Avfall

Vips, så enkelt blir du kvitt avfallet

Putt det i en sekk og slå et telefonnummer, så er avfallet ditt borte.

VEKK MED RASKET: Har du etterlatenskaper liggende og slenge i hagen, er det mange firmaer som står klare til å fjerne det for deg. Det koster deg fra 600 kroner og oppover.
VEKK MED RASKET: Har du etterlatenskaper liggende og slenge i hagen, er det mange firmaer som står klare til å fjerne det for deg. Det koster deg fra 600 kroner og oppover. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Våren er tiden for å rydde i hagen, og mange benytter også våren til å pusse opp inne. Men uansett aktivitet, så skapes det en del avfall som skal fraktes bort.

Ett alternativ er å leie en tilhenger (om du ikke har en selv), men det krever tilgang på bil med tilhengerfeste.

En annen mulighet er å få noen til å kjøre det bort for deg, og på det området er det mange som tilbyr sine tjenester.

De fleste tilbyr kun bortkjøringen, mens to firmaer leverer også hensiktsmessige sekker som du fyller bare rett oppe i og så blir de fraktet bort.

Prisen ligger fra drøye 600 og oppover, avhengig av hva som skal gjøres, mengde og avfallstype.

Gjør alt

Det er mange firmaer som tilbyr bortkjøringstjenester. Et søk med "bortkjøring" og "avfall" ga en lang liste av firmaer.

Tjenestene som tilbys er varierende fra firma til firma. Et selskap som Rydd & Kast, som dekker stor-Oslo, tilbyr for eksempel en komplett løsning.

- Vi gjør i grunnen alt. Huseieren kan bare sette seg i stolen, så rydder vi hagen for avfall eller boligen for oppussingsskrot, forteller daglig leder i firmaet, Lars Kristian Gylver, til klikk.no.

- En telefon er nok, utdyper han og forteller at de har en minimumspris på 750 kroner for bortkjøring.

Et annet firma, Rusketaxi, tilbyr sine tjenester i Ålesund-området. Der tar de rundt 650 kroner for bortkjøring av seks sekker avfall. I tillegg kommer en renovasjonsavgift på kr 1,5 per kg.

Ryddebil

Firmaet Renova har en tjeneste de kaller Ryddebil. De reklamerer med at de henter alle typer avfall, som blant annet byggeavfall, elektrisk avfall, stein og betong.

For dette tar de fra 320 kroner for oppmøtet og kr 2,20 per kilo. MVA kommer i tillegg. For 100 kg avfall betyr dette en minimumspris på 675 kroner inklusive moms. For hageavfall er kiloprisen kr 1,80.

Renova tilbyr sine tjenester i Oslo-området samt Asker og Bærum.

Timepris og kilopris

Prisstrukturen varierer mellom leverandørene. Noen beregner pris ut i fra antall kilo, mens andre tar betalt per time. Ett av firmaene som gjør dette er Ryddekompaniet. De har en pris på nesten 1000 kroner per time.

- Men bortkjøring av ferdigpakkede søppelsekker trenger vi for eksempel mindre enn en time på, forteller daglig leder, Kristian Holter, til klikk.no.

- Vi kjører bort det meste boligeiere måtte ha, men overlater farlig avfall til dem som har kompetanse til å håndtere det.

Ferdige sekker

To firmaer har valgt et annet konsept for avfallshåndtering. iSekk og Smartsekk har et system med ferdige sekker i ulike størrelser.

Johanne Berg Tollefsen hos Tomwil, som leverer Smartsekk, forteller at de har sekker som rommer fra 360 til 2000 liter.

- Vi opplever at dette blant annet er en hensiktsmessig løsning hvor det ikke er plass til en container, sier hun til klikk.no.

Prisen for en Smartsekk er sammensatt av en kjøpspris for sekken, transport av den til avfallsdeponi og kilopris for innholdet. Sekken koster fra ca 110 kroner for en 360 liter og opp til 240 for en sekk på 2000 liter. Transportavgiften er på 550 for én sekk og drøye 200 for hver sekk deretter. Kiloprisen for avfallet er delvis standardisert. Hageavfall i en 360 liters sekk koster 77 kroner, mens en tilsvarende sekk med blandet avfall koster 135 kroner. En sekk på 360 liter med blandet avfall vil for eksempel totalt komme på 795 kroner.

Smartsekk betjener Oslo og Akershus. Sekkene kan enten kjøpes og hentes hos Smartsekk eller hos en tilknyttet forhandler. Dersom Smartsekk skal kjøre ut og levere en sekk, koster det 775 kroner.

Hos iSekk betaler man knappe 140 kroner for deres minste sekk på 160 liter og opp til drøye 190 for en sekk på 2200 liter.

- I tillegg til dette tar vi betalt for bortkjøring av sekken, og det er inklusive kilopris for avfallet, forteller daglig leder, Arve Jansen, til klikk.no.

- Vår minstepris for bortkjøring er 950 kroner.

iSekk betjener Oslo-området og Bergen og har 20 utsalgssteder i Oslo/Bærum/Asker/Ski og ni i Bergens-området.

Både Smartsekk og iSekk betaler man for engangsbruk, og det betyr at man ikke får beholde sekkene men må kjøpe en ny hver gang et behov oppstår.

Landsdekkende

De fleste av firmaene tilbyr sine tjenester lokalt eller regionalt. Firmaet SøppelTaxi har et nettverk med biler i Østlandet og Sørlandet, samt flere byer over hele landet.

De har startpriser som begynner på 900 kroner. I tillegg kommer en søppelavgift på kr 2,50 per kg.

Flinke til å sortere søppel

Ifølge leder for renovasjon og forurensning i Bærum kommune, Per Kirkesæther, er boligeiere i det store og hele flinke til å håndtere søppelet sitt.

- På 20 år har vi hatt en stor befolkningsvekst i kommunen, men det har ikke resultert i en tilsvarende økning i det vi kaller restavfall, og det forteller oss at folk er flinke til å sortere avfallet sitt, sier han til klikk.no.

- Men i noen tilfeller har vi problemer med at det puttes skarpe gjenstander i søppelet.

Kirkesæther forteller videre at man i Bærum kommune har planer om å etablere en ordning hvor også spesialavfall blir hentet av den kommunale tjenesten.

Miljøhensyn og moral

I den nylig utgitte rapporten "Omlegging av husholdningers avfallssystem" fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), har Vida Juul Oftebro forsøkt å si noe om hva som styrer folks kildesortering. Gjennom dybdeintervjuer av ti personer finner hun blant annet at kildesorteringen bygger på miljøhensyn, men de gjør det ut i fra to ulike motivasjoner.

"Noen vektlegger omtanke for fremtidige generasjoner og utviser bekymring for samfunnets utvikling. Andre har et teknologioptimistisk fokus på mulighetene som ligger i energi- og materialgjenvinning av avfall", skriver hun blant annet.

Oftebro fant også et moralsk aspekt i informantenes begrunnelse for å kildesortere. "Frivilligheten som UOK (Utvidet ordning for kildesortering) er bygget på har moralen som en av de viktigste kontrollmekanismene. Noen informanter forteller at de har opplevd å bli konfrontert med at de ikke kildesorterer, mens andre hevder at de ville sagt i fra dersom de kom hjem til en venn og oppdaget at hun eller han ikke kildesorterte", fremhever hun.

Les også:

Dette kan du kompostere

Slik sorterer du søppla

Gjenbruk av white spirit

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning