Ny ligningstakst

Høy ligningstakst - ingen skatteøkning

Selv om du nå har fått høyere ligningstakst på boligen, betyr ikke det at formuesskatten øker.

NY LIGNINGSVERDI: Mange opplever at den nye, beregnede ligningsverdien er veldig mye høyere enn den gamle. Rådet fra fagfolk er å vente med å klage til ligningen kommer i april.
NY LIGNINGSVERDI: Mange opplever at den nye, beregnede ligningsverdien er veldig mye høyere enn den gamle. Rådet fra fagfolk er å vente med å klage til ligningen kommer i april. Foto: Foto: Aleksander Andersen/Scanpix
Publisert Oppdatert

Har du fått den nye boligtaksten og synes den er altfor høy? Du er ikke alene.

- Vi har fått veldig mange telefoner fra boligeiere som er sjokkert over at taksten har gått så mye opp. Noen har fått så mye som en tidobling av ligningsverdien, forteller utredningssjef hos Huseiernes Landsforbund, Dag Refling, til klikk.no. Hans grunnleggende råd er imidlertid å ha is i magen.

- Ligningsverdien man har fått nå er imidlertid bare et anslag. Dersom man vurderer å klage, bør man derfor vente til ligningen kommer i april, fordi det er det endelige tallet.

- Den ligningsverdien som kommer som kommer i selvangivelsen april, må man ta på alvor, fordi det er den verdien ligningsmyndighetene vil legge til grunn for sine beregninger for 2010, supplerer fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, til klikk.no.

Ikke skatteøkning

Sjekk om du får formuesskatt

Selv om du nå har fått høyere ligningsverdi på boligen, behøver ikke det bety at formuesskatten din øker, eller om du i det hele tatt får formuesskatt.

For å komme i formuesposisjon må ligningsverdien overstige summen av gjeld og bunnfradrag.

Eksempel:

Gjeld: 1 500 000 kroner

Bunnfradrag: 700 000 kroner

Ligningsverdien må overstige 2 200 000 kroner dersom man skal komme i formuesposisjon.

Formuesskatten er totalt 1,1 prosent av skattbar formue.

Det mange frykter med økt ligningsverdi på boligen er høyere formuesskatt. Flesteparten vil imidlertid ikke få det, fordi bunnfradragene i formuesskatten har økt. I tillegg vil mange ha så pass høy gjeld at de uansett ikke vil havne i såkalt formuesposisjon (den situasjonen hvor formuen overstiger gjeld og bunnfradrag).

Rammer eldre

De som imidlertid vil kunne få økt formuesskatt er gjeldfrie boligeiere. Spesielt kan dette bli en belastning for enker, fordi disse ofte sitter i store, eldre og gjeldfrie boliger som tidligere har hatt en lav ligningsverdi.

- Mange av dem har en liten pensjon, og det betyr at en større økning i formuesskatten kan bli en stor belastning for dem. Dessverre er dette en belastning det er lite å gjøre noe med.

Variasjoner innen kommunen

En annet utslag av den nye ligningsverdien er at det ikke tas hensyn til geografiske prisvariasjoner innen en kommune.

- Man har beregnet en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for hele kommunen. Det betyr at noen kan ha fått for høy ligningsverdi, fordi boligen deres ligger i et område hvor kvadratmeterprisen er lavere enn gjennomsnittet, som igjen kan innebære at ligningsverdien er høyere enn 30 prosent, som er den øvre grensen for ligningsverdien, forklarer Refling.

- Skaff en verdivurdering

Dersom man vurderer at den anslåtte ligningstaksten i selvangivelsen er for høy, skal man ifølge Nilsen i Skattebetalerforeningen innhente en verdivurdering fra en eiendomsmegler eller en takst fra en takstmann.

- Eller man kan vise til hva egen bolig ble kjøpt for eller ta utgangspunkt i hva tilsvarende boliger er solgt for i nabolaget.

Sekundærboligen

I det nye systemet vil boliger som man eier men som man ikke bor i, som for eksempel leies ut, få tillagt en ligningsverdi på 40 prosent av markedsverdi.

Ifølge Refling har dette rammet mange som bruker tidligere privatboliger som hytte.

- De klassiske hyttene, som alltid har vært hytter, vil imidlertid beholde sin gamle ligningsverdi, utdyper han, og råder de som opplever det urimelig å få sin hytte beskattet som sekundærbolig til å klage til ligningsmyndighetene.

Ifølge informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet er det eiendommens karakter og særtrekk, ikke hva eiendommen faktisk brukes til som er avgjørende.

- Dette betyr at helårsboliger som benyttes som fritidsbolig i utgangspunktet omfattes av de nye reglene og skal få ny likningsverdi. Eiere som mener eiendommen ikke er boligeiendom men fritidseiendom, må opplyse om dette i selvangivelsen.

Les også:

Pass på ligningsverdien

Slik blir den nye boligskatten

Slik skattemåler du boligen

Ferdigmat du trygt kan spise

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen