Plages av dårlig luft

Inneklima betyr mye for helsa

Barna i barnehagen har krav på et godt innemiljø. Men mange smårollinger tilbringer lange dager i altfor dårlig luft.

Dårlig inneklima i barnehagen kan gi i alvorlige helseplager for barn og ansatte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Dårlig inneklima i barnehagen kan gi i alvorlige helseplager for barn og ansatte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Publisert Oppdatert
Et godt innemiljø gir de beste vilkår for lek og utvikling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Et godt innemiljø gir de beste vilkår for lek og utvikling. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Er barnet ditt utslitt og trøtt etter en dag i barnehagen? Det trenger ikke bare å være det høye aktivitetsnivået som er grunnen. Det kan skyldes et dårlig inneklima. Små barn klarer nemlig ikke å uttrykke at de har hodepine og er trette på grunn av tung luft.

- Det er spesielt barn med astma og allergi som blir plaget av dårlig inneklima. De vil kunne oppleve å bli verre, og man tror også at dårlig inneklima kan bidra til at flere utvikler disse sykdommene. Men også andre barn kan få plager, forklarer Britt Ann K. Høiskar i Norges astma- og allergiforbund (NAAF). Hun er fagsjef for inneklima og uteluft. Det mangler ikke på lover og forskrifter som skal sikre barna et godt innemiljø. Problemet er bare at reglene ikke blir overholdt. Det er kommunene som skal følge opp med kontroller på skoler og i barnehager og iverksette utbedringer når det er nødvendig. Men det blir sjelden gjort. Nå ønsker NAAF at det innføres en rutinesjekk av inneklimaet på alle skoler og barnehager hvert tredje år. De ser for seg at dette utføres av en uavhengig part, som for eksempel Arbeidstilsynet.

Uegnede lokaler

Konsekvensen av for dårlig inneklima er helseplager blant barna. En barnehage med fuktskader øker risikoen for at barna skal utvikle astma, like mye som om de skulle blitt utsatt for passiv røyking. Undersøkelser viser at hvert femte barn både i Oslo og i Nordland utvikler astma før de er 10 år. - Jeg er bekymret for en del barnehager. Noen bygg er ikke ment å huse barn, men på grunn av barnehagemangel tenker man kreativt, sier Høiskar. Hun er også bekymret for barnehagene som bygges i rekordfart. Hun vet at det slurves i byggefasen og at man for eksempel ikke lar materialene tørke slik de skal. Dermed risikerer man å få innebygget fukt. At barnehagen er ny, er med andre ord ingen garanti for et godt inneklima.

Starter ute

Hva bør man gjøre for å få et godt inneklima? - I en barnehage er renhold og god ventilasjon veldig viktig, forklarer Høiskar. Det er også viktig at man har egne soner for yttertøy. Her mener Høiskar at barnehagene generelt er flinke. Hun anbefaler at man har en god avskrapingsrist ved inngangspartiet, som tar bort støv, skitt og fukt før barnet kommer inn i grovgarderoben. I grovgarderoben må det være gode matter. Det finnes spesiallagde varianter som er godkjent av NAAF og som fjerner skitt og fukt effektivt. Garderoben bør også ha skohyller og kroker til ytterklær. På utsiden av barnehagen bør man ha en vannslange for å spyle av skitten. Det er også nødvendig med gode rutiner på at skittent regntøy, støvler og utedresser blir tatt med hjem for vask. Ofte kan det være nødvendig flere ganger i uken, avhengig av årstid og vær. - Foreldre bør også bli flinkere til å ta av skoene i yttergangen ved henting og bringing. På den måten slipper man skitt og støv inne i barnehagen. Alternativt bør foreldre træ skohetter utenpå skoene, sier Høiskar.

Støv på hjernen

Sjekk ut

Symptomer man kan få av uheldige miljøforhold i barnehagen

 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hudirritasjoner
 • Hodepine, kvalme og svimmelhet
 • Luftveisinfeksjoner, hoste og heshet
 • Psykisk tretthet og dårlig konsentrasjon
 • Lærevansker og ulike atferdsforstyrrelser
 • Angst og uro
 • Nedsatt motstandskraft mot sykdom

Kilde: Norsk forum for bedre innemiljø for barn

For at rengjøringen skal være best mulig, bør man tenke på å ha glatte flater som er lette å vaske. - Velg bokskap i stedet for åpne bokhyller. Og velg innredninger som går helt i taket, slik at det ikke samler seg støv på toppen, sier Høiskar og fortsetter: - Unngå lodne overflater som tepper og koseputer. Disse bidrar til mer støv i innemiljøet og er et sted husstøvmidden trives godt. Leker skal vaskes med jevne mellomrom, og i stedet for å bruke feiekost i avdelingene bør man bruke mikrofibermopp. Det bør også være hovedrengjøring i barnehagen én til to ganger i året. - Selv om man har ventilasjonsanlegg, må det være mulighet for å åpne vinduene. På mange skoler og barnehager fungerer ikke ventilasjonsanlegget optimalt, sier Høiskar. Når alle er ute og leker, kan man benytte anledningen til å ta en skikkelig utlufting av hele barnehagen. God gjennomtrekk i 5-10 minutter er ideelt. - Barnehagene bør også velge materialer som har lite avgassing. Få råd hos fagfolk før dere skal male eller pusse opp, sier Høiskar. Hun understreker at det ikke nødvendigvis trenger å koste mer for et bra inneklima. Det gjelder bare å være bevisst.

I vår tidspressede hverdag støvsuger vi for sjelden i private hjem.

Ti gode råd for godt inneklima i din bolig.

Hva kan foreldrene gjøre?

Et sunt og godt innemiljø er bra for barnas oppvekst. Illustrasjonsfoto Colourbox.no

Et sunt og godt innemiljø er bra for barnas oppvekst. Illustrasjonsfoto Colourbox.no Foto: Bettina Brinkmann

Er du bekymret for inneklimaet i din barnehage, bør du ta det opp med styreren og prøve å finne en løsning. Dersom barnet ditt har plager, bør du også involvere fastlegen og få barnet vurdert. Ofte er det ikke så mye som skal til for å forbedre forholdene. Hvis du ikke blir tatt på alvor av barnehagen, kan du sende brev til kommunen. Det er nemlig de som håndhever forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og kan få gjort de nødvendige målingene.

Inneklimatesten for skoler og barnehager.

Slik sjekker fagpersoner inneklimaet

 • Fukt skal ikke forekomme - flekker, kondens, lukt, pussavskalling, insekter, smådyr og blæring av gulvbelegg er faresignaler.
 • Renholdet skal være bra, og det skal ikke finnes støvfeller.
 • Høye verdier av CO2 indikerer dårlig ventilasjon.

Les også: Få friskere barn med riktig innetemperatur

Ren luft er best! Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Ren luft er best! Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning