Arbeidsledighet og forsikring

Forsikringene som gir økonomisk trygghet ved arbeidsledighet

Arbeidsledighet kan ramme alle, men du kan forsikre deg mot konsekvensene.

ARBEIDSLEDIGHET OG FORSIKRING: En arbeidsledighet eller alvorlig sykdom kan skape økonomiske problemer, men dem kan du forsikre deg mot. (FOTO: Wikipedia Commons)
ARBEIDSLEDIGHET OG FORSIKRING: En arbeidsledighet eller alvorlig sykdom kan skape økonomiske problemer, men dem kan du forsikre deg mot. (FOTO: Wikipedia Commons)
Publisert Oppdatert

Arbeidsledigheten stiger, og med den øker risikoen for at også du kan bli rammet. Den økonomiske konsekvensen av arbeidsledighet kan bli stor dersom du har mye gjeld.

Løsningen kan være å forsikre seg mot eventuelle problemer.

- Forsikringene som finnes på markedet i dag er produkter som kan sørge for at du har midler til å betale regningene dersom du skulle være uheldig å miste jobben, sier daglig leder av Finansportalen, Elisabeth Realfsen.

Ulempen med forsikringene er at du ikke kan tegne dem når du får informasjon om at du kan bli arbeidsledig. Da er det for sent.

Det må ikke foreligge planer om nedbemanning ved kjøp av forsikringen, og det må gå minimum 90 dager fra forsikringen tegnes til du kan få utbetalinger fra den.

To typer forsikringer

Det finnes to mulighetene i markedet.

Det ene er en ren arbeidsledighetsforsikring, som gir deg utbetalinger dersom du blir arbeidsledig.

Det andre alternativet er betalingsforsikring, som forutsetter at du har boliglån, men hvor utbetalingene ikke er knyttet til et bestemt formål.

Hos Sparebank 1 bruker de betegnelsene på en annen måte. Der er arbeidsledighetsforsikringen knyttet opp til boliglånet, mens betalingsforsikringen kan tegnes uavhengig (men forutsetter medlemskap i LOfavør).

Klikk.no har gjort en undersøkelse blant de større finansselskapene om hvilke tilbud de har når det gjelder forsikring ved arbeidsledighet (og alvorlig sykdom)1.

Gjensidige:

 • Forsikringstype: Arbeidsledighet
 • Dekning: 4000,-/7000,-/10 000,-/13 510,- per mnd.  
 • Premie: 77,-/130,/184,-/241,-
 • Forutsetter boliglån: Nei
 • Karensperiode: 180 dager
 • Begrensninger: Kun til medl av NITO og TEKNA. Må ikke foreligge planer om nedbemanning ved tegning.

Sparebank 1:

 • Forsikringstype: Arbeidsledighet/Betalingsforsikring2
 • Dekning: Fra rundt 6000,- til 13 000,- per mnd
 • Premie: Fra rundt 200,- til 390,-, avhengig av inntekt
 • Forutsetter boliglån: Ja (eller medl. i LO-forbund)
 • Karensperiode: 90 dager
 • Begrensninger: Må ikke foreligge planer om nedbemanning ved tegning

Nordea:

 • Forsikringstype: Betalingsforsikring
 • Dekning: 5 000,-/7500,-/10 000,- per mnd.
 • Premie: 225;-/338,-/450,-
 • Forutsetter boliglån: Ja
 • Karensperiode: 90 dager
 • Begrensninger: Må ikke foreligge planer om nedbemanning ved tegning.

DnB:

 • Forsikringstype: Betalingsforsikring
 • Dekning: Inntil 3 % av utestående lånesaldo. Fordelt over 12 mnd.
 • Premie: 0,4 % av utestående saldo
 • Forutsetter boliglån: Ja
 • Karensperiode: 90 dager
 • Begrensninger: Må ikke foreligge planer om nedbemanning ved tegning.

1 Verken Storebrand, If, Tryg eller Danske Bank tilbyr forsikringer rettet mot arbeidsledighet.

2 Betalingsforsikring forutsetter medlemskap i LO-forbund men ikke boliglån i Sparebank 1, mens arbeidsledighetsforsikring forutsetter boliglån i Sparebank 1.

Begrensninger

Begge forsikringstypene har klare begrensninger for når man kan tegne dem. Blant annet må forsikringene kjøpes minimum 90 dager før man blir arbeidsledig, og på tegningstidspunktet kan man heller ikke ha konkret kunnskap om at det blir nedbemanninger eller oppsigelser.

- Ofte er det imidlertid slik at de som virkelig trenger å forsikre seg, egentlig ikke vil kunne få utbetaling, fordi dersom du har fått kjennskap til at du snart kan bli permittert, vil det allerede kunne være for sent å forsikre seg, fremhever Realfsen.

Hun legger til at du kan tape utbetalingen dersom du har gått med på å slutte frivillig, for eksempel ved å ha akseptert sluttpakke.

- Derfor må du lese vilkårene nøye, og spørre og grave dersom de er upresise. Men dersom du tror at du ikke vil bli oppsagt eller permittert innenfor karensperioden på 90 dager, ikke får tilbud om sluttpakke dersom du skulle bli arbeidsledig på et senere tidspunkt, og ikke har noen som helst marginer å gå på i husholdningens økonomi, kan du jo vurdere å kjøpe et slikt produkt.

Arbeidsledighetsforsikring

Denne forsikringstypen tilbys bare av én aktør i vår oversikt, og det er Gjensidige. Begrensningen er imidlertid at man må være medlem av enten NITO eller Tekna.

I en e-post til klikk.no forklarer informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad årsaken til at tilbudet er så begrenset: «Produktet ble i sin tid opprettet på bakgrunn av et spesielt ønske fra Tekna, og seinere også fra NITO».

Han fremhever videre at etterspørselen etter dette produktet varierer med utviklingen i arbeidsmarkedet, noe som også gjenspeiles i den geografiske salgsfordelingen. 25 prosent av forsikringene er solgt i Rogaland, mens 16 prosent av kjøpene er gjort av Oslo-borgere. Færrest solgte forsikringer står Sør-Trøndelag for, med 8 prosent.

Kommunikasjonsdirektør hos Sparebanken 1, Christian Brosstad, forteller at salget av denne typen forsikringer har økt gjennom januar, og at 60 prosent av kjøpene gjøres på nettet.

- Flest forsikringer er solgt i Rogaland og Møre- og Romsdal, legger han til.

Betalingsforsikring

Denne typen forsikringer er direkte knyttet til boliglånet, og derfor tilbys den også bare til lånekunder.

- Dette er en forsikring som lånekunder selv kan vurdere om de ønsker å tegne, men noen ganger vil våre rådgivere også gjøre individuelle vurderinger og tilby denne forsikringen til kunder som de mener har en trang økonomi, og som vil kunne få betalingsproblemer ved arbeidsledighet eller alvorlig sykdom, forteller senior kommunikasjonsrådgiver hos Nordea, Synne Ekrem.

Alternativet til en slik forsikring vil kunne være å be om avdragsfrihet.

- Men det er ikke alltid avdragsfrihet er tilstrekkelig, og noen ganger har man allerede avdragsfrihet når økonomien strammer seg til ytterligere, utdyper Ekrem.

Beløpet som utbetales er ikke øremerket betjening av boliglånet. Det kan benyttes til de formål kunden selv velger.

Andre alternativer

Med kostander fra knappe hundrelappen og oppover, og med krav om at tegning må skje før man vet at det kan bli nedbemanninger (og eventuelt arbeidsledighet), kan forsikringspremiene bli penger ut av vinduet. For det finnes andre alternativer for å lette gjeldsbyrden ved arbeidsledighet.

- Du bør tenke gjennom ditt helhetlige budsjett, og blant annet regne på om du kan klare deg i en periode på utbetalinger fra NAV. Det er også mulig å be om betalingsutsettelse fra banken.

Dagpengene fra Folketrygden utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

I den forbindelse skal man være klar over at utbetalingene fra eventuelle forsikringer skattlegges som inntekt.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning