Selge bolig uten megler

Dette må du huske om du selger boligen selv

Har du husket dette?

SELGE BOLIG SELV: Forbrukerrådet mener flere bør selge boligen sin selv. Men det er visse ting du bør passe på, som å sette deg inn i prisnivået i nærområdet.
SELGE BOLIG SELV: Forbrukerrådet mener flere bør selge boligen sin selv. Men det er visse ting du bør passe på, som å sette deg inn i prisnivået i nærområdet. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Sjekk om du bør selge selv

 • Du har mulighet til å sette av 20 timer netto til effektiv jobbing
 • Du er en alminnelig smart og ryddig person
 • Du har eid leiligheten i 3-4 år
 • Du har faktainformasjonen fra da du selv kjøpte boligen
 • Du har nyere informasjonen fra borettslaget tilgjengelig
 • Du er vant til å bruke nettet som verktøy
 • Du er vant med å presentere informasjon for andre

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Det kan være hardt arbeid å gjøre en bolig klar for salg.

Du må rydde, vaske og style boligen før fotografering. Det kan nemlig lønne seg at boligannonsen skiller seg ut i mengden.

Kjøp og salg av bolig er antageligvis blant de største økonomiske transaksjonene du gjør i løpet av livet ditt, så det er viktig å være nøyaktig.

Her er førstelektorens sjekkliste til boligselgere.

Enklere enn folk tror

Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, mener at flere helt klart burde vurdere å selge boligen sin selv.

- Mange hundre tusen mennesker i Norge kunne med suksess solgt boligen selv. Det er enklere enn folk tror! Enkelt sagt betyr det at du selv finner en kjøper og avtaler prisen og betaler 10.000 for et advokatoppgjør. Det finnes faktisk erfarne firma som spesialiserer seg på å bistå dem som vil selge bolig selv, sier Bartholdsen.

Flere nettsider tilbyr «pakkeløsninger» for de som ønsker å selge boligen sin selv.

Sjekk prisnivået

Skal du selge boligen selv er det lurt å sette seg inn i prisnivået.

Grunner til å bruke eiendomsmegler

Salgskompetanse: Megleren er underlagt strenge regler i hele salgsprosessen, og sørger for at budrunden skjer innenfor ordnede rammer med dokumentasjon av alle trinn i salget.

Ansvar: Eiendomsmegleren har ansvar for å sjekke en rekke opplysninger som blant annet eierforhold, tinglyste forpliktelser, adgang til utleie, ferdigattest, ligningsverdi og konsesjonsrett.

Jus: Megleren vet hvilke problemer som kan oppstå i forbindelse med en boligtransaksjon, og er en viktig rådgiver både før og etter transaksjonen.

Finansiering: Megleren sjekker finansieringen for kjøperen, og vil råd til selger om budene virker solide.

Kjøpernettverk: Mange meglere har svært god oversikt over potensielle kjøpere i de ulike markedene, og vil bruker nettverket i salgsprosessen.

Kilde: Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund.

- Sammenlikn med hva tilsvarende boliger er solgt for nylig. Det er særlig enkelt for leiligheter i byene. Å være orientert om prisnivået er viktig enten du er bruker megler eller ikke, understreker forbrukerdirektøren.

Selger du selv bør understreke til alle interesserte at pengeoverføring og tinglysing skjer med advokat eller megler.

- Vi anbefaler også å ta imot skriftlige bud via sms eller mail. Slik kan du som selger dokumentere til andre budgivere hvilke bud som foreligger. Alt dette gjør folk tryggere, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Videre bør du bruke profesjonelle til å ordne med tinglysing og overføring av kjøpesum. Det finnes eiendomsadvokater og firma som tilbyr bistand også med nettverktøy og kontrakter.

Skeptisk til å selge selv

Administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, synes det er en dårlig idé å selge boligen selv, fordi en eiendomstransaksjon er en omfattende, komplisert og tidkrevende arbeidsprosess- med mange fallgruver.

- For noen få kan det være en løsning å selge selv, men for de aller fleste av oss er det utrygt å selge eller kjøpe bolig uten profesjonell bistand. Gjøres det feil, kan det medføre store problemer i etterkant av handelen, og det kan også gi store utslag i boligens salgspris, fastslår direktøren.

Eiendomsmeglere har profesjonsansvar og lovpålagt ansvarsforsikring for eventuelle erstatningsbetingende feil i oppdragsutførelsen.

- Risikoen for feil og uryddighet er vesentlig større hvis man ikke har profesjonell bistand, og private aktører opererer uten kompetanse og forsikring, advarer Carl O. Geving.

 

Bekreftet grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften for fast eiendom og andel i borettslag kan du kjøpe fra Statens kartverk.

UNNGÅ KORTE FRISTER: For at flest mulig skal få tid til å gå til banken og diskutere kjøpet med familien, bør ikke fristene være for korte.
UNNGÅ KORTE FRISTER: For at flest mulig skal få tid til å gå til banken og diskutere kjøpet med familien, bør ikke fristene være for korte. Foto: FOTO: Getty Images.

Husk at servitutter som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett og lignende) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer og tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett må du også innhente.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Kommunale opplysninger

Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen.

 • Reguleringsplaner.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
 • Pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feiervesen.
 • Om eventuelt utleieforhold er godkjent.
 • Målebrev.
 • Ligningsverdi og kommunale avgifter

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Teknisk tilstandsrapport

DOKUMENTER: Du må innhente opplysninger om eventuell forkjøpsrett.
DOKUMENTER: Du må innhente opplysninger om eventuell forkjøpsrett. Foto: FOTO: Getty Images.

Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres.

Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Tilstandsrapporten utarbeides av en takstmann.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Prisopplysninger

Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for.

INFORMASJON: Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen.
INFORMASJON: Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen. Foto: FOTO: Getty Images.

Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget og lignende.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Salgsoppgave

Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges på nett.

Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider og gi en sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord.
Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, for eksempel i nabolaget, og følg malen.

TILSTANDSRAPPORT: Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres.
TILSTANDSRAPPORT: Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres. Foto: FOTO: Getty Images.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Annonseringen

Vurder hvor og hvordan du vil annonsere.

Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente. Vær også oppmerksom på at nettportaler, slik som finn.no, ikke kan nekte private boligselgere adgang.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Visninger

SJEKK PRISNIVÅET: Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for.
SJEKK PRISNIVÅET: Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Foto: FOTO: Getty Images.

Klargjør boligen og eiendommen for visning.

 • Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid til visninger
 • Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen
 • Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri, og lignende, dersom det er ønskelig

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Budrunde

Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.

 • Budene må være skriftlige.
 • Før budlogg
 • Budgiver 
 • Tidspunkt for budet
 • Beløp
 • Akseptfrist

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Kontrakt

SALGSOPPGAVE: Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges på nett.
SALGSOPPGAVE: Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges på nett. Foto: FOTO: GEtty Images.

Husk skriftlig kontrakt

Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Oppgjør

Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser.

BUD BINDER: Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.
BUD BINDER: Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått. Foto: FOTO: Getty Images.

Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser. Dette anbefaler vi at gjennomføres ved hjelp av advokat eller eiendomsmegler, eventuelt bank.

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

VISNING: Klargjør boligen og eiendommen for visning.
VISNING: Klargjør boligen og eiendommen for visning. Foto: FOTO: Getty Images.
BINDENDE: Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.
BINDENDE: Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått. Foto: FOTO: Getty Images.
KJØPSKONTRAKT: Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt.
KJØPSKONTRAKT: Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt. Foto: FOTO: Getty Images.
OPPGJØR: Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser.
OPPGJØR: Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser. Foto: FOTO: Getty Images.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning