Forsikringer og gjør-det-selv arbeider

I noen tilfeller kan du få nedsatt forsikringsutbetaling

Har du gjort badet selv og det blir lekkasjer, dekker ikke forsikringen skadene.

ULIK FORSIKRINGSDEKNING: Egenearbeider på boligen har ulik forsikringsdekning. Skulle du for eksempel falle ned under malerarbeider, må du ha ulykkesforsikring for å dekke eventuelle utgifter ved sykehusopphold.

ULIK FORSIKRINGSDEKNING: Egenearbeider på boligen har ulik forsikringsdekning. Skulle du for eksempel falle ned under malerarbeider, må du ha ulykkesforsikring for å dekke eventuelle utgifter ved sykehusopphold. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Brian McEntire/ThinkStock

Publisert Oppdatert

Våren er ofte tid for å gyve løs på oppussing og vedlikehold. Noen går kanskje også med planer om å sette opp et tilbygg eller påbygg. Da skal du være klar over at forsikringene dine ikke dekker alle arbeidene du gjør, og at du i noen tilfeller kan få avkortning dersom det oppstår skader.

- Er arbeidet gjort selv og det ikke er forskriftsmessig utført, og skaden i tillegg skyldes at jobben ikke er utført forskriftsmessig, kan det få konsekvenser i form av avkortning på erstatningen, sier kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 Forsikring, Christian Brosstad, til klikk.no.

Han trekker frem at dette særlig vil gjelde arbeider det kreves autorisasjon for å uføre.

- Det som blir avgjørende i en slik sammenheng, vil være forsikringselskapets sikkerhetsforskrifter og hvilke typer arbeider de omfatter, utdyper professor emeritus i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo, Hans Jacob Bull, overfor klikk.no.

- Og dersom man bryter forskriftene, skal det ikke så mye til før man kan risikere forsikringsavkortning ved følgeskader.

Sikkerhetsforskriftene angir krav som stilles i forsikringsavtalen for at forsikringen skal gjelde. "Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak, at sikrede skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, eller om bestemte fremgangsmåter ved bruk av den forsikrede gjenstanden", skriver Finans Norge på sine nettsider.

Arbeider som krever autorisasjon

Det er noen arbeider du ikke kan utføre selv i boligen. Først og fremst er dette el- og VVS-arbeider.

- Arbeid på VVS-installasjoner skal alltid utføres av autorisert fagmann. Det samme gjelder for elektriske installasjoner, sier produktsjef i Gjensidige, Linda Engen, til klikk.no.

- Dersom man gjør dette selv uten å være autorisert, så risikerer man avkortning på erstatningen om det er sammenheng mellom arbeidet ditt og skaden.

Det samme gjelder også såkalte våtromsarbeider.

- Her er det også svært begrenset dekning via forsikringen. For om du gjør en feil på badet og du får vannskade kan du bli sittende med regningen selv, derfor bør man ikke gjøre arbeidene selv, legger Engen til.

Ifølge Fagrådet for våtrom registreres det årlig ca 80.000 vannskader, og mange av disse skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som benyttes er for dårlige.

Krav om forskriftsmessig utførelse

Når det gjelder arbeider som ikke krever autorisert håndverker, sier Christian Brosstad at man i forsikringssammenheng ikke skiller på om arbeidet er utført av en selv eller av profesjonelle, så lenge arbeidet er forskriftsmessig utført.

ERSTATTET: Dersom du glemmer igjen verktøy ute og det blir stjålet i løpet av natten, vil det dekkes av din forsikring, opp til en viss grense.

ERSTATTET: Dersom du glemmer igjen verktøy ute og det blir stjålet i løpet av natten, vil det dekkes av din forsikring, opp til en viss grense. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

- Har man gjort arbeidet selv og det oppstår en skade som følge av at arbeidet ikke er utført forskriftsmessig, vil det kunne få konsekvenser i form av avkortning på erstatningen.

Forsikring for dårlig håndverkerarbeid

I de tilfellene hvor det er håndverkerens arbeid som er skyld i skadene, har forsikringsselskapene forsikringer som kan dekke følgeskadene. Men den inngår vanligvis ikke i grunndekningen.

- Vi har en toppdekning som gir erstatning ved følgeskade, dersom en håndverker har gjort en feil i arbeidet. Eksempler kan være feil materialbruk eller feil konstruksjon, forteller Linda Engen.

- Selve feilen er håndverker selv ansvarlig for å reparere, men eventuell følgeskade dekker vi.

Tyveri

I de tilfellene hvor du driver med gds-arbeider og du blir frastjålet enten materialer eller verktøy fra privat uteareal, vil dette dekkes av forsikringen din, selv om det hverken var låst inn eller sikret på annen måte.

- Beløpsgrensen vil kunne variere fra selskap til selskap, men opp til et visst beløp dekkes tyveri fra uteareal, selv om det ikke er sikret, sier Engen.

- Omfatter tyveriet verdier over denne grensen, vil kravet været at det skal låses inn.

Dersom du blir frastjålet gjenstander som du har laget selv, dekkes også dette av en forsikring.

- Men man må kunne dokumentere verdien på gjenstanden, sier Christian Brosstad.

Personskade

Dessverre hender det at man utsettes for et uhell når man pusler rundt. Det klassiske er fall fra stige, og i slike tilfeller kan konsekvensene bli store. Utfordringen er at du ikke automatisk er dekket, hverken av innbo- eller villaforsikring.

- I slike tilfeller må man ha en ulykkesforsikring, forklarer Linda Engen, som legger til at en reiseforsikring også kan ha ulykkesdekning, men at beløpet som regel her er lavt.

I de tilfeller man leier inn noen til å gjøre jobben, vil en eventuell personskade kunne dekkes av innboforsikringen. Men ikke i alle tilfeller.

- Dersom man for eksempel får naboens sønn til å beise huset på et par dager og han faller ned, vil han kunne stå uten dekning og du uten ansvar, beskriver Engen.

Dette er fordi arbeidet ikke er å regne som betydelig. Men dersom det tids- og arbeidsmessig hadde vært omfattende, for eksempel ved at veggene måtte skrapes først, ville situasjonen kunne vært annerledes.

- I slike tilfeller, hvor arbeidene er betydelige, vil yrkesskadedelen i innboforsikringen kunne dekke skadene, utdyper Engen.

"Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 par. 2 a, hefter Selskapet i overenstemmelse med vilkårene i loven overfor skadelidte som etter lovens paragraf er å betrakte som arbeidstaker", står det blant annet i vilkårene til If's innboforsikring.

Les også:

Nordmenn pusser opp feil

Slik maler du gulnede furuvegger

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning