Hvordan overskuddet blir beskattet avhenger av hva hytta er definert som. Hvis det er en uteiehytte blir den skattlagt som en ordinær utleiebolig. Det vil si at overskuddet fra leiefoholdet blir beskattet som alminnelig inntekt (med 28 % skatt).

Hvis du i utgangspunktet bruker hytta selv, har du et fribeløp på 10.000 kroner. Av den overskytende leieinntekten regnes 85 % som skattbar inntekt.

  
 
 Om hytta: 
 Verdi hytte 
 Ligningsverdi 
 Størrelse i kvm 
 Formuesskatt 
 Utleieforutsetninger:  
 Er den en utleiehytte 
 Leie per år 
 Provisjon utleie 
 Forutsetninger:  
 Rente 
 Vedlikehold (kr per kvm) 
 Forsikring (kr per kvm) 
 Strøm/oppvarming (kr per kvm) 
 Eiendomsskatt (kr per kvm) 
 Andre kostnader 
 Verdiendring på hytta per år 
 Kostnader:  
 Rentekostnad (etter skatt) 
 Provisjon utleie 
 Vedlikehold 
 Forsikring 
 Strøm/oppvarming 
 Eiendomsskatt 
 Andre kostnader 
 Sum kostnader 
 Skattemessig overskudd leie 
 Skatt på leieinntekt 
 Spart formuesskatt 
 Verdiendring i kroner 
   
 Resultat:  
 Etter kostnader skatt og renter 
 Etter også å ta hensyn til verdiendringen 
   


Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!