Selge bolig uten megler

Har du disse kvalitetene kan du helt fint selge selv

Dette er kriteriene.

VÆR DIN EGEN MEGLER: Misliker du å prate med ukjente mennesker på telefonen, har problemer med å bruke it-verktøy eller sliter med tall kan det være lurt å bruke eiendomsmegler. Men hundretusener av andre bør virkelig vurdere å selge boligen selv, mener Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.
VÆR DIN EGEN MEGLER: Misliker du å prate med ukjente mennesker på telefonen, har problemer med å bruke it-verktøy eller sliter med tall kan det være lurt å bruke eiendomsmegler. Men hundretusener av andre bør virkelig vurdere å selge boligen selv, mener Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert
SELG BOLIGEN SELV: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, mener det er uproblematisk å selge bolig uten eiendomsmegler.
SELG BOLIGEN SELV: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, mener det er uproblematisk å selge bolig uten eiendomsmegler. Foto: FOTO: Forbrukerrådet.

Sjekk om du bør selge selv

  • Du har mulighet til å sette av 20 timer netto til effektiv jobbing
  • Du er en alminnelig smart og ryddig person
  • Du har eid leiligheten i 3-4 år
  • Du har faktainformasjonen fra da du selv kjøpte boligen
  • Du har nyere informasjonen fra borettslaget tilgjengelig
  • Du er vant til å bruke nettet som verktøy
  • Du er vant med å presentere informasjon for andre

Kilde: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Skal du selge bolig, er det første på listen gjerne å ta kontakt med en eiendomsmegler for å skaffe seg en verdivurdering. Deretter må du rydde, vaske og style boligen før fotografering. Det kan nemlig lønne seg at boligannonsen skiller seg ut i mengden.

Eiendomsmegleren spiller en viktig rolle i alle fasene av boligsalget. Å selge boligen selv er nemlig noe de færreste gjør. Dette bør det bli en endring på, mener Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Han mener at flere helt klart burde vurdere å selge boligen sin selv.

For vel 40 år siden solgte 90 prosent av befolkningen boligen sin uten eiendomsmegler, ifølge Forbrukerrådet.  I dag er tallet dramatisk redusert, men undersøkelsen fra Statens institutt for forbruksforskning viser at de som har solgt selv sparer penger i prosessen og oppnår en god pris.

- Mange hundre tusen mennesker i Norge kunne med suksess solgt boligen selv. Det er enklere enn folk tror! Enkelt sagt betyr det at du selv finner en kjøper og avtaler prisen og betaler 10.000 for et advokatoppgjør. Det finnes faktisk erfarne firma som spesialiserer seg på å bistå dem som vil selge bolig selv, poengterer Bartholdsen.

Flere nettsider tilbyr «pakkeløsninger» for de som ønsker å selge boligen sin selv.

71 prosent bruker megler

Ifølge en undersøkelse gjort av Statens institutt for forbruksforskning, har 71 prosent svart at de ønsker å benytte megler dersom de skal selge bolig. 15 prosent vil benytte megler eller advokat kun til oppgjør og fire prosent vil benytte et profesjonelt firma.

Ved kjøp av bolig ønsker cirka 50 prosent at det benyttes megler i hele salgsprosessen.

Ifølge undersøkelsen ønsker sju prosent å gjøre alt selv. Den viktigste årsaken til ønske om å benytte megler er at det er for mye arbeid å selge selv, mens den viktigste årsaken til å selge selv er at det er for dyrt med eiendomsmegler.

Sparer tre månedslønner

Han mener spesielt unge boligeiere bør vurdere å ta saken i egne hender, om du har mulighet til å sette av 20 timer netto til effektiv jobbing.  

- En megler koster gjerne tre månedslønner av en ung persons inntekt. Og de fleste får ikke tre månedslønner for 20 timers arbeid. Så om du er en alminnelig smart og ryddig person, vil nok dette lønne seg, tror fagdirektøren.

Unge mennesker har gjerne eid en leilighet i kun i tre-fire år. De har faktainformasjonen fra da de selv kjøpte og mye av annen informasjonen er tilgjengelig gjennom papirer fra borettslaget.

Internett som verktøy

- Unge er også vant til å bruke nettet som verktøy og de fleste er vant til med å presentere informasjon for andre. Dette er de trent til gjennom skolen. For mange vil det derfor ikke være noe problem å vise potensielle kjøpere rundt og fortelle om boligen.

- Er du under 35 år bør du absolutt tenke over om du kan ta ansvaret for markedsføring og salg selv. Følger du Forbrukerrådets ti selgervettregler, er dette minst like trygt som å bruke megler!

BRUK EIENDOMSMEGLER: Administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener det er en dårlig idé å selge boligen selv.
BRUK EIENDOMSMEGLER: Administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener det er en dårlig idé å selge boligen selv. Foto: FOTO: Norges Eiendomsmeglerforbund.

Grunner til å bruke eiendomsmegler

Salgskompetanse: Megleren er underlagt strenge regler i hele salgsprosessen, og sørger for at budrunden skjer innenfor ordnede rammer med dokumentasjon av alle trinn i salget.

Ansvar: Eiendomsmegleren har ansvar for å sjekke en rekke opplysninger som blant annet eierforhold, tinglyste forpliktelser, adgang til utleie, ferdigattest, ligningsverdi og konsesjonsrett.

Jus: Megleren vet hvilke problemer som kan oppstå i forbindelse med en boligtransaksjon, og er en viktig rådgiver både før og etter transaksjonen.

Finansiering: Megleren sjekker finansieringen for kjøperen, og vil rådgi selger om budene virker solide.

Kjøpernettverk: Mange meglere har svært god oversikt over potensielle kjøpere i de ulike markedene, og vil bruker nettverket i salgsprosessen.

Kilde: Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han understreker verdien av å bruke eiendomsadvokat eller et meglerkontor til «oppgjøret» i bolighandelen – men det koster ofte bare rundt 10.000 kroner å få advokat til å ordne med overføring av kjøpesum og ordne alt med tinglysinger.

Omfattende prosess

Administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, synes det er en dårlig idé å selge boligen selv, fordi en eiendomstransaksjon er en omfattende, komplisert og tidkrevende arbeidsprosess- med mange fallgruver.

- Vi mener at det i de aller fleste tilfeller ikke vil være forenlig med trygg bolighandel å selge selv, så rådet til de som vurderer det må være å tenke seg nøye om en gang til, sier han.

Dette begrunner han med at eiendomsmeglere har minimum fem års utdanning og praksis, og skal etter eiendomsmeglingsloven sørge for sikker, ordnet og effektiv bolighandel.

Eiendomsmeglere er mellommenn og plikter å ivareta både selgers og kjøpers sikkerhet i transaksjonen. Dette krever stor grundighet og skikkelighet for å ivareta sikkerheten for forbrukerne i deres største privatøkonomiske disposisjon.

-  Det store flertall av befolkningen opplever profesjonell bistand som tryggere enn privatsalg, sier Carl O. Geving.

Bare 2-3 prosent selger selv

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er det bare 2-3 prosent som selger selv i det åpne markedet gjennom Finn.no.

Norges Eiendomsmeglerforbund opplyser også om at det i 2014 ble det solgt 142 600 boliger gjennom eiendomsmeglerforetak, og i underkant av 10 000 ble solgt gjennom advokat.

- Av dette ble 100 saker tatt til klagebehandling i klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester, 40 endte med kritikk av megler. Her sitter også Forbrukerrådet. Dette viser at det er tryggere å bruke eiendomsmegler. Risikoen for feil, misforståelser eller svindel er åpenbart større når amatører selger.

Private aktører opererer uten kompetanse og forsikring.

Derfor er risikoen for feil er vesentlig større hvis du ikke har profesjonell bistand. Eiendomsmeglere har profesjonsansvar og er lovpålagt ansvarsforsikring for eventuelle erstatningsbetingende feil i oppdragsutførelsen.

- For de aller fleste av oss er det utrygt å selge eller kjøpe bolig uten profesjonell bistand. Privatsalg vil avskrekke mange potensielle kjøpere, ettersom selgeren står alene som ansvarlig for de opplysninger som blir lagt fram. Du opererer som en amatør uten sikring og risikerer å få færre interessenter og lavere pris for boligen, sier Carl O. Geving.

Mange fallgruver

Han mener at det er eiendomsmegleren som drar det største lasset i en salgsprosess, ikke selgeren.

- Selgeren må bruke litt tid på å velge megler, fylle ut egenerklæringsskjema og gi megler nødvendige opplysninger, rydde og klargjøre leiligheten for visning. Utover dette overlater selger til eiendomsmegleren å sørge for at meglingen og transaksjonen skjer i henhold til lover og regler. Eiendomstransaksjoner er en omfattende, komplisert og tidkrevende arbeidsprosess, med mange fallgruver.  Du blir ikke god på å gjøre en ting tre-fire ganger i livet, understreker direktøren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HJELP TIL OPPGJØRET: Bruk profesjonell hjelp, som advokat eller megler, til selve oppgjøret. Det er nemlig viktig med profesjonell bistand til å ordne med pengeoverføringer og skjøte. Resten kan du ordne selv, ifølgeThomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.
HJELP TIL OPPGJØRET: Bruk profesjonell hjelp, som advokat eller megler, til selve oppgjøret. Det er nemlig viktig med profesjonell bistand til å ordne med pengeoverføringer og skjøte. Resten kan du ordne selv, ifølgeThomas Bartholdsen i Forbrukerrådet. Foto: FOTO: Getty Images.

- I noen tilfeller er megler best

Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener derimot at det kun i få tilfeller er best å bruke eiendomsmegler:

- Har du god økonomi, men fryktelig dårlig tid og ikke kan gjøre en bra jobb på grunn av det, kan det være en god grunn til å ikke selge selv.

Dersom eiendommen er komplisert, for eksempel med mange eiere eller det er vanskelig å vurdere verdien, kan en megler være nyttig.

Andre grunner kan være om du misliker å være i kontakt med fremmede, ikke er komfortabel med å prate med ukjente på telefonen eller du føler du ikke virker troverdig i en situasjon i møte med mennesker.

Om du har problemer med på bruke it-verktøy eller sliter med tall kan det også være lurt å bruke megler eller advokat.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning