Kommunale gebyrer

Noen betaler 12.000 mer enn andre

Stor forskjell på hva du betaler i avgift til kommunen.

HØYE RENOVASJONSGEBYRER: Forskjellen mellom høyeste og laveste renovasjonsavgift i Norge er i underkant av 5000 kroner.

HØYE RENOVASJONSGEBYRER: Forskjellen mellom høyeste og laveste renovasjonsavgift i Norge er i underkant av 5000 kroner. Foto: Foto: DPA/Scanpix

Publisert Oppdatert

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Huseiernes Landsforbund har Flå landets høyeste, kommunale gebyrer.

17 228 kroner må innbyggerne der betale for vann, avløp, renovasjon og feiing.

I Stavanger kommune, som ligger i den andre enden, er de samlede gebyrene på 5485 kroner.

Klikk her for å se avgiftsprisene i din kommune.

Forskjellen mellom den dyreste og billigste kommunen er rundt 12.000 kroner.

- Det er helt urimelig at det skal være så store ulikheter. Vi vet fra tidligere at selv om disse gebyrene skal beregnes til selvkost, har flere kommuner inntekter på disse tjenestene, sier administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, til Klikk.no.

Les også: Boligforsikring er dyrest for barnefamilier

Hof, hurdal og Våler er kommuner på henholdsvis andre, tredje og fjerdeplass på listen over de dyreste kommunene.

Sola og Trondheim er de nest billigste.

Hva tenker du om at prisene varierer så mye? Delta i vår spørreundersøkelse nederst i saken.

Del

Få abonnenter, høye gebyrer

Rådmann Odd Egil Stavn i Flå forklarer kommunens "topplassering" med at de har oppgradert det kommunale ledningsnettet samtidig som de har få abonnenter.

- Så når kostnadene skal fordeles på et lite antall, er det nødt til å bli dyrt. Men vi er ikke helt enige i hvordan Huseiernes har regnet ut gebyrene, for de er basert på et langt høyere vann- og avløpsforbruk enn det som er realiteten i kommunen, utdyper han til Klikk.no.

Han trekker videre frem at oppgraderingen av ledningsnettet innebærer at innbyggerne nå får vann gjennom moderne rør, til forskjell fra asbestrørene som tidligere lå i bakken.

- Vi ser for oss at avgiftene sakte, men sikkert vil synke når det nye ledningsnettet er avskrevet, samtidig som flere abonnenter knyttes til nettet, sier rådmannen i Flå.

Klag til kommunen

Batas råd til innbyggere som irriterer seg over de høye gebyrene er å klage.

- Vi vet fra tidligere at det nytter å klage på de kommunale gebyrene, understreker han.

I henhold til Offentlighetsloven har man som innbygger rett til innsyn i kommunens dokumenter, og det gjelder blant annet beregningene av de kommunale gebyrene.

De små er dyrest

Ifølge Huseiernes Landsforbund viser undersøkelsen at det er de små kommunene som avkrever innbyggerne sine de høyeste gebyrene.

- Dette understreker at det for noen kommuner blir for dyrt å bare drive for seg selv, derfor har vi sendt av gårde et brev til flere av departementene hvor vi blant annet ber dem vurdere interkommunale samarbeid, sier Bata.

Høy renovasjonsavgift, lavt utslipp

Den kommunen hvor det er dyrest å få tømt søpla, er Vågsøy kommune på Vestlandet: Her må hver husstand betale 5538 kroner for renovasjonen.

- Vi er klar over at vi har en høy renovasjonsavgift, men det er viktig for oss å understreke at det er avgjørende å se på helheten. For hos oss er det gratis å bruke miljøstasjonen og for eksempel kvitte seg med spesialavfall. Og dette er bevisst fra vår side, for å unngå at avfall blir dumpet i naturen, sier ordfører Roger B. Silden.

Silden trekker også frem at kommunens innbyggere mer eller mindre er selvforsynt med elektrisitet fra vindmøller.

- Vi mener derfor at vi er den kommunen i landet med de laveste utslippene.

I Sigdal, som ligger i den andre enden av tabellen, er det også gratis å kvitte seg med blant annet spesialavfall.

DELTA I AVSTEMNINGEN NEDERST:

Les også:

Slik lager du din egen kompost

Søppel til salgs

Sparepærer kan gi nerveskader

Beste iPhone til nå

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning