Boligsalget

10 råd for klagefritt boligsalg

Forbrukerådet mener alle som skal selge bolig bør skaffe seg en tilstandsrapport.

BOLIGSALG: Forbrukerrådet har laget en tipunkts liste med selgervett for den som vil selge boligen sin selv (huset på bildet har ingen tilknytning til saken).
BOLIGSALG: Forbrukerrådet har laget en tipunkts liste med selgervett for den som vil selge boligen sin selv (huset på bildet har ingen tilknytning til saken). Foto: Illustrasjonsfoto: Tyler Olson Photography
Publisert Oppdatert

Forbrukerrådet har satt opp ti selgervettregler for den som skal selge boligen sin selv.

Det viktigste man bør gjøre er å innhente en tilstandsrapport, mener de.

I tillegg anbefaler de at oppgjøret foretas av en profesjonell aktør, samt at salgsoppgaven settes opp i tråd med kravene i Eiendomsmeglerloven paragraf 6-7 og bransjenormen for omsetning av bolig.

- Det hele handler om å gi så fullstendige opplysninger som mulig, understreker Torgeir Øines, leder av boliggruppen i Forbrukerpolitisk avdeling hos Forbrukerrådet.

Teknisk tilstandsrapport

Ifølge Øines handler de fleste tvister i boligsalg om tilstanden på boligen.

- Med en gjennomarbeidet tilstandsrapport vil de fleste kildene til tvister fjernes, utdyper han. - En vanlig verditakst beskriver på langt nær boligens tilstand like grundig.

Forbrukerrådets anbefaling er derfor at det investeres i en teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres.

En slik rapport vil også bidra til å ivareta selgers plikter etter avhendingsloven.

Tilstandsrapporter utarbeides av takstmenn med kompetanse til dette, og mange av dem er tilknyttet NITO Takst.

Bekreftet grunnboksutskrift

Denne innhentes fra Statens kartverk. Den viser alle heftelser på eiendommen, med unntak av ikke-tinglyste servitutter (gangrett, veirett, båtplassrett, osv). Man bør derfor spørre naboer og tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett må også innhentes.

Kommunale opplysninger

Et sted man ikke kommer unna når det gjelder opplysninger, og det er de kommunale arkiver og registre. Følgende informasjon bør hentes inn:

  • Reguleringsplaner
  • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen (for å bekrefte at boligen kan bebos)
  • Pålegg fra offentlige myndigheter, for eksempel fra brann- og feievesen
  • Om eventuelt utleieforhold er godkjent
  • Målebrev
  • Ligningsverdi og kommunale avgifter

Prisopplysninger

Forbrukerrådet anbefaler å sjekke hva tilsvarende boliger går for i nabolaget. Sammen med tilstandsrapporten vil det danne et godt grunnlag for å bestemme prisantydning.

BOLIGSALG: Forbrukerrådet mener et boligsalg gjerne kan gjøres uten megler, men man bør være særlig nøye med å opplyse om alt man vet om.
BOLIGSALG: Forbrukerrådet mener et boligsalg gjerne kan gjøres uten megler, men man bør være særlig nøye med å opplyse om alt man vet om. Foto: Foto: Morten Holm/Scanpix

"Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget, osv. Det finnes også tjenester på nett som kan gi en pekepinn på hva tilsvarende boliger er verdt", heter det i Forbrukerrådets selgervettregler.

Salgsoppgave

Når man bestemmer seg for å selge boligen selv, betyr det at man også må lage salgsoppgaven. Den bør ifølge Forbrukerrådet inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider. Salgsoppgaven bør "gi en god og sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord", utdyper de, og råder til å hente tips fra andre salgsoppgaver, for eksempel i nabolaget. For øvrig bør man lese gjennom Eiendomsmeglerlovens paragraf 6-7 og bransjenormen for markedsføring av boliger.

- Dersom man velger å selge boligen selv, betyr det at man får litt jobb med å finne frem opplysningene, forteller Øines. - Men på den annen side vil man spare en god del på reduserte meglerhonorarer.

Annonseringen

Forbrukerrådet anbefaler å vurdere hvor og hvordan man vil annonsere. Aktuelle salgskanaler er aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag og venner og kjente.

Fra nyttår er Finn.no åpnet opp for privatpersoner.

Visninger

Før visningen bør boligen og eiendommen klargjøres, slik at den fremstår mest mulig attraktiv.

Tipset fra Forbrukerrådet er også å være tilgjengelig og sette av romslig med tid i forhold til visninger.

"Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen", anbefaler de.

Det finnes selskaper som tilbyr sine tjenester i ulike faser av salgsprosessen, vurder derfor om hvilken bistand du trenger.

Budrunde

Alle bud må være skriftlige, og de må inneholde tidspunkt for avgivelse, akseptfrist, beløp og budgivers navn. Man bør også føre en budlogg, er anbefalingen fra Forbrukerrådet.

Det er viktig å være klar over at akseptert bud betyr at bindende avtale er inngått.

Kontrakt og oppgjør

Når det gjelder kontraktskriving og oppgjør, anbefaler Forbrukerrådet at man benytter seg av fagpersoner. Det finnes blant annet egne oppgjørsmeglere som tar seg av denne delen av en salgsprosess.

Forbrukerrådet har utarbeidet en kjøpekontrakt med veiledning.

Les også:

Boligspråket forklart

Nettstedet som hjelper deg

Reduser salgstapet

Slik blir det morsomt med pølser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning