Norsk arkitektur på offensiven

Her er Norges flotteste bygning

Vinnerne spenner fra en toalettbygning ytterst på en odde til et smykkeskrin midt i Oslo sentrum.

VINNEREN: Med en lav, enetasjers bygningskropp med skrå granittflate markerer Gjerdrum ungdomsskole seg i det flate åkerlandskapet.
VINNEREN: Med en lav, enetasjers bygningskropp med skrå granittflate markerer Gjerdrum ungdomsskole seg i det flate åkerlandskapet. Foto: FOTO: Jiri Havran
Publisert Oppdatert
SKOLEGÅRDEN: Juryen mener at utområdene på Gjerdrum ungdomsskole har høy kvalitet for variert bruk.
SKOLEGÅRDEN: Juryen mener at utområdene på Gjerdrum ungdomsskole har høy kvalitet for variert bruk. Foto: FOTO: Jiri Havran

Husbanken deler hvert år ut Statens Byggeskikkpris til "byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk", som det heter på prisens hjemmesider.

Årets vinner er Gjerdrum ungdomsskole.

- Vi synes vi har fått en vakker, ny skole, og både elever og lærere stortrives og inspireres av den avanserte arkitekturen , sier skolens rektor, Anne Gunhild Wøllo, til Klikk.no.

Hun forteller at brukermedvirkningen i vinnerprosjektet var utmerket.

- Både ansatte, elever, foreldre og mange lag og foreninger i bygda ga oss verdifulle innspill under marsjen.

"Her har arkitekter og byggherre gjort ein imponerende jobb", kommenterer kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Djerv arkitekturvinner

- Gjerdrum ungdomsskole er en svært verdig vinner, og et eksempel på at radikal arkitektur kan gli inn i et lokalsamfunn og blir elsket og godt mottatt der, sier byggeskikkprisens juryformann, Erling Dokk Holm.

Han mener at skolen også bidrar til bygdas infrastruktur.

- Det at 17-maitoget er flyttet hit er et uttrykk for at dette prosjektet har blitt samfunnsbyggende.

Stedsformende arkitektur

Skolebygningen ligger godt i det flate åkerlandskapet.

- Dette er ikke tilpasningsarkitektur der man prøver å mime omgivelsene, men derimot selvstendig, stedsdannende arkitektur. Dette er et svært vellykket bygg. Og det scoret også høyt på miljø- og energiaspektet, utdyper juryformannen.

Smykkeskrinet

Nesten sytti bygninger knivet om årets byggeskikkpris.

De to prosjektene som kom nærmest vinneren og fikk hedrende omtale, var kontorbygningen Lysaker Park og Lærernes Hus, også kalt Smykkeskrinet.

- Disse to og de andre bidragene hadde også et høyt arkitektonisk nivå. Lærernes Hus utmerker seg blant annet med en utrolig fasade. Den er kanskje den mest intelligente fasaden på et bygg reist her til lands de siste fem årene, sier Dokk Holm.

Det handler blant annet om en glassfront i et tradisjonelt bymiljø som omgivelsene speiler seg i.

- Dette er en levende form for tilpasning som inkluderer hele strøket, og det syntes vi i juryen var helt fantastisk. I tillegg er fasaden dekorert med bokstaver, nesten som et kunstverk. Ellers er dette huset svært energiøkonomisk og har utsøkte detaljer i interiøret, beskriver juryformann Dokk Holm.

Himmelhøyt nivå

Dokk Holm mener at ingen andre store, norske kontorbygninger er på nivå med Lysaker Park.

- Det er helt spesielt at det lages et så gjennomarbeidet prosjekt. Innvendig er alt med lys og akustikk fremragende, og bygningen er tilpasset behovene til alle typer brukergrupper. Dette er interiørarkitektur av høy klasse, og det er ikke mange, store norske konsern som har det slik innvendig.

Alt funksjonelt og gjennomført med ganske få virkemidler. Byggherre Storebrand oppfylte også sine store ambisjoner om et energiøkonomisk bygg. De har gått lenger enn det byggeforskriftene sier du må.

- Det er utrolig bra og sier noe om firmaets forretningsetikk.

Vinneren

Gjerdrum ungdomsskole.

INSPIRERENDE: Gjerdrum ungdomsskole er et djervt bygg som egger til etttetanke over hva arkitektur er i 2010. Juryen mener dette prosjektet er ytterst vellykket og viser hvordan byggeskikken vår kan fornyes.
INSPIRERENDE: Gjerdrum ungdomsskole er et djervt bygg som egger til etttetanke over hva arkitektur er i 2010. Juryen mener dette prosjektet er ytterst vellykket og viser hvordan byggeskikken vår kan fornyes. Foto: FOTO: Jiri Havran

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter As

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo As

Byggherre: Gjerdrum kommune

Jurybegrunnelse: Gjerdrum ungdomsskole er noe helt for seg selv. Den manifesterer seg i det store åpne jordbrukslandskapet ved en gjennomarbeidet, djerv form.

Smykkeskrinet

Lærernes Hus, også kalt Smykkeskrinet skinner om kapp med omgivelsene og får hedrende omtale.

Arkitekt: Element Arkitekter

SMYKKESKRINET: De kunstneriske fasadene på Lærernes Hus har gitt det navnet Smykkeskrinet, speiler de andre husene i området.
SMYKKESKRINET: De kunstneriske fasadene på Lærernes Hus har gitt det navnet Smykkeskrinet, speiler de andre husene i området. Foto: FOTO: Jiri Havran

Landskapsarkitekt: Trifolia Landskaparkitekter DA

Kunstnere: Jorunn Sannes & May Bente Aronsen

Byggherre: Utdanningsforbundet

Jurybegrunnelse: Lærenes hus hedres for sine svært gode arkitektoniske kvaliteter. Bygget tilfører byområdet blant annet et smykke av en fasade som speiler de bevaringsverdige omgivelsene.

Lysaker Park

Den store kontorbygningen rager høyt både i interiør og miljø og får hedrende omtale.

Arkitekt: Link Signatur AS.

Landskapsarkitekt: Link Landskap As.

FORBILLEDLIG:. Juryen mener at Storebrands næringsbygg Lysaker Park kan være et forbilde for mange andre. Det har høy tilgjenglighet for alle typer brukere, miljøvennlighet og flott interiørarkitektur.
FORBILLEDLIG:. Juryen mener at Storebrands næringsbygg Lysaker Park kan være et forbilde for mange andre. Det har høy tilgjenglighet for alle typer brukere, miljøvennlighet og flott interiørarkitektur. Foto: FOTO: Jiri Havran

Byggherre: Storebrand Eiendom

Juryens begrunnelse: Dette er et forbildeprosjekt innen næringsbygg for miljøvennlig materialbruk, gode energiløsninger og tilpasning til alle typer brukergrupper.

Et modig byggeprosjekt

Egenes Park, den største trehusblokken i Europa tilpasser seg småhusbebyggelsen omkring.

Arkitekter: HLM arkitektur og ONIX.

Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS.

Byggherre: Svein Aase

MASSIV: Egenes Park er den største massivtreblokken I Europa.
MASSIV: Egenes Park er den største massivtreblokken I Europa. Foto: FOTO: Jiri Havran

Juryens begrunnelse: Egenes Park er et modig byggeprosjekt. Bolig- og barnehagekomplekset midt i trehusbyen i Stavanger, er den største massivtreblokken i Europa. Anlegget er tipasset det omkringliggende småhusbebyggelse på en overbevisende måte.

Miljøvennlige eneboliger

Boliger som gleder

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter

Landskapsarkitekt: Schønherr Landskab

Byggherre: Base Property

Jurybegrunnelse: Marilund-prosjektet er et godt eksempel på en konsentrert og miljøvennlig eneboligutbygging. Her er det høy arkitektonisk kvalitet og formingsglede i utformingen.

Attraktiv arkitektur

LEKENT OG MILJØVENNLIG: Marilunden-boligene har et arkitektonisk, lekent overskudd. Husene har lavt energiforbruk og miljøvennlig materialer.
LEKENT OG MILJØVENNLIG: Marilunden-boligene har et arkitektonisk, lekent overskudd. Husene har lavt energiforbruk og miljøvennlig materialer. Foto: FOTO: Jiri Havran.

Den spenstige hyttearkitekturen tiltrekker seg feriefolket.

Arkitekt: Pir II Arkitektkontor AS

Byggherre: Torild Langklopp og Roar Svenning

Juryens begrunnelse: Stokkøya sjøsenter er et usedvanlig godt eksempel på stedsutvikling. Gjennom arkitekturen har anlegget blitt en attraksjon i regionen.

Skulpturelle kvaliteter

Kiosk- og toalettbygnigen er en spennende designform ytterst på odden.

Arkitekter: Solbjør Arkitektur & Element Arkitekter.

HYTTEARKITEKTUR: Med sin spesielle arkitektur, har hyttene på Stokkøya og en tilliggende bar blitt en attraksjon.
HYTTEARKITEKTUR: Med sin spesielle arkitektur, har hyttene på Stokkøya og en tilliggende bar blitt en attraksjon. Foto: Foto: Nils Petter Dale

Landskapsarkitekter: Bjørbekk og Lindheim

Byggherre: Bærum kommune & Fornebu tjenesteutvikling

Juryens begrunnelse: Storøyodden servicebygg er en bygning med skulpturelle kvaliteter med stedsbyggende verdi for stranden den ligger til.

Les også

STERK STIL: Servicebygget fremhever odden på Fornebu, og herfra er det utsikt til Kolsåstoppen og indre Oslofjord.
STERK STIL: Servicebygget fremhever odden på Fornebu, og herfra er det utsikt til Kolsåstoppen og indre Oslofjord. Foto: Foto: Jiri Havran

Fem kule hagestuer

Stålhuset

Wallpaper hyller norsk arkitektur

Arkitektens egen superbolig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning