Debattsak:

Veiskille mellom liv og død

Stadig flere midtdelerstrekninger får høyere fartsgrense.

HØYERE FART: Fartsgrensen på E134-strekningen mellom Drammen og Mjøndalen (bildet) ble oppjustert fra 70 til 90 km/t før jul. Meningen er at stadig flere midtdelte strekninger skal få tilsvarende oppjustering.

HØYERE FART: Fartsgrensen på E134-strekningen mellom Drammen og Mjøndalen (bildet) ble oppjustert fra 70 til 90 km/t før jul. Meningen er at stadig flere midtdelte strekninger skal få tilsvarende oppjustering. Foto: Frydenlund, Ståle

Publisert Oppdatert

Motorredaksjonen ser nærmere på temaet midtrekkverk i en artikkel i Vi Menn Bil, som er i salg sammen med ukebladet denne uka. Midtdelerne er elsket og hatet, og kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Her kan du si din mening om midtrekkverk i avstemningen nederst.

Hva betyr midtrekkverk for deg? Bruk kommentarfeltet nederst for å utdype videre.

Rundt 109 kilometer midtrekkverk finnes i dag. Ti nye kilometer var planlagt i fjor. Fasiten sa seks. 15 nye kilometer skal komme i år, enda noen skal påbegynnes.

530 kilometer sto på både "Nei til frontkollisjoners" og Statens vegvesens ønskeliste fra nord til sør i fjor.

Fart oppjusteres fortsatt

Mange har reagert på at fartsgrensene mange steder har forblitt uendret til tross for at kjørefeltene er adskilt enten med betonggriser eller metallrekkverk.

Fysisk deling av kjørefeltene åpner for at farten kan økes, som på E18-strekningen mellom Sem og Stokke i Vestfold. Fartsgrensen var 80 km/t, men ble økt til 90 etter at midtdeleren var på plass i 2002. E6-strekningen gjennom Melhus og E18 mellom Brokelandsheia og Risør er andre strekninger som er blitt oppjusterte de siste årene.

Blant de siste, på senhøsten i fjor, var E134-strekningen mellom Drammen og Mjøndalen. Hovedregelen er at alle veier som før hadde 70 km/t fartsgrense kan oppjusteres til 80 eller 90 km/t.

Gir myndighetsspark

Grasrotaksjonen "Nei til frontkollisjoner" ba i fjor samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) om øyeblikkelig hjelp.

Finanskrisen gir ytterligere grunn til å sette i gang videre utbygging av midtrekkverk nå, mener pressgruppa.

- Ja, i disse nedgangstider er det en unik mulighet for finansministeren til å bruke penger på enkeltmenneskers ve og vel, sier talsmann for grasrotaksjonen "Nei til frontkollisjoner" Per Kaare Holdal til Klikk Motor.

I år er den store begivenheten en trafikksikkerhetskonferanse 9. september som har fått navnet "Forandring - midtrekkverk er på veg". Arrangementet har fått sin egen nettside (som også lenker til aksjonsgruppas hjemmeside).

- Jeg synes vi har fått bred aksept for at midtdeler er et godt verktøy for å hindre død og lemlestelse, og vi har fått en god dialog med Navarsete, sier Holdal.

Kartskisse på vei

Vegdirektoratet leverte i fjor høst et kart til Samferdselsdepartementet (SD) der det framtidige behovet for midtdelere på norsk veier skisseres.

Regjeringen skal offfentliggjøre kartet i forbindelse med Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 relativt snart, etter en drøy måneds forsinkelse.

Da vil du få se om en vei i nærheten av deg ligger an til å bli delt i to.

Les også:

Vår ferske rangering av SUV-er for folk flest.

Bildesigneres egne favoritter finner du her.

VI MENN BIL: I denne artikkelen i Vi Menn Bil, som er i salg denne uka, ser vi nærmere på midtdelerframveksten langs norske veier.

VI MENN BIL: I denne artikkelen i Vi Menn Bil, som er i salg denne uka, ser vi nærmere på midtdelerframveksten langs norske veier. Foto: Vi Menn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning