Fiskeforskrifter

  • Du har lov til å dorge med fire stenger - eller fire sluker per båt
  • Fri presentasjon
  • Planerboard/sideparavan/dyprigg er tillatt
  • Minstemålet for ørret er 50 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik (merk at minstemålet under NM gjerne er noen cm høyere)
  • Dorgefiske er forbudt fra og med 1. januar til og med 30. april, og fra og med 1. september til og med 30. september. Det gjelder imidlertid spesielle regler i Furnesfjorden, der det kun er tillatt å dorge fra 1. mai og ut august
  • Fullstendige fiskeforskrifter for Mjøsa finner du her

Stadig mer populære NM i trolling, foregår i Mjøsa, som blant annet er oppvekstområde for den hurtigvoksende hunderørreten og et trettitall andre storørretstammer. Denne guiden er myntet på alle som har lyst til å ta del i det historisk gode ørretfisket i vår største innsjø.

Mulighet for ti kilo

Selv om det er mye vann mellom de virkelig store, er mulighetene for fisk over ti kilo absolutt til stede. Det er imidlertid mengden kvalitetsfisk som imponerer mest med Mjøsa, og som gjør det til et naturlig valg når landets beste dorgefiskere skal gjøre opp. I Tyrifjorden, oppvekstområde for blant andre den storvokste randselvaørreten, er det heller regelen enn unntaket å blanke. I Mjøsa er det motsatte tilfellet. Setter du av et par dager, skal du gjøre mye gæernt for å ende opp som fiskedritt - iallfall hvis du har lest denne artikkelen.

Ingen selvfølge

Det er imidlertid ingen selvfølge at det er sånn. Situasjonen kunne ha vært like dyster her som den er mange andre steder. Men siden slutten av 1980-tallet har det blitt jobbet systematisk og godt på mange hold i mjøsregionen for å endre den negative, menneskeskapte utviklingen. De omfattende forurensningsproblemene er nå dyster industrihistorie, og mange viktige gyteelver og gytebekker er blitt opprustet. Resultatet er høy produksjon av fisk til en innsjø der matmengden ikke er noen begrensende faktor - og ikke minst et historisk godt sportsfiske.

Selv om det er blitt forholdsvis enkelt å få fisk i Mjøsa, noe ikke minst Alt om Fiskes 35. plass under fjorårets NM i trolling viser med all mulig tydelighet, er det ingen tvil om at noen som regel lykkes bedre enn andre. I sistnevnte kategori finner vi for eksempel lederen i Norges trollingforbund, Per Olav Kristiansen, som har Mjøsa som hjemmearena. Vi har fått ham til å gå igjennom dorgesesongen måned for måned, og anbefale plasser som jevnlig leverer fisk, velprøvde agn, anbefalt dorgefart og så videre.

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!