYTTA

Beis på!

Mange velger å beise hytta - her er guiden du bør lese!

BEIS PÅ: En av årsakene til at mange vil ha beis, er nok at maling bygger seg opp et sjikt som etter hvert må skrapes ned.
BEIS PÅ: En av årsakene til at mange vil ha beis, er nok at maling bygger seg opp et sjikt som etter hvert må skrapes ned. Foto: Foto: Kevin Rosseel, Morguefile
Publisert Oppdatert

TIPS og BEGREPER

Tips

 • Tidspunktet for beising kan avgjøres ved skrapeprøven. Det skrapes med neglen på tvers av fibrene. Løsner fibrene er det tid for beising.
 • All endeved må påføres en grunning som metter veden før hovedstrøket påføres. Dette gjelder også ved vedlikehold av tidligere strøk.
 • Dekkbeis kan brukes som førstestrøk. Ikke bruk transparent beis, fordi det gir dårlig holdbarhet. Brukes dekkbeis som førstestrøk, er det viktig at den inneholder en soppdreper.
 • Bruk ikke akrylbasert beis som førstestrøk.
 • Et alternativ til dekkbeis som førstestrøk, er en grunning beregnet som førstestrøk.
 • Velg et kjent beismerke, fordi disse gir best trygghet for god kvalitet.
 • Ved vedlikehold av en tidligere behandlet vegg, er dekkbeis et nesten risikofritt alternativ. Problem kan imidlertid oppstå dersom veggen tidligere er behandlet med linoljemaling, da kan det oppstå blæring. En fornuftig regel er å fortsette med den samme overflatebehandlingen som er brukt tidligere.

Begreper

 • Transparent beis: Beis med lite pigment. Har dårlig holdbarhet og gir dårlig beskyttelse mot UV-stråling.
 • Dekkbeis (olje): Blanding mellom transparent beis og maling. Gir god beskyttelse, men har dårlig elastisitet mot bevegelser i treet. Vannbasert dekkbeis: Bestående av akryl og alkydemulsjon som bindemiddel. Gir miljøeffekt ved at vann brukes som løsemiddel.
 • Alkydbeis: Beis hvor olje/alkyd er brukt som bindemiddel. Gir god inntrengning i treet, men dårlig elastisitet mot bevegelser i treet.
 • Emulsjon: Blanding av to ikke-blandbare stoffer hvor den ene er finfordelt, som små dråper, i den andre. Et tredje stoff benyttes som emulgator for å holde stoffene sammen

Mange velger å beise hytta, men i forhold til maling er beisen mindre værbestandig, og behandling må derfor skje oftere. På de mest værutsatte veggene bør det ikke gå mer enn to til tre år mellom beising - noen år ekstra dersom det brukes dekkbeis. Et malinglag vil tilsvarende holde i opptil åtte år, og enda lenger på levegger.

Beis finnes i flere varianter. Det skilles mellom dekkbeis og transparent beis. Dekkbeisen gir, som navnet antyder, bedre beskyttelse enn transparent beis. Derimot vil den siste, med sitt lave innhold av pigmenter, fremheve trestrukturen mer enn dekkbeisen. I Norge har alkyd-/oljebaserte beiser, med white spirit som løsningsmiddel, vært nesten enerådende. De gir en langt bedre inntrengning i treverket enn emulsjonbeis (vannbasert beis med emulsjon av akryl og alkyd).

Nebrytingsprosessen

I utgangspunktet kan tre stå ubehandlet dersom det får god lufting, og det finnes bygninger som har stått i et par århundrer uten overflatebehandling, og som fortsatt har den originale kledningen på. Det som kjennetegner disse bygningene er at treets overflate er grå. Dette er en patina det får allerede etter ett til tre år.

Nedbrytingen av ubehandlet trevirke starter umiddelbart. UV-strålingen i sollyset fører til at det ytterste laget i treverket brytes ned. Dette vil imidlertid skje ulikt i forhold til om trevirket er høvlet eller ikke. På høvlet panel vil nedbrytingen skje i det fiberlaget som skal danne underlag for overflatebehandlingen. For uhøvlet panel er overflaten allerede fliset opp, noe som i en kortere periode skaper et sjikt som beskytter det underliggende treet. Dette sjiktet vil likevel slippe overflatebehandlingen igjennom.

Beisens innhold

Beis er en hyppig valgt overflatebehandling på hytter, spesielt på fjellet. En av årsakene til at mange prioriterer beis, er kanskje at maling bygger seg opp et sjikt som etter hvert må skrapes ned.

Beisen består i utgangspunktet av fire bestanddeler. Bindemiddelet er det viktigste. Det er dette som skal sørge for at beisen fester seg til overflaten, og som er bestemmende for filmens fleksibilitet og hardhet. I all hovedsak benyttes det olje/alkyd som bindemiddel. I tillegg finnes vannbaserte produkter med akryl eller alkydemulsjon (i blanding med akryl) som bindemiddel.

Dernest består beis av et fortynningsmiddel som hjelper i påføringen. Hovedsakelig benyttes white spirit. Vann benyttes i dekkbeis med akryl og alkydemulsjon. Videre består beis av pigment (fargestoff). I tillegg til at det gir påføringen farge, skal pigmentet også gi beskyttelse mot UV-stråling.

Transparente beiser har lite pigment og gir dermed dårligere beskyttelse mot UV-stråling.Til slutt kan det finnes ulike tilsetningsstoffer i beis for å oppnå visse egenskaper, som for eksempel soppdrepende midler.

Dekk eller transparent beis?

Skal man være pinlig nøyaktig, er beis og dekkbeis to forskjellige ting. Det første er en transparent overflatebehandling som etterlater seg en relativt tynn hinne som fremhever treets struktur, samtidig som treet gis en viss beskyttelse. Et noe mer slitesterkt belegg fås ved å bruke dekkbeis. Den har et større pigmentinnhold og er en hybrid mellom maling og beis. Ifølge Byggforsk egner transparent beis seg best på uhøvlete materialer.

På grunn av vedlikeholdshyppigheten anbefales det også at det ikke benyttes beis på bygninger med mer enn én etasje, slik at det unngås hyppig bruk av høy stige eller stillas.

- Transparent beis kan heller brukes som et toppstrøk, sier sjefingeniør ved Treteknisk institutt, Bjørn Jacobsen. Han anbefaler å benytte en råtehindrende grunning som første strøk. Når det gjelder økonomien i beis kontra dekkbeis, hevdes det fra faghold at beis i lengden vil bli en dyrere behandlingsmåte, på grunn av hyppigheten i vedlikeholdet.

Olje- eller akrylbasert beis?

Beis vs dekkbeis

BEIS

Olje/alkyd

Fordeler: Fremhever treets struktur, dårlig elastisitet, god inntrengning v/bevegelser i treet, kan påføres i kuldegrader.Ulemper: Må vedlikeholdes ofte.

Tjære

Fordeler: Fremhever treets struktur, god inntrengning . Ulemper: Bør ikke overmales, må vedlikeholdes ofte.

DEKKBEIS

Olje/alkyd

Fordeler: God inntrengning, kan påføres i kuldegrader, beskytter mot UV-lys.Ulemper: Dårlig elastisitet ved bevegelser i treet.

Akryl m/alkydem

Fordeler: God elastisitet v/bevegelser i treet, beskytter mot UV-lys.Ulemper: Dårlig inntrengning, kan ikke påføres i kuldegrader fordi den inneholder vann.

Tjære

Fordeler. God inntrengning. Ulemper: Bør ikke overmales/-beises.

Olje-/alkydbeisen gir en lett påføring, som også kan skje ved kuldegrader. Den har også en god inntrengning og tørker raskt. Filmen blir imidlertid over tid hard og uelastisk, slik at store bevegelser i treverket kan medføre sprekkdannelser. Dette vil igjen gi en redusert vannavvisende effekt.

De vannbaserte dekkbeisene med en kombinasjon av akryl og alkydemulsjon som bindemiddel, gir en dårligere inntrengning enn oljebeisen. Vannbaserte dekkbeiser tørker også dårlig ved fuktig vær, og kan heller ikke benyttes i temperaturer under fem grader. Akrylbaserte produkter brytes imidlertid ikke ned av UV-lys på samme måte som alkydbaserte produkter. Belegget er også mer elastisk, og vil derfor ikke sprekke så lett opp ved treets bevegelser.

Miljøvennlig

En ytterlige fordel med de vannbaserte produktene, er at de er miljøvennlige fordi det ikke benyttes white spirit som løsningsmiddel. De vannbaserte produktene har imidlertid fått et dårlig rykte på seg, som følge av problemer med råte. Det forskes mye for å gi akrylen fornyet tillit, og dagens produkter har en høy kvalitet, forutsatt at leverandørens instruksjoner følges.

Ifølge Bjørn Jacobsen i Byggforsk bør akrylbaserte produkter ikke benyttes som grunning, på grunn av den dårlige inntrengningen i treverket.

Den siste typen beis er tjærebeisen. Den har god inntrengning, men lang tørketid.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning