Elsikkerhet

Hurtigkoblinger kan bli en dyr snarvei

– Menn i sin beste alder er de skumleste hobbyelektrikerne, sier Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvernforening.

ULOVLIG: Elektrisitet er totalt sett den største brannårsaken i norske hjem, og egne elarbeider er en del av denne statistikken.
ULOVLIG: Elektrisitet er totalt sett den største brannårsaken i norske hjem, og egne elarbeider er en del av denne statistikken. Foto: Foto: Lisa F.Young/Crestock
Publisert Oppdatert

Feil i det elektriske anlegget samt feil bruk av elektriske apparater representerer de største brannårsakene i norske boliger.

- Nær halvparten av alle brannene har en elektrisk årsak, sier daglig leder i Norges Brannvernforening, Dagfinn Kalheim, til Klikk.no.

Skumle hobbyelektrikere

En undersøkelse utført av TNS Gallup i 2006 viste at to av tre nordmenn trodde de kunne skifte ut veggfaste stikkontakter og brytere i hjemmet. Det kan de ikke. Det er idet hele tatt svært begrenset hva en privatperson kan gjøre av el-arbeid selv.

- Det er nesten ikke noe du har lov til å gjøre selv, sier senioringeniør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Runar Røsbek. Han understreker at ulovlige installasjoner kan medføre politianmeldelse.

I en tid da elektrikere har vært vanskelige å få tak, kan imidlertid mange ha falt for fristelsen til å gjøre ting selv.

KONTROLL: Det er viktig å få gjennomført jevnlige kontroller av det elektriske anlegget, slik at tilfeller som dette unngås.
KONTROLL: Det er viktig å få gjennomført jevnlige kontroller av det elektriske anlegget, slik at tilfeller som dette unngås. Foto: Foto: Crestock

- Menn i sin beste alder er de skumleste hobbyelektrikerne. De tror de kan klare det meste, sier Kalheim, og fremhever at spesielt ettermontering av downlights er et problemområde.

- Downlightsene ettermonteres gjerne i et eldre tak, men man vet ikke hva som ligger av isolasjon, støv og annet oppe i taket, og det kan fort bli en brannfelle fordi downlightsene utvikler varme.

Elektriske apparater

Feil bruk av elektrisk utstyr er en av de største boligbrannårsakene.

- Og tørrkoking på komfyr kommer i denne sammenheng høyt opp på statistikken, sier seksjonssjef Terje Hanssen i Foreningen for el- og IT-bedriftene (NELFO). Han råder folk til å få montert sikkerhetsutstyr som for eksempel komfyrvakt eller temperaturføler.

Ifølge Røsbek i DSB er også tørketromler og vaskemaskiner gjengangere på listen over enkeltårsaker. Her handler det blant annet om å rense lofilteret i tørketrommelen, og generelt sørge for at hvitevarer ikke er i drift når ingen er hjemme.

Les mer om trygg bruk av elektriske apparater

Sjekk hvilke elprodukter som er rapport med feil.

Gamle hus

Runar Røsbek forteller at det er et stort informasjonsbehov når det gjelder elsikkerhet, og han mener det er spesielt viktig å fremheve elsikkerhet i gamle hus.

BRANNÅRSAK: Tørrkoking av gryter kommer høyt opp på brannårsakstatistikken i norske hjem.
BRANNÅRSAK: Tørrkoking av gryter kommer høyt opp på brannårsakstatistikken i norske hjem. Foto: Foto: Norsk Brannvernforening

- Mange barnefamilier tar over gamle hus, men det elektriske anlegget er ikke tilpasset dagens forbruksmønster. Det viktigste de fleste kan gjøre, er å bestemme seg for om de føler seg trygge på det elektriske anlegget, og gjør man ikke det, bør anlegget sjekkes av fagfolk.

Farlige downlights

  • Downlights produserer mye varme. Det kan bli opp mot 200 grader rundt en downlights.
  • Montering skal skje av fagperson. Feil montering vil representere brannfare.
  • Downlights må monteres med himlingskasse over lampen. Kassen skal være mellom åtte og 16 cm høy. Massivt tak må senkes minimum åtet cm for å få plass til downlight.
  • Det finnes to ulike typer halogenpærer til downlights; en som kaster varmen oppover, og en som kaster varmen nedover. Lyspærene er nokså like av utseende, men valg av feil pære i butikken kan få fatale konsekvenser. Sjekk anvisningen på pakningen nøye.

Mer om downlights.

Se Nelfos sjekkliste for elsikkerhet.

Les mer om oppgradering av det gamle sikringsskapet.

Sørg for kontroll

De fleste nettselskapene er pålagt å gjennomføre tilsyn av det elektriske anlegget i privatboliger. En slik kontroll er gratis fordi man allerede har betalt for kontrollen gjennom strømregningen. Nettselskapene har plikt til å gjennomføre kontrollen maksimum hvert tyvende år.

Det er boligeier som har ansvar for at en slik kontroll gjennomføres, og at anlegget og de elektriske apparatene tilfredsstiller kravene.

Les også: Varmefotografering avslører boligmangler

- Boligeier skal derfor sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene, sier Terje Hanssen i NELFO.

Les også: Så mye snø tåler taket

Råd for bruk av el-produkter:

Mye god informasjon for bruk av elektriske apparater og installasjoner i hjemmet.

- Etter første driftsår for et nytt elanlegg bør man få gjennomført en kontroll, og deretter hvert femte år når det har gått femten til tyve år, sier Kalheim i Brannvernforeningen. - Noen forsikringsselskaper har såkalte elavtaler hvor forsikringstager betaler 1500 kroner for en kontroll og får en tilsvarende premiereduksjon over en femårsperiode.

Avkorting i forsikring

Uaktsomhet i forhold til bruk av elektriske produkter eller ulovlige installasjoner kan føre til avkorting. Det viser flere uttalelser hos Forsikringsklagekontoret. I en sak hadde saksøker foretatt ulovlig installasjon av en kabel. Resultatet ble at hele huset brant ned. Den såkalte Avkortingsnemda kom til at forsikringsutbetalingen måtte reduseres med 200 000 kroner. Totalt var skaden taksert til 2,3 millioner.

- Man forventer ikke at alle har oversikt over hvordan det elektriske anlegget skal se ut. Men hvis en kunde har gjort mye på egen hånd, og har gjort det feil, risikerer han avkorting på forsikringen ved brann eller andre uhell, understreker kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens hovedorganisasjon.

Les også:

Velg riktig snøskuffe

BRANNFELLE: Gamle sikringsskap kan representere en brannfelle og bør skiftes ut, eller i det minste kontrolleres ofte.
BRANNFELLE: Gamle sikringsskap kan representere en brannfelle og bør skiftes ut, eller i det minste kontrolleres ofte. Foto: Foto: John Petter Reinertsen

Hjelp til et godt bilkjøp

FARLIG: Løse lamper på barnerom bør unngås, de representerer potensielle brannfeller.
FARLIG: Løse lamper på barnerom bør unngås, de representerer potensielle brannfeller. Foto: Norsk Brannvernforening

Elsikkerhet på barnerommet

  • Det bør kun være fastmonterte lamper på barnerom.
  • Løse lamper, som kanskje tas med under dynen for lesing, er potensielle brannfarer.
  • Bruk kun fastmonterte varmeovner.

Les mer om el- og brannsikkerhet på barnerommet.

Forsinket med toget? Få penger fra NSB

BRANNÅRSAK: Feil i det elektriske anlegget står for nesten 25 prosent av brannårsakene i norske hjem.
BRANNÅRSAK: Feil i det elektriske anlegget står for nesten 25 prosent av brannårsakene i norske hjem. Foto: Foto: Norsk Brannvernforening

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning