De ulike hardhetsgradene

Publisert Oppdatert

Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg Ca/l.

Det varierer litt hvordan laboratoriene og faglitteraturen inndeler i hardhetsklasser, men her er et eksempel på mulig inndeling:

Hardhetsklasse dH° (tyske hardhetsgrader) mg Ca/l

Meget bløtt vann 0 - 2,1 0 - 15

Bløtt vann 2,1 - 4,9 15 - 35

Middels hardt vann 4,9 - 9,8 35 - 70

Hardt vann 9,8 - 21 70 - 150

Meget hardt vann > 21 > 150

Kilde: Norsk Vann

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning